Inovacijų paramos žemėlapis / Finansinė parama inovacijoms / Kiti instrumentai
 
 Kiti instrumentai

Mikrokreditai

Maksimalus kredito dydis yra 350 tūkst. Lt. Šis kreditas gali būti panaudotas mažų ir vidutinių įmonių investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti, jei jo dėka didėja įmonės konkurencingumas, t.y. auga pardavimai ir eksportas, į rinką pateikiami nauji produktai ar paslaugos, didėja gamybos pajėgumai.

Mikrokreditai gali būti suteikiami tik litais, ne daugiau kaip 1 kreditas per 1 metus ir nėra skirti turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti.

Kredito sąlygos apskaičiuojamos iš 3 mėn. VILIBOR atėmus 2% (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje atėmus 1%) ir pridėjus banko maržą, kuri negali viršyti 2,2%. 3 mėn. VILIBOR yra nustatoma pagal ataskaitinio ketvirčio pirmos darbo dienos normą.

Daugiau informacijos apie mikrokreditus

Susiję norminiai dokumentai.

Valstybės skirtos lėšos verslo finansavimui

Šiuo instrumentu valstybė siekia padidinti kredito pasiūlą smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir jų konkurencingumui didinti. Maksimali kredito suma yra iki 1,5 mln. Lt, prie kurių bankas prideda 25% savo lėšų. Kredito trukmė – iki 5 metų su galimybe jį pratęsti dar metams. Ne mažiau kaip ketvirtadalis kredito privalo būti grąžinta per 2 metus, o ne mažiau kaip 75% – per 4 metus.

Kreditai teikiami ir litais, ir eurais, ne daugiau kaip du per vienerius metus. Kredito sąlygos apskaičiuojamos prie 3 mėn. VILIBOR pridėjus 0,1% ir banko maržą, kuri negali viršyti 3%. 3 mėn. VILIBOR yra nustatoma pagal ataskaitinio ketvirčio pirmos darbo dienos normą.

Daugiau informacijos