InoTinklo naujienos Nr. 15

New Page 1

Jei nematote paveikslėlių ar matote iškraipytą vaizdą, prašome savo naršyklėje įvesti šį adresą: http://www.ktc.lt/12808


Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

 

Gerbiami skaitytojai,

Jūs gavote penkioliktąjį inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" elektroninio naujienų biuletenio numerį.

Šešios tinklo organizacijos - Lietuvos inovacijų centras, "Saulėtekio slėnis", KTU regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, ŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas - kiekviename naujienlaiškyje pateikia Jums naujas ir aktualias inovacijų ir technologijų plėtros tendencijas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kalbina inovacijų paramos sistemos dalyvius, skelbia jų nuomones. Naujienlaiškį leidžiame du kartus per mėnesį.

Taip pat tikimės aktyvaus Jūsų bendradarbiavimo plėtojant diskusijas Jums aktualiais klausimais. Tikimės, kad ši InoTinklo iniciatyva suteiks Jums naujų žinių, o laikas, praleistas skaitant pateikiamą informaciją, bus naudingas.

Inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" komanda.


Visoriuose plečiamas IRT mokslo, studijų ir verslo centras

Šią savaitę Vilniaus univesitetas, Visorių informacinių technologijų parkas ir asociacija „INFOBALT" pasirašė memorandumą dėl glaudesnio IRT mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo bei veiklos koncentravimo Visoriuose. Šiuo memorandumu įtvirtinamas susitarimas plėtoti VU Matematikos ir informatikos fakulteto kūrimąsi „Santaros" slėnyje Visoriuose.

„Džiaugiamės, kad verslo ir mokslo sektoriai gali vis labiau sutelkti jėgas, siekdami IRT sektoriaus stiprinimo. Matematikos ir informatikos fakulteto kūrimasis Visoriuose turės abipusės naudos pritaikant geriausias verslo praktikas ir dalinantis patirtimi. O tai kad verslas ir mokslas galės būti vienoje vietoje, leis abiems pusėms pasiekti daug geresnių rezultatų", - sako asociacijos „INFOBALT" prezidentas Evaldas Kulbokas.

Šiuo metu „Santaros" slėnyje Vilniuje veikia Matematikos ir informatikos institutas, Visorių informacinių technologijų parkas, IRT verslo įmonės. Aukštųjų technologijų įmonės per kelis metus čia ketina investuoti daugiau negu 150 mln. litų, o 2012 m. bus įkurtas IRT verslo inkubatorius jaunoms įmonėms.

„Šiuo memorandumu mes pasižadame, kad Matematikos ir informatikos fakultetas bus statomas Visoriuose. Čia yra įsikūręs Matematikos ir informatikos institutas, nuo spalio 1-os tapsiantis Vilniaus universiteto sudėtine dalimi, asociacija „INFOBALT" ir IT įmonės. Visoriuose bus koncetruotas ir mokslas, ir studijos, ir verslas. Tai yra itin svarbu visoms trims šalims", - teigia Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka.

Europos Komisija IRT laiko vienu iš pagrindinių faktorių, darančių įtaką inovacijoms ir augimui. Pagal Europos Komisijos duomenis, ketvirtadalis BVP augimo ir 40% produktyvumo augimo yra priskiriami inovatyvių informacinių technologijų panaudojimui. To kios inovacijos sudaro sąlygas kitų verslo sričių inovacijoms ir konkurencingumo augimui.

„Verslo ir mokslo sinergija yra visos šalies uždavinys, o šiuo memorandumu sutariama dėl  praktinių žingsnių šia linkme. Itin svarbu, kad būtų vykdomi bendri mokslo ir verslo projektai. Mokslo dalyvavimas verslo procese yra garantas, kad sukurta prekė ar paslauga bus konkurencinga visame pasaulyje", - sako Visorių IT parko plėtros direktorius Saulius Arelis. 

Šalys, pasirašančios memorandumą, taip pat sutarė sukurti Visoriuose infrastruktūrą, kuri skatins kūrybingą studijų procesą, aktyvią mokslinę veiklą, inovacijas versle ir naujų technologinių įmonių steigimąsi, toliau plėsti verslo dalyvavimą Visoriuose ir jo paramą akademinei bendruomenei, kartu parengti VU Matematikos ir informatikos fakulteto plėtros Visoriuose viziją, programą ir investicinį projektą. 

Visorių informacinių technologijų parkas

Nr. 15,
2010 m. rugsėjo mėn.

Turinys

Visoriuose plečiamas IRT mokslo, studijų ir verslo centras

Mėnesio interviu

Naujos galimybės MTP įmonėms - strateginė partnerystė

Jaunimas skatinamas kurti savo ateitį

Ekonominis atsigavimas jau ant sleksčio...

Inovacijų prizas - verslo grynuolių beieškant

Verta žinoti

Renginiai

Kvietimai

Rekomenduojami skaitiniai

Naudingos nuorodos

Apie InoTinklą

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesio interviu

Šio mėnesio interviu, su UAB „INNOVATIVE PHARMA BALTICS" vienu iš įkūrėjų ir vadovu Vidmantu Užpaliu. UAB „Innovative Pharma Baltics" yra farmacinė bendrovė, užsiimanti aukštos kokybės, efektyvių ir saugių vaistų, medicininės paskirties produktų, maisto papildų prekyba, kūrimu ir gamyba. UAB „Innovative Pharma Baltics" susikūrė 2008 metais kaip tipinė „spin off" įmonė. Nuo 2009 metų UAB „Innovative Pharma Baltics" įsikūrusi Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke.

Jūs savo bendrovės pavadinime naudojate žodį "inovacijos". Kas jums yra inovacijos?

Žodyne galima rasti įvairių šio žodžio apibrėžimų. Tai ir visiškai naujų idėjų generavimo ir įgyvendinimo procesų valdymas, ir produktų, paslaugų ir susijusių rinkų atnaujinimas bei padidinimas.

Mes manome, kad savo produktuose diegiame inovacijas, nes kiekvienas mūsų produktas skiriasi nuo rinkoje egzistuojančių tos grupės produktų. Mes visada investuojame ne tik į produktų kūrimą, bet ir klinikinius tyrimus, kurie nėra būtini gaminant maisto papildus. Manau, kad pateisiname savo pavadinimo esmę, nes darome kitaip.

"...jeigu pradedantieji verslininkai žinotų, ką jiems teks patirti, jie niekada nepradėtų verslo. Reikia jau nuo vidurinės mokyklos suolo skatinti jaunų žmonių verslumą, kūrybiškumą, pagarbą tiems, kurie pradeda savo verslą."

 Dažnai galima išgirsti iš didelių bendrovių atstovų, kad norint kurti inovatyvius produktus, reikalingos ženklios finansinės investicijos. Jūs esate jauna, nedidelė įmonė. Kaip jūs sugebate kurti ir įvesti į rinka naujus, inovatyvius produktus?

Žmonės išgirdę žodį inovacijos iš karto daro sugretinimą su milžiniškomis lėšomis, gremėzdiškomis laboratorijomis - tai stereotipas. Inovacija gali būti ir nedidelis patobulinimas, geresnis produkto pateikimas vartotojui. Žinoma, lėšos būtinos ir jos tikrai susidaro nemenkos, tačiau gali būti vienas iš daugelio ir turėsi tik tiek kiek visi arba dar mažiau, arba gali sukandęs dantis pasirinkti kitokį kelią ir rezultatai gali maloniai nustebinti.

Kas jūsų nuomone yra varomoji jėga, kuri skatina bendrovių darbuotojus ieškoti naujų sprendimų ir kurti inovatyvius produktus?

Negaliu atsakyti už kitų įmonių darbuotojus. Kalbėsiu apie mūsų įmonę. Pasakysiu ne lietuviškai - svarbiausia „drive'as", kad gali pasisekti tai, ko nori. Ir pasiseka. Gal nuskambės deklaratyviai, tačiau noras padėti šaliai ir parodyti, kad ji nėra vien artojų ir krepšinio šalis, tai pat suteikia postūmį kurti naujoves.

Ko reikia, kad Lietuvoje daugėtų jaunų žmonių, nebijančių rizikuoti ir kurti savo verslą?

Reikia daugiau „kvailumo" ir „kreizėti" nuo darbo. Sakau kvailumo, nes jeigu pradedantieji verslininkai žinotų, ką jiems teks patirti, jie niekada nepradėtų verslo. Reikia jau nuo vidurinės mokyklos suolo skatinti jaunų žmonių verslumą, kūrybiškumą, pagarbą tiems, kurie pradeda savo verslą.

Visa kita verslo aplinka Lietuvoje (mokesčiai, finansavimas, požiūris į verslą ir kt.), kaip visi ir taip žino, nėra gera. Dau g biurokratijos, nepasitikėjimo tais, kurie nori kurti naujus verslus, daug baimės dėl nesėkmės.

Kaip manote, kaip prie naujų ir inovatyvių verslų kūrimo galėtų prisidėti Lietuvoje veikiantys mokslo ir technologijų parkai?

Mokslo ir technologijų parkai iš esmės yra gera idėja. Tačiau norėtųsi, kad mokslo ir technologijų parkai su laiku taptų tokiomis vietomis, kur universitetai ir verslo įmonės vysto bendrus projektus, kuria ir įgyvendina įvairias verslo-mokslo iniciatyvas, kurių pasėkoje ir galėtų gimti nauji verslai. Manau pradžia padaryta gera, reikia šiek tiek daugiau laiko ir sulauksime gerų rezultatų.

Kalbino Darius Verbyla
"Saulėtekio slėnio" verslo analitikas

 

Verta žinoti

Garantinio fondo funkcijas nuo šiol atlieka Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

Anksčiau veikęs Garantinis ir Vaikų išlaikymo fondas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vyriausybės nutarimu yra išskiriamas į dvi dalis. Nuo šių metų rugsėjo 1 dienos Garantinio fondo administratoriaus funkcijas atlieka Ūkio ministerijos Įmonių bankroto valdymo departamentas.

Dėl išaugusio įmonių bankrotų skaičiaus ženkliai padaugėjo paraiškų gauti lėšų iš Garantinio fondo. Neišnagrinėtų paraiškų skaičius siekia tūkstantį, o nagrinėjamos yra praėjusiais metais registruotos paraiškos. Dar rugpjūčio 1 dieną Garantinio fondo lėšų likutis buvo 100,4 mln. litų, o rugsėjo 1 d. Garantinių lėšų poreikis pateiktose paraiškose - 52,6 mln. litų.

Garantinio fondo tarybos pirmininko ūkio viceministro Rimanto Žyliaus teigimu, atskyrus ir perleidus fondo funkcijas Įmonių bankroto valdymo departamentui tikimasi paspartin ti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių paraiškų dėl lėšų iš Garantinio fondo nagrinėjimą. „Yra siekiama optimizuoti Garantinio fondo administravimo veiklą ir geriau užtikrinti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų interesus", - sako viceministras.

Darbuotojų reikalavimų tenkinimas yra viena iš bankroto proceso dalių. Kadangi visi klausimai, susiję su įmonių bankroto procedūromis (t. y. duomenys, analizė, bankroto administratorių priežiūra), nuo šiol yra sprendžiami vienoje institucijoje, taip išvengiama dubliavimosi, griežčiau kontroliuojami bankroto administratoriai.

Informacijos šaltinis: www.ukmin.lt

Naujos galimybės MTP įmonėms - strateginė partnerystė

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP) gali pasidžiaugti pirmaisiais sėkmingo darbo su strateginiais partneriais rezultatais užtikrinant bendradarbiavimą tarp parke įsikūrusių įmonių ir strateginių partnerių.

KMTP strateginiai partneriai - stambios, tarptautinės įmonės kurios KMTP bendruomenei yra svarbios kaip partneriai ar užsakovai.

Siekiant sustiprinti parke įsikūrusių įmonių veiklos pozicijas, nuolat plečiamas strateginių partnerių ratas. Bendradarbiavimo sutartys jau pasirašytos su: „COWI Lietuva", UAB DET NORSKE VERITAS (DNV) ir UAB „Kamineros grupė".

Vieni nepajėgūs

Parkuose įsikūrusios įmonės dažniausiai - smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) atstovai. Pastarieji vie ni dalyvauti dideliuose projektuose negali dėl siauros specializacijos sferos. Tuo tarpu norint dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir įgyvendinti projektą reikalinga kompetencija keliose veiklos sferose. Konsorciumo dalyviui keliamos sąlygos neretai tampa sunkiai įgyvendinamomis.
Tokioms įmonėms labai svarbi partnerystė su didelėmis kompanijomis siekiant užmegzti naujus kontaktus, perimti darbo, projektų vykdymo ir administravimo patirtį iš tarptautinį verslą vystančių kompanijų. MTP, turintys plačius bendradarbiavimo tinklus su strateginiais partneriais, - priemonė mažesnėms įmonėms įsitraukti į tarptautinį verslą plėtojančių kompanijų veiklas.
Dalyvavimas projektuose SVV įmonėms - galimybė tapti technologiškai sudėtingų projektų dalimi. Tai skatina nuolat gerinti savo produktų ar paslaugų kokybę bei pristatyti juos platesnėje rinkoje.

Pirmasis rezulta tas

KMTP siekdamas užtikrinti produktyvų mokslo ir verslo bendradarbiavimą subūrė skirtingas verslo ir mokslo įmones ir įstaigas pateikti bendrą pasiūlymą viešajam konkursui. KMTP iniciatyva suformuotas konsorciumas tarp Baltijos aplinkos tyrimų instituto (CORPI), UAB „COWI Lietuva" ir Projektų valdymo grupe (PVG) bei konsultacinės kompanijos „Jostra".
Susivienijimas pateikė pasiūlymą UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl „Telšių regiono biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimo".

MTP vaidmuo

MTP vaidmuo organizuojant tokius susivienijimus labai svarbus keliais aspektais. Kadangi didelės įmonės gali veikti vienos, parkui itin svarbu turėti ir valdyti informaciją apie vykdomus projektus. Tik tada MTP gali atrinkti projektus ir įtraukti MTP veikiančias įmones, savo veikla atitinkančias paslaugų poreikius. Antra, parko vaidmuo svarbus pristatant parko įmones tarptautiniam verslui ir užtikrinant juos dėl parko įmonės patikimumo. Trečia, MTP svarbu pritraukti kuo daugiau strateginių partnerių ir turėti reikiamą informaciją apie jų veiklas tam, kad bendradarbiavimui būtų suformuotas konsorciumas.

MTP veikla organizuojant konsorciumus turi užtikrinti abipusę naudą. SVV įmonėms susivienijimas - tai būdas plėsti veiklos sritis, gerinti paslaugų ar prekių kokybę, sukaupti tarptautinės patirties, o strateginiams partneriams - atrasti naujas kompanijas.

Informaciją pateikė
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

 

 

 

Jaunimas skatinamas kurti savo ateitį

 

Aktyvaus, iniciatyvaus ir kūrybingo jauno žmogaus ugdymas - dažno Lietuvos ir Europos programinio dokumento tema. Pagal ES Komisijos parengtą jaunimo politikos strategiją verslumas ir inovacijų skatinimas yra viena iš svarbiausių 2007-2013 m. programinio laikotarpio gairių. Tą patį teigia Lietuvoje patvirtinta bei įgyvendinama Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. programa.

Vienu esminių jaunimo politikos principų laikomas jaunimo dalyvavimas sprendžiant jam aktualius klausimus. Investicijos į jaunų žmonių savimonės ugdymą ir gebėjimą patiems savo svajones paversti tikrove - tai būtinos išlaidos šiandien, kurių rezultatai bus jaučiami po keleto metų.

Dalis projekto „Ino Tinklas" partnerių turi sukaupę darbo su jaunimu patirtį. Labiausiai šalyje žinoma VšĮ „Kauno regioninis inovacijų cen tras" kartu su partneriais įgyvendinamo projekto JUVENE (Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė) geroji patirtis.

LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, matydamas dideles kaimo jaunimo švietimo galimybes, kurias suteikia ES parama kaimo plėtrai, susitiko su Lietuvos inovacijų centro specialistais ir tarėsi, kaip galima į projektinę veiklą įtraukti kaimo jaunimą.

Lietuvos kaimo vietovėse įsikūrusios partnerystės organizacijos - vietos veiklos grupės (VVG) disponuoja lėšomis, kurias ES skyrė įgyvendinti vietos iniciatyvas gyvenimo kokybei kaime gerinti. LŽŪU kaimo plėtros specialistai, bendradarbiaudami su vietos veiklos grupėmis, siekia į kaimo plėtros procesus įtraukti kaimo jaunimą.

Planuojama kaimo jaunimui keliuose rajonuose organizuoti užsiėm imus ir supažindinti juos su projektų rengimo ir įgyvendinimo pagrindais. Mokymų metu kaimo jaunimo atstovai parengs konkrečius projektus ir gaus lėšų savo siekių realizavimui, nes VVG atstovai suinteresuoti, kad būtų įgyvendinami kokybiški jaunimo projektai.

Kviečiame visus, neabejingus kaimui, pasidalinti idėjomis, kaip galima skatinti jaunimo novatoriškus projektus. Susidomėjusius bendradarbiavimu kviečiame teikti pasiūlymus el. adresu - mtp1@lzuu.lt.

Informaciją parengė Lietuvos žemės ūkio universiteto
Mokslo ir technologijų parkas 

Renginiai

Š.m. spalio 20-21 d. Klaipėdoje vyks Klaipėdos mokslo ir technologijų parko inicijuota tarptautinė konferencija "Eastlink 2010: kelias į žinių ekonomiką".

Konferencijos tikslas - atkurti ir sukurti naujus bendradarbiavimo ryšius tarp mokslo ir verslo sričių buvusios Sovietų Sąjungos geopolitinėje erdvėje.

Sesijų metu prelegentai pasidalins savo žiniomis ir patirtimi pristatant šias temas: Mokslinis bendradarbiavimas, Technologijų perdavimas, Kūrybinės industrijos. Renginio kalbos: anglų k./rusų k.

 Daugiau informacijos www.east-link.eu

Kvietimai

Kviečiame į LŽŪU ŽŪMTP organizuojamą forumą  „Mokslo parko globojamų įmonių veiklos sąlygų kūrimas", kuris vyks š.m. spalio 1 d. 10.10 val. LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parke (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.).

Rugsėjo 30-spalio 2 d. Lietuvos žemės ūkio universitete vyks miško, medžioklės ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2010".

Išankstinė dalyvių registracija el. paštu mtp@lzuu.lt arba tel. 8~37 752225

 

 

 

 

Ekonominis atsigavimas jau ant slenksčio...

Estijai ir Lietuvai vėl stojant į pirmaujančiųjų gretas, Baltijos šalys stebina ekonomistus netikėtai sparčiu savo atsigavimu.

Antrajame 2010-ųjų ketvirtyje, kai Kinija džiaugiasi vienu reikšmingiausių pasiekimų savo ekonomikoje - pagaliau aplenkusi Japoniją ir tapusi antrąją pasaulio ekonomikoje (po JAV) - Lietuvos BVP taip pat grįžo į augimo vėžias: 1.1% metinio augimo, užbaigiančio nuosmūkių periodą, besitęsusį nuo trečiojo 2008-ųjų ketvirčio. Tuo tarpu fiksuotas 2.9% ketvirtinis Lietuvos BVP augimas buvo auksčiausias ES, o Estija buvo ketvirtoji metinių ekonomikos augimų gretose, savo 3.5% ūgtelėjimu nusileidusi tik 4.9% augusiai Slovakijai, 3.6% - Švedijai bei 3.7% - Vokietijai. Latvija, kartu su Graikija, pirmavo labiausiai besitraukiančiųjų gretose: atitinkamai -3.9% ir -3.5% metinio ekonomikos nuosmukio.

Lietuvos pagrindinė investuotoja Švedija (11.8% visų Lietuvos užsienio investicijų) kartu su Vokietija, patekusi tarp ES atsigavimo lyderių, pranoko visų lūkesčius,  ir dabar prognozuojma, kad metų pabaigoje Švedija taps ES augimo pirmūne, dėl sparčiai augančio eksporto (į Azijos bei Pietų Amerikos rinkas), griežtos kaštų kontrolės bei stambių pelno maržų. Šie procesai tuo pačiu stiprina pirkimų vadybininkų pasitikėjimą, skatinantį tolimesnį aktyvumą.

 

Baltijos valstybėms pranokus lūkesčius, o pramonei nuo metų pradžios besidžiaugiant visomis kryptimis augančio eksporto ir bendros produkcijos tendencijomis, nepaisant vis dar „šlubuojančio" vidaus rinkų vartojimo, netgi skeptiškieji „Capital Economics" pakoregavo savo 2010 m. BVP augimo prognozes regione: 3% metinis augimas Estijoje, 0% Lietuvoje bei -0.5% susitraukimas Latvijoje. 2011 metų prognozė visoms trims šalims numato apie 3% ekonominį augimą.

Statistikos departamentams ir toliau skelbiant apie augančius eksportus, centriniams bankams tvirtai tikint eksporto sėkmės dėka besitęsiančiu BVP augimu, o bendrovėms vis dažniau pranešant apie veiklos gerėjimą dėl aktyvėjančių užsienio rinkų, „Gateway Baltic" aktyviai dalyvauja šiame procese, prisidėdami tiek sukaupta patirtimi, tiek konsultacijomis, apimančiomis tiek eksportavimą, tiek bendrą verslo valdymą bei rinkos apžvalgas.

Mārtiņš Tiknuss, „GatewayBaltic" projektų vadovo komentaras apie dalyvavimą parodoje „Mona - modernūs namai 2010" Klaipėdoje:

„Džiugu matyti, kad Lietuvos ekonomika ir vėl auga, tačiau dauguma supranta, kad paprasti vartotojai to vis dar nejaučia - žmonės ir toliau priversti taupyti, vartotojų pasitikėjimas - silpnas. Todėl bendras vidaus vartojimas Lietuvoje ir toliau neteikia paguodos verslininkams, ypač tiems, kurių produkcija ar paslaugos reikalauja didesnių investicijų. Dalyvavimas tokiuose renginiuose kaip ši paroda - puikus būdas aktyviau ieškoti pirkėjų ir užsakovų, žvalgytis, kas vyksta rinkoje, ar net mėginti rasti partnerių, ieškoti bendradarbiavimo galimybių, siekiant sustiprinti savo pozicijas ir gauti naudos.

Norėdami tam suteikti dar aukštesnį lygmenį, nusprendėme parodoje pristatyti seminarą užsienio partnerių pritraukimo bei užsienio rinkos galimybių išnaudojimo tema.
Orientuojantis į parodos „Mona - modernūs namai 2010" dalyvius, ypatingas dėmesys seminare buvo skiriamas baldų, medienos rinkoms, o po jo įmonės turėjo galimybę susitikti asmeninėms diskusijoms. Medžio apdirbimo pramonė augančiomis eksporto perspektyvomis džiaugiasi ir Latvijoje."

Informaciją pateikė
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas

 

 


 

 Inovacijų prizas - verslo grynuolių beieškant

Jau šeštus metus iš eilės organizuojamo konkurso „Inovacijų prizas" organizatoriai ir šiemet ieškos ir vertins jaunas, veržlias bei inovatyvias Lietuvos įmones bei jų veiklą. Atslūgstant sunkmečiui, konkurso organizatoriai siekia atrasti ir pristatyti visuomenei inovatyviausias Lietuvos įmones bei jų sukurtus naujus produktus bei paslaugas, kurie jau gretimoje ateityje gal būt taps plačiai žinomi ir apie tai kalbės visi tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Per pastaruosius metus konkurse dalyvavo  bendrovės, kurios dabar puikiai žinomos Lietuvoje ir pasaulyje: AB " Lietuvos geležinkeliai, AB „Audėjas", AB „Achema", AB „Teo LT", UAB „Aconitum", UAB „Sicor Biotech" , UAB „Ekspla", AB „Snaigė", UAB „Biok", UAB „Gaumina", UAB „Balticum TV", UAB „Jumsoft", dienraštis „Verslo žinios" .

Šių metų konkurso tik slas - atrasti ir visuomenei pristatyti per pastaruosius metus versle atsiradusias inovacijas, inovatyvias paslaugas bei produktus. Kaip teigia konkurso organizatoriai, metams einant į pabaigą, tarp daugybės pesimistinių naujienų, norima pateikti geras žinias apie Lietuvos verslą bei jo pasiekimus ir taip dar kartą parodyti, jog inovacijos yra kritiškai svarbios verslo sėkmei. Tikimasi, kad ir šiemet bus nemažai atradimų, kaip ir kiekvienais metais, apie kuriuos dar mažai žinoma ir konkurso pagalba į juos atkreips dėmesį žiniasklaida bei potencialūs verslo partneriai ar užsakovai.

Kaip teigia praėjusių metų „Inovatyvaus jaunojo verslininko" kategorijoje nugalėjęs UAB „Jumsoft" direktorius Algirdas Unguvaitis,  šis konkursas jų jaunai įmonei padėjo tapti žinomais Lietuvoje, nors jau buvo sulaukta pripažinimo užsienio rinkose. Anot A. Unguvaičio, pergalė „Inovacijų prizo" konkurse dar labiau sustip rino pasitikėjimą savimi ir patvirtino, kad įmonė pasirinko ir eina teisingu bei inovatyviu keliu. A. Unguvaičio manymu, šis konkursas labai naudingas Lietuvos įmonėms - svarbu ir malonu sulaukti pripažinimo ir vietinėje rinkoje.

Šių metų konkursas prasidės rugsėjo 27 dieną ir paraiškų priėmimas tęsis iki lapkričio vidurio. Pasibaigus paraiškų priėmimui, konkurso komisija įvertins dalyvius ir geriausius apdovanos gruodžio viduryje vyksiančioje iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje Vilniuje. Šiemet konkurso organizatoriai tikisi sulaukti dar didesnio dalyvių aktyvumo ir laukia apie 100 konkursantų paraiškų.

Šių metų konkurso „Inovacijų prizas" sąlygas bei praėjusių metų nugalėtojus galite rasti apsilankę tinklapyje www.inovacijuprizas.lt .

Justas Jaskonis
Lietuvos inovacijų centro komunikacijos koordinatorius

  

 

 

Rekomenduojami skaitiniai

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

Kūrybiškumo ir inovacijų mokomoją medžiagą Europos tyrimų institucijoms ir MVĮ

http://www.train4creativity.eu/active.aspx

Šios platformos pagalba vadovai, darbuotojai ir tyrėjai, besidomintys kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymu, galės rasti atsakymus į daugumą rūpimų klausimų, susijusių su inovatyvumo apibūdinimu, kūrybinės aplinkos sukūrimu, kūribiškumą ribojančių veiksnių įveikimu, naujų idėjų paieška ir jų identifikavimu ir pan.  

 

 

Naudingos nuorodos

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

 http://www.verslosavaite.lt/

Verslosavaite.lt
- vienas didžiausių verslo naujienų portalų Lietuvoje, kur kiekvieną dieną pateikiama išsamios naujienos ir analitiniai straipsniai apie verslo, ekonomikos ir kultūros aktualijas, ekonomistų, teisininkų komentarai, interviu su sėkmingai dirbančių įmonių vadovais.

 
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

Nariai:

 

        

      

        

 

           

 

Remia Lietuvos Respublika.
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


InoTinklo naujienų redaktorius
Tomas Černevičius, KTU regioninis mokslo parkas
el.p. ctomas@ktc.lt

InoTinklo naujienų archyvą galite rasti čia...


Gerbiame Jūsų privatumą ir laiką, tad atsiprašome, jei tokio pobūdžio informacija Jūsų nedomina. Jei nepageidaujate ateityje gauti InoTinklo naujienlaiškio, prašome atsiųsti žinutę su žodžiu „Nesiųsti" adresu inotinklas@ktc.lt