Leidiniai / Metodinė informacija
 
 Metodinė informacija

Metodinė informacija lietuvių kalba:

Metodinė priemonė „Verslo asociatyvinių struktūrų veiklos organizavimas: tipiniai paslaugų paketai“. Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inovacijų centras, 2007.

Inovacinio verslo plano rengimo metodika. - Vilnius: Lietuvos inovacijų centras, 2005. Varkulevčius R., Naudžius K.

Inovatyvaus verslo plėtra: inovacinis verslo planas

Metodinė informacija anglų kalba:

Oslo manual vadovas - siūlomos inovacijų duomenų rinkimo ir interpretavimo gairės

Frascati manual vadovas - standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams duomenims

Strategijos ir programos:

Europos iniciatyvos:

Lietuva:

Slėnių koncepcija ir programos:

Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija: