Inovacijų paramos žemėlapis / Finansinė parama inovacijoms / Garantijos paskoloms
 
 Garantijos paskoloms

Smulkios ir vidutinės, į banką besikreipiančios įmonės gali pasinaudoti INVEGA teikiamomis paskolos grąžinimo garantijomis, siekiančiomis 80 procentų paskolos vertės. Likusi paskolos dalis privalo būti garantuota besikreipiančio subjekto. Maksimali garantijos suma yra iki 5 mln. Lt įmonėms veikiančioms 3 ir ilgiau metus, bei iki 2 mln. Lt įmonėms, veikiančioms iki 3 metų. Pastarosioms, jei yra gautos kelios garantijos, likučių suma neturėtų viršyti 2 mln. Lt.

Derybos pirmiausiai vyksta tarp įmonės ir banko, kuris, nesant pakankamam užstatui, kreipiasi į INVEGA, pateikdamas reikiamus dokumentus.

Paskolos gali būti skirtos materialioms ir nematerialioms investicijoms, apyvartinėms lėšoms bei per paskutinius 3 mėnesius atliktoms įmonės investicijoms apmokėti. Tačiau, jos negali būti naudojamos investicijoms susijusioms su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, miško auginimu ar pirminiu perdirbimu, krovinių vežimu užsiimančioms įmonėms transporto priemonių įsigijimui.

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas sumoka vienkartinį mokestį, kuris yra 3 procentai ilgiau nei 3 metus veikiančioms įmonėms ir 4 procentai įmonėms veikiančioms iki 3 metų.

Įmonėms taip pat gali būti kompensuojama 50 procentų sumokėtų paskolų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5% metinių palūkanų. Palūkanos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jei paskolos yra gautos iš banko su INVEGOS garantija.

Apyvartinių paskolų palūkanos kompensuojamos garantijos galiojimo laikotarpiu iki dviejų metų, o investicinių paskolų – ne ilgiau kaip 3 metai. Palūkanos gali būti kompensuojamos skoloms iki 2,5 mln. Lt., o jei gautos kelios paskolos, jų likutis neturi viršyti 2,5 mln. Lt. Priešingu atveju, paskolos palūkanos yra nekompensuojamos.