Inovacijų paramos žemėlapis / Finansinė parama inovacijoms
 
 Finansinė parama inovacijoms

 

Susipažinkite su esamomis inovacijų finansavimo priemonėmis. Jūs galite gauti valstybės paramą įvairioms projekto vystymo stadijoms, pradedant išlaidomis įmonės galimybių studijos rengimui, produkto/paslaugos prototipo (beta versijos) rengimui, baigiant masine gamyba ir naujų rinkų paieška. Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba Jūsų įmonė gali dalinai kompensuoti išlaidas darbuotojų kompetencijos plėtrai, įmonėje atliekamiems tyrimams, juose naudojamoms žaliavoms, tyrėjų, projekto vadovų ir kt. įmonės darbuotojų, dalyvaujančių projekte, atlyginimams, įrangos įsigijimui, komandiruotėms Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavimui parodose ir kt.

Bendradarbiaujant su bankais, Jums gali būti suteikta valstybės garantija didžiajai daliai gaunamos paskolos, mikrokreditai, taip pat Jūs galite pritraukti papildomų lėšų į įmonės nuosavą kapitalą rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų pagalba.Nepaisant esamos valstybės paramos, įmonė, ketinanti pasinaudoti vienu iš finansinių išteklių pritraukimo priemonių, daugeliu atvejų, privalės ruošti investicinį projektą, veiklos arba verslo planą. Susipažinti su inovacinio projekto verslo plano rengimo metodika.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis, arba prenumeruokite ir sekite naujienas.