Inovacijų paramos žemėlapis
 
 Inovacijų paramos žemėlapis


Inovacijos – tai į rizikingus pokyčius orientuotas procesas, kurio metu žinios kultūrinėje aplinkoje yra paverčiamos konkurencingu produktu ar paslauga.

Inovacijos yra rizika, su kuria neišvengiamai susiduria bet kuri įmonė. Inovacijų paramos žemėlapis sukeiks jums informaciją, padėsiančią šią riziką minimizuoti. Jei jūs susiduriate su viena iš žemiau pateikiamų problemų:

•    Jūsų produktui ar paslaugai yra per menkas susidomėjimas iš vartotojų pusės
•    Jūsų rinkos segmente dominuoja pripažintos įmonės
•    Jums sunku surasti partnerių inovacijoms
•    Jums trūksta informacijos apie potencialias rinkas
•    Jums trūksta informacijos apie esamas ir naujai kuriamas technologijas
•    Jums trūksta kvalifikuoto personalo
•    Per aukšta jūsų planuojamų inovacijų kaina
•    Jūsų įmonėje ar įmonių grupėje trūksta nuosavų lėšų
•    Jums trūksta finansavimo iš išorinių šaltinių

ši informacija yra skirta jums, ketinantiems rengti, rengiantiems ir įgyvendinantiems inovacinius projektus. Viešosios ekspertinės, konsultacinės ir lavinimo paslaugos. Finansinė parama inovacijoms. Institucijų duomenų bazė ir paieška.

Čia jūs rasite visą reikalingą informaciją, susijusią su parama inovacijoms. Ieškantiems detalesnės informacijos apie inovacinių projektų rengimą, inovacijų vadybą peržvelgti mūsų siūlomų nemokamų leidinių bei analitikos skyrius.