InoTinklo naujienos Nr. 16

Jei nematote paveikslėlių ar matote iškraipytą vaizdą, prašome savo naršyklėje įvesti šį adresą: http://www.ktc.lt/12994


Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

 

Gerbiami skaitytojai,

Jūs gavote šešioliktąjį inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" elektroninio naujienų biuletenio numerį.

Šešios tinklo organizacijos - Lietuvos inovacijų centras, "Saulėtekio slėnis", KTU regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, ŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas - kiekviename naujienlaiškyje pateikia Jums naujas ir aktualias inovacijų ir technologijų plėtros tendencijas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kalbina inovacijų paramos sistemos dalyvius, skelbia jų nuomones. Naujienlaiškį leidžiame du kartus per mėnesį.

Taip pat tikimės aktyvaus Jūsų bendradarbiavimo plėtojant diskusijas Jums aktualiais klausimais. Tikimės, kad ši InoTinklo iniciatyva suteiks Jums naujų žinių, o laikas, praleistas skaitant pateikiamą informaciją, bus naudingas.

Inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" komanda.


"East Link" - tarptautinė konferencija, skirta mokslo ir inovacijų tarp Rytų ir Vakarų partnerystei

Spalio 20-21 d. Klaipėdoje vyks tarptautinė konferencija "East Link", skirta santykių tarp Rytų ir Vakarų mokslo, verslo institucijų vystymui, siekiant stiprinti inovacijų sklaidą bei žinių ekonomikos kūrimą. Renginį organizuoja Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP) kartu su partneriais.

Minėta konferencija yra svarbi tiek Europos Sąjungos (ES), tiek postsovietinio bloko, Centrinės Azijos valstybių verslo ir politikos lyderiams,  inovacijų ekspertams, išradėjams. Tai galimybė kurti priemones leisiančias aktyviau ir turiningiau bendradarbiauti ES ir Rytų šalims plėtojant inovacijas ir žinių ekonomiką Rytų partnerystės geopolitiniame regione.

Trys sesijos

Renginyje dalyvaus inovacijų plėtros specialistai, akademinio pasaulio atstovai, išra dėjai bei verslininkai iš Lietuvos, Kazachstano, Uzbekistano, Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos, Gruzijos, Rusijos, Vokietijos, Švedijos, Indijos ir kt. valstybių.

Konferenciją pristatys Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo, Ūkio, Susisiekimo bei Užsienio reikalų ministerijų atstovai.

Renginys bus suskirstytas į tris paralelines sesijas.

Viena jų - tarptautinis bendradarbiavimas tarp žinių ir tyrimų institucijų, bendri projektai, stažuotės ir mokslo programos. Šios tematinės sesijos pagrindinis uždavinys - apžvelgti esminius vykdomų  tyrimų projektų tikslus, tyrimų infrastruktūros potencialą bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą keičiantis žiniomis ir tyrėjais.

Kita sesija - technologijų perdavimo procesai Rytų partnerystės kontekste. Pagrindinis šios sesijos tikslas - apibrėžti technologijų perdavimo procesui būtinos kritinės masės (mokslininkų potenciala s, technologijų komercializavimo kompetencijos, finansavimas) galimybes, skatinant žinių ekonomikos vystymą regione.

Trečioji sesija - kūrybinės industrijos: žiniasklaidos ir technologijų sąveikos galimybės Rytų partnerystės kontekste.

Modernioje ekonomikoje kūrybinės industrijos veikia kaip inovacijų ir struktūrinės kaitos katalizatorius kuriant naujus verslo modelių konceptus, apjungiant kūrybą bei technologijas. Sesijos metu bus pateikiama informacija apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes vystant kūrybines industrijas.

Konferenciją apibendrins tarptautinė diskusija "Kelyje į žinių ekonomiką". Diskusijoje dalyvaus aukšto rango politikos verslo ir akademinės bendruomenės atstovai, kurie aptars pagrindines tolesnio bendradarbiavimo problemines sritis.

Tarp keliamų klausimų bus analizuojama, kaip paskatinti mokslo institucijas kurti bendrus tyrimų projektus? Kokios kultūrinės, finansinės ir infrastruktūros problemos riboja tarptautinį bendradarbiavimą? Kaip verslas gali pasinaudoti bendrais tyrimų projektais ir jų rezultatais vystant žinių ekonomiką? Kaip sukurti efektyvią technologijų perdavimo struktūrą bei kokių priemonių turi imtis valstybės, siekiant paskatinti mokslinį bendradarbiavimą Rytų partnerystės kontekste?

Konferenciją užbaigs verslo kontaktų renginys ir informacinis seminaras, skirtas Lietuvoje integruotų studijų, mokslo ir verslo centrų (slėnių) pristatymui.

Abipusė nauda

"East Link" bendradarbiavimo koncepcija paremta ES Rytų partnerystės programa bei ES ir naująja Centrinės Azijos bendradarbiavimo strategija. Pagrindinis konferencijos tikslas yra atnaujinti ir sukurti naujas mokslo bei verslo bendradarbiavimo jungtis postsovietinėje ir Vakarų geopolitinėse erdvėse siekiant sustiprinti regiono konkurencines pozicijas globalinėje ekonomikoje.

Eurointegracijos procesas mokslo ir inovacijų plėtroje sukūrė dvi atskiras geografines erdves: tai - ES naujosios narės su galimybe veikti bendrame ES tyrimų lauke ir atviros rinkos teikiamomis privilegijomis, bei postsovietinė erdvė su Centrinės Azijos respublikomis bei Rusija, sukuriančios per 200 mln. vartotojų rinką įvertinant ir milžiniškus gamtinius resursus.

Tarptautinė konferencija ne atsitiktinai vyks Lietuvoje: mūsų valstybė yra priklausiusi sovietiniam blokui, o 2004 m. tapo ES nare, tad verslininkai, mokslininkai, politikai turi patirties ir Rytuose, ir Vakaruose. Kartu yra išlikę ir verslo bei mokslo ryšiai su postsovietimėmis valstybėmis. Mūsų šalis turi progą tapti jungtimi tarp Rytų ir Vakarų mokslinių sistemų.

Specialistai pabrėžia, kad lietuviai pirmiausiai svarbūs dėl to, jog yra gerai susipažinę su Rytų valstybių žmonių mentalitetu, kultūra, turi specifinės politinč s patirties. Savo ruožtu ir Rytų valstybių atstovams yra daug paprasčiau bendrauti su lietuviais, nes, neslepiama, kultūrinis atotrūkis tarp Rytų ir ES valstybių yra milžiniškas. Daug lemia ir kalbos barjeras, žmogiškasis faktorius.

Todėl konferencija "East Link" ir siekiama atkurti ryšius versle, moksle bei inovacijų srityse, šias sferas bandyti apjungti kuriant žinių ekonomiką regione.

Tokio bendradarbiavimo nauda - akivaizdi: užmezgus ryšius atsiveria naujos galimybės mokslo projektų įgyvendinimui ir jų rezultatams komercializuoti, sukurti žiniomis grįstą ekonomiką.

Lietuvai esant tarpininkei tarp Rytų ir ES valstybių padidėtų galimybės pritraukti kuo daugiau investicijų: mūsų šalyje vyktų mokymai, konferencijos, kompetencijų kėlimo procesai ir kt.

Tad didžiausia nauda būtų bendri mokslo ir verslo, jų simbiozės projektai, įgytos žinios, dalijimasis technologijomis. Be to, Rytų šalių mokslinės įstaigos yra ypač stiprios, tad jų indėlis į Lietuvos akademinį pasaulį būtų labai naudingas.

Tolesni projekto įgyvendinimo tikslai: "EastLink Forum" valdymo struktūros, reikalingos tarptautinės tarybos "EastLink" koordinavimui, steigimas. Taip pat - duomenų bazės "EastLink.net" infrastruktūros informacijos valdymui bei sklaidai parengimas.

Organizatoriai:
Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas
LCC tarptautinis universitetas
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Grida Group
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra

Rėmėjai:
LR Užsienio reikalų ministerija
LR Švietimo ir mokslo ministerija
LR Ūkio ministerija
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos miesto savivaldybė

 Klaipėdos mokslo technologijų parkas

Nr. 16,
2010 m. spalio mėn.

Turinys

"East Link" - tarptautinė konferencija, skirta mokslo ir inovacijų tarp Rytų ir Vakarų partnerystei

Mėnesio interviu

Diskusijos apie "pumpurus" rudens parodos fone

Kaip bendrovėms modeliuoti kūrybingumo kultūrą

Naujausios žinios - raktas į verslo sėkmę

Tarptautinis St. Peterburgo inovacijų forumas

Verta žinoti

Renginiai

Kvietimai

Rekomenduojami skaitiniai

Naudingos nuorodos

Apie InoTinklą

 

 

 

 

 

 

 

Mėnesio interviu

Šio mėnesio interviu su UAB „VTEX" prezidentu dr. Rimu Maliukevičiumi. Bendrovė yra viena iš Všį „Visorių informacinių technologijų parkas" (VITP) steigėjų bei aktyviausių parko dalyvių.

Kokia UAB "VTEX" veikla ir rinkos partneriai užsienyje?

Bendrą Lietuvos ir Olandijos įmonę UAB VTEX 1991 metais įkūrė septyni matematikai - mokslų daktarai, tuo metu dirbę Matematikos ir informatikos institute (MII Vilniuje) bei Centrum Wiskunde & Informatica (CWI, Amsterdame). Pagrindinė Bendrovės veikla - specialios IT paslaugos programuojant duomenis bei ruošiant autorinę medžiagą mokslinėms publikacijoms (didžioji dalis ten ka matematikos bei fizikos mokslo sritims). Bendrovės užsakovai - tarptautinės mokslo leidyklos, mokslinės draugijos bei universitetai. 2009 metais virš 99% pajamų bendrovė gavo iš užsienio užsakovų (JAV, Vokietija, Olandija, Prancūzija). Didžiausi bendrovės užsakovai - Springer bei Elsevier. Bendrovė aptarnauja 223 periodinių mokslo žurnalų leidybą, tarp jų - Paryžiaus mokslų akademijos žurnalai bei žymiausi pasaulio atominės fizikos žurnalai, tokie kaip Physics Letters, serijos A ir B.

"...nekantriai laukiame suplanuoto Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto „atėjimo" į Santaros slėnį, norime plėsti jau ir dabar glaudų bendradarbiavimą tarp mūsų specialistų ir Vilniaus Universiteto mokslininkų. Esame vieni tų, kurie mato galimybę ir siekia, kad verslo, mokslo ir studijų sanglauda atneštų realios ir tiesioginės naudos visiems jos dalyviams".

Koks yra UAB "VTEX" konkurencinis pranašumas lyginant įmonę su užsienio konkurentais?

Išskirtinis Bendrovės bruožas - aukštas darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija. Iš 220 darbuotojų - virš 90% turi universitetinį išsilavinimą: didžioji dalis yra baigę Vilniaus universiteto matematikos bei fizikos studijas; 14 darbuotojų yra mokslų daktarai. Darbuotojų kvalifikacija taip pat artimi ryšiai su Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakultetu bei Matematikos ir informatikos institutu ir yra konkurencinio pranašumo pagrindas. Prieš kelis metus Bendrovėje lankęsis Oxfordo koledžo prezidentas matematikos profesorius Bernard Silverman rašė, kad  Bendrovė VTEX yra geriausias "atsipumpuravusios" nuo mokslo įstaigos įmonės pavyzdys, kokį jis yra matęs.

Įvardinkite projektus, kurie UAB "VTEX" būtų įdomūs Lietuvos rinkoje?

Jei kalbėsime apie tiesioginę mūsų įmonės veiklą, tai greičiau atvirkščiai: Lietuvos mokslinės literatūros leidybos sektoriui galėtų praversti ir mūsų patirtis, sukaupta dirbant su pasaulinio masto leidėjais, ir įdirbis kuriant šios srities programinę įrangą. Antai, jau ne vienai Lietuvos mokslo žurnalo redkolegijai padovanojome mūsų specialistų sukurtą straipsnių rankraščių valdymo sistemą EJMS. Manau, sutelkę jėgas, galėtume įkurti ar sustiprinti vieną-dvi rimtos mokslinės literatūros leidyklas, kurios turėtų žymiai didesnį svorį pasaulyje nei dabar bei sėkmingai veiktų elektroninėje erdvėje. Beje, daug kas būtent universitetų ir mokslinių draugijų leidykloms, o ne stambiesiems leidėjams prognozuoja geresnę ateities sėkmę.

Kaip manote, kokie pokyčiai Lietuvos studijų ir mokslo sektoriuje būtų palankūs įmonei, kurie padėtų prisidėti prie UAB „VTEX" konkurencinio pranašumo didinimo užsienio rinkose?

Mūsų įmonė - viena iš aktyvių Visorių informacinių technologijų parko dalyvių, mus domina ir Santaros verslo ir mokslo slėnio perspektyva. Didžiausias ir svarbiausias mūsų įmonės resursas - tai aukštos kvalifikacijos darbuotojai, inovatyvios jų idėjos. Todėl nekantriai laukiame suplanuoto Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto „atėjimo" į Santaros slėnį, norime plėsti jau ir dabar glaudų bendradarbiavimą tarp mūsų specialistų ir Vilniaus Universiteto mokslininkų. Esame vieni tų, kurie mato galimybę ir siekia, kad verslo, mokslo ir studijų sanglauda atneštų realios ir tiesioginės naudos visiems jos dalyviams.

Všį Visorių informacinių technologijų parkas

 

Verta žinoti

Restruktūrizuojamoms įmonėms taikomas naujas teisinis reguliavimas padės išvengti bankroto

Nuo spalio mėnesio įsigaliojusia nauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo redakcija sudaryta daugiau galimybių įmonėms pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis. „Finansinių sunkumų turinti įmonė turi du kelius: bankroto ir restruktūrizavimo. Pastarasis įmonei reiškia galimybę išsaugoti tai, kas buvo sukurta, ir persitvarkyti, maksimaliai išnaudojant esamas galimybes, kad būtų išsaugotas tiek verslas, tiek darbo vietos", - sako ūkio viceministras Rimantas Žylius.

Svarbiausi įstatymo pakeitimai leis restruktūrizavimo bylą iškelti laiku, t. y. kol įmonė dar nėra beviltiškai įsiskolinusi ir gali išvengti bankroto. Šiuo tikslu nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas ne tik finansinių s unkumų jau turinčiai įmonei, bet ir tuomet, kai egzistuoja reali tikimybė, kad įmonė susidurs su sunkumais per artimiausius 3 mėnesius.

Įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir sėkmingo restruktūrizavimo tikimybę padidins pailgintas restruktūrizavimo plano pateikimo teismui laikotarpis iki 6 mėnesių ir pagerinta kreditavimo aplinka: kreditoriai laikotarpiu iki plano patvirtinimo bendru su įmone susitarimu galės nestabdyti palūkanų skaičiavimo, taip restruktūrizavimo pradžia kreditoriams turėtų būti patrauklesnė. Restruktūrizavimo planui patvirtinti reikės 2/3 (vietoj 3/4) kreditorių balsų, o su įmone susijusių asmenų reikalavimai bus tenkinami paskiausiai.

Supaprastintai suteikiant restruktūrizavimo administravimo teisę panaikintas leidimų juridiniams asmenims, norintiems teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas asmenims, išdavimas, teisė teikti administravimo paslaugas jiems suteikiama įrašant į sąrašą. Išlaikiusiems egzaminą asmenims išduodami kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai, kurie galioja neterminuotai. Neterminuotai galioja ir anksčiau terminuotam laikotarpiui išduoti ir įstatymo įsigaliojimo dieną galioję administratorių pažymėjimai.

Informacijos šaltinis: www.ukmin.lt

Diskusijos apie "pumpurus" rudens parodos fone

Lietuvos žemės ūkio universitete rugsėjo 30 - spalio 2 d. nuvilnijo paroda „Sprendimų ratas 2010", kurią organizavo Žemės ūkio ir mokslo technologijų parkas. Parodoje buvo demonstruojamos miškininkystės, aplinkosaugos, viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo naujosios technologijos, taip pat parodos metu vyko seminarai ir kiti šviečiamieji renginiai.

Šios parodos metu LŽŪU MTP pakvietė visus projekto „InoTinklas" dalyvius ir mokslo slėnio „Nemunas" organizatorius į forumą padiskutuoti apie „spinofų", susikūrusių mokslo parkuose, veiklos ir rėmimo patirtį mūsų šalyje bei užsienyje.

Dabar, kai šalyje kuriami integruoto mokslo, studijų ir verslo centrai, vadinamieji mokslo slėniai, vis dažniau iškyla klausimas, kokiomis sąlygomis &scaro n;iuose slėniuose bus globojamos novatoriškos įmonės. Kol kas atsakymai apie „pumpurų" (angl. Spin-off) veiklą mokslo slėniuose tik bręsta. Sukonkretinti slėnių veiklos ateities vaizdinius galėtų padėti ne tik išankstinis įsitikinimas, jog aktyvesnė mokslo, studijų, gamybinių ir infrastruktūrinių elementų sąveika paskatins šalies žinių ekonomikos plėtrą, bet ir gerą dešimtmetį su novatoriškomis įmonėmis tiesiogiai dirbančių šalies mokslo ir technologijų parkų patirtis.

MTP, inkubuodami šiuolaikiškas įmones ir teikdami joms įvairias plėtros paslaugas, sudaro verslo įmonėms palankias sąlygas bendradarbiauti su universitetais ir mokslo įstaigomis. Verslo ir mokslo sąveika sužadina sinergiją, kuri skleidžiasi pačiomis įvairiausiomis formomis ir netiesiogiai skatina inovacijų diegimą. Apie šio darbo ilgametę patirtį kalbėjo KTU regioninio mokslo parko direktorius Pranas Bernardas Milius. Jis ypač pabrėžė būtinumą aktyvinti šalyje žinių perdavimo procesą ir akcentuojant mokslo žinių perdavimą, nepamiršti kitų žinių perdavimo formų, pvz., technologijomis paremtų verslo procesų.

Dalyvaujantys forume išklausė ne tik įdomių savo kolegų pranešimų, bet ir galėjo tiesiogiai pabendrauti su ryškiausiu KTU regioninio mokslo parko "pumpurėlio" pavyzdžiu - KTU absolventų įkurtos įmonės UAB "Mobiliųjų sprendimų centras" direktoriumi Vidmantu Liutkausku. Šios įmonės augimo rezultatai tikrai stulbinantys: , įmonė įsikūrė 2004 metais, o šiuo metu ji turi ofisus Kaune, Vilniuje, Rygoje, Londone ir Kopenhagoje bei daugiau kaip 100.000 klientų vietos nustatymo ir telemetrijos paslaugoms visame pasaulyje.

Išsamiau susipažinti su forumo dalyvių pranešimais galima LŽŪU MTP svetainėje adresu
http://www.lzuu.lt/mtp/?id=2627

Informaciją parengė LŽŪU Žemės ūkio ir mokslo technologijų parko darbuotojas Rimantas Čiūtas

 

 

 

 

Kaip bendrovėms modeliuoti kūrybingumo kultūrą

 

Kūrybingumo kultūra organizacijose nesusiformuoja savaime. Jai sukurti, reikia kryptingų pastangų, įtraukiant visą kolektyvą. Šias bei kitas prielaidas pabrėžia ir užsienio bendrovių atstovai.

Pasak Chicago'os (JAV) bendrovės "Draftfbc" stategijos padalinio vadovo Jame'o Shuttleworth'o, bendrovių, kurios užsiima reklamos kūrimu, pagrindas yra kūrybinga organizacija. Jis atskleidžia, kaip jų agentūra, kurioje šiuo metu dirba apie 40 puikių planavimo specialistų, susiduria ir sprendžia kasdien iškylančias kūrybingumo problemas. Jame'as Shuttleworth'as pažymi, jog didelės bendrovės turėtų modeliuoti kūrybingumą savo organizacijose, nes tai įprastai nenutinka savaime.

Dviprasmiškumas suteikia darbuotojams galimybę būti kūrybingais. Būnant pasiruošus spręsti neįprastas situacijas, planavimo specialistams leidžia būti kūrybingais. Kūrybinėse agentūrose yra poreikis kolektyvinei išminčiai, kai darbuotojai elgiasi spontaniškai, prieš apibendrindami galutinį bendrą vaizdą, į kurį įtraukiamos ir kolegų idėjos.

Organizacijos darbuotojams  tenka keisti mąstymą iš „kas jeigu" į „jeigu/tuomet". „Kas jeigu" žmonės yra svajotojai, paslaptingi, mąstytojai. „Jeigu/tuomet" darbuotojai nuolat ieško priežastinių ryšių ir nagrinėja turimos informacijos naudą, ieškant inovatyvių sprendimų.

Planavimo specialistai turi rasti naujus būdus kaip apimti visus organizacijos darbuotojus bei padėti jiems būti labiau kūrybingais. Netgi  personalo skyriui jie gali padėti priimti sumanesnius darbuotojų samdymo sprendimus,  taip įgalinant virtualias ir tradicines komandas labiau integruotis.

Kolektyvinė vizija (kultūra, vertybės) sukuriama ir suprantama, tik po to, kai darbuotojai pradeda elgtis tam tikru - pageidaujamu būdu. Kartą padarius, darbuotojai to išmoksta ir galiausiai tai pradeda jausti - akcentuoja Jame'as Shuttleworth'as.

Tad kūrybingos kultūros modeliavimas ir kūrimas organizacijoje yra gan keblus procesas. Bet tikrai verta jį plėtoti organizacijų viduje, nes sėkmingi kitų bendrovių pavyzdžiai patvirtina, kad sukurta kūrybingumo kultūra, sudaro dar geresnes prielaidas inovacijoms atsirasti.

 

Informaciją parengė Lietuvos inovacijų centras 

Renginiai

Š.m. spalio 19 d. Kaune, KTU regioninio mokslo parko konferencijų salėje (K. Petrausko g. 26) vyks praktiniai mokymai „Veiksmingos e-rinkodaros anatomija".

Daugiau informacijos: www.ktc.lt

Projektų valdymo ir administravimo paslaugas teikiančios įmonės kviečiamos dalyvauti tarptautiniame SPOCS projekte

Atrinkta įmonė dalyvaus projekte, padėdama Ūkio ministerijai, atliekančiai nacionalinio konsorciumo vadovaujančiojo partnerio funkcijas, koordinuoti ir administruoti Lietuvos nacionalinio konsorciumo dalyvavimą SPOCS projekte. Projekto dalyviams Europos Komisija kompensuos 50 proc. patirtų išlaidų.

Visą informaciją apie projektą, dalyvavimo sąlygas ir reikalavimus galima rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje http://www.ukmin.lt/lt/veikla

 

 

 

 

 

 

 

Naujausios žinios - raktas į verslo sėkmę

Kokia mokymosi reikšmė šiandienos pasaulyje? Ką reiškia naujos žinios verslo plėtroje? Kokia mokymosi ateitis? Kokie metodai ir būdai reikalingi vis didėjančios informacijos ir žinių kiekiui įsisavinti? Kur veda pokyčiai? Į šiuos ir kitus panašius klausimus atsakymų ieškota š.m. rugsėjo mėn. Kauno regioninio inovacijų centro surengtoje konferencijoje „Mokymasis ir mokslinės kompetencijos - ateities lyderių sėkmės raktas". Joje kalbėta apie lyderystę, mokymąsi visą gyvenimą, naujas mokymosi technologijas.

Apie tai kas svarbu šiandieninei organizacijai, kokių lyderių jai reikia, kas yra ateities lyderis, kodėl nereikia stabdyti organizacijų kitimo ir virsmo į ki tus darinius kalbėjo UAB „Smarta" organizacijų vystymo konsultantas Dainius Baltrušaitis. Jis akcentuoja, kad visuomenei kintant, organizacijos taip pat negali stovėti vietoje, ji nuolat turi reaguoti į išorės dirgiklius, poveikius, kitu atveju ištinka „mirtis". Tą galime taikyti tiek individams, tiek organizacijoms, tai dėsningai paliečia visa kas supa mus. Tik reaguojanti organizacija išlieka „gyva".

Didelis dėmesys turi būti skiriamas informacijos ir žinių svarbai. Informaciją reikia rinkti nuolatos, ja dalintis ir eiti į priekį. Šiuo atveju labai gražiai informacijos sklaidą apibūdina, gerai žinomas posakis - „atiduodami turtėjame". Taip naujų žinių svarba prilyginama sėkmės raktui. Jos reikalingos ten, kur reikia sprendimo ar tam tikro rezultato.

Laikmetis verčia konkurentus matyti savo partneriu. Tai naujas požiūris į santykius versle. Jis sąlygoja mūsų elgesio pokyčius, laužo nusistovėjusius stereotipus. Stiprūs išlieka tie, kurie moka ar mokosi tinkamai į tai reaguoti. Turim mokėti atsirinkti informaciją, mokėti ją tikslingai taikyti gyvenime ir versle, vedant organizaciją pirmyn.

Kauno technologijos universiteto E. Mokymosi technologijų centro direktorė Danguolė Rutkauskienė akcentuoja, kad sukūrus sąlygas, kai žmogus galės mokytis ten, kur gyvena ir naudodamas technologijas, kurias tuo metu turi, išpopuliarės nuotolinis mokymas, kuris yra pigesnis ir patogesnis nei tradicinis auditorijose.

Šiuolaikinės informacinės komunikacinės technologijos (IKT) užtikrina operatyvų žinių gavimą mums patogia forma. Turime tik mokytis susigyventi su technologijomis, susipažinti su naujomis mokymosi tendencijomis, kad gebėtume pasirinkti teisingus mokymosi būdus ir metodus. 

Niekas negali paneigti fakto, kad IKT yra gerai. Jų dėka galime pagreitinti ir mokymosi procesus. Tačiau besižavint šiomis technologijomis svarbu nepamiršti ir žmogaus - kompetetingo mokytojo, kuris padėtų orientuotis žinių, informacijos gausoje.

Kitose konferencijos sekcijose buvo paliesti verslo vadybos klausimai, Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriaus naujienos, pateiktas platus spektras žinių, kurias pagal savo poreikį galėjo pasirinkti kiekvienas konferencijos dalyvis. Naujausių žinių galima pasisemti atsirenkant tai kas aktualu, tai ko reikia. Neradus atsakymų į klausimus, iškeltus straipsnio pradžioje, buvo galima atrasti kitų būdų naujoms žinioms įgyti, ar paprasčiausiai pamąstyti, kaip organizacijai atsinaujinti, kaip elgtis MAN, siekiant iš likti lyderiu greitai kintančiame verslo pasaulyje.

Pasak konferencijos organizatorės Kauno regioninio inovacijų centro vadovės Birutės Velykienės,  „šis renginys leido susipažinti su plačiu spektru naujausių žinių. Tai galimybė pamąstyti apie tai ko trūksta jums, ar jūsų organizacijai, ar kaip geriausiai būtų galima organizuoti žinių atnaujinimą". Kartu džiaugiamasi, kad konferencijoje pavyko sukelti diskusiją apie mokymosi poreikį, vidinę ir išorinę motyvaciją, o bendra išvada - kiekvieno iš mūsų noras tobulėti kuria pridėtinę vertę organizacijai, nesvarbu kokiame sektoriuje ji veikia.

Parengė Jurgita Šarkienė,

KTU regioninis mokslo parkas

 

 


 Tarptautinis St. Peterburgo inovacijų forumas

Š.m. rugsėjo 29 - spalio 1 d. Rusijos inovacijų savaites metu vyko III-asis „Sankt Peterburgo Tartautinis inovacijų forumas" LENEXPO parodų centre. Tai yra pirmasis tokio didelio masto renginys, kurio pagrindinis siekis yra rasti ir spręsti šiuolaikines Rusijos problemas, susijusias su nepakankama inovacijų plėtra ekonomikoje, bei numatyti galimus sprendimus ir priemones, skirtas šalies inovacijų ekonomikos vystymo plano įgyvendinimui.

Šiame tarptautiniame inovacijų forume ir parodos metu buvo siekiama suteikti jos dalyviams progą padiskutuoti apie verslo galimybes investuoti šalyje, pristatyti savo technologinius pasiekimus ir susirasti tiesioginių verslo kontaktų. Forumo diskusijų dalyviams buvo pristatytos plačios investavimo galimybės, siekiant paska tinti inovacijų plėtrą Rusijoje bei tarptautinę patirtį įgyvendinant šalies inovacijų strategiją.

Inovacijų plėtros galimybės buvo pristatytos 1-oje inovacijų forumo dienoje BaSIC (www.basic-net.eu) projekto partnerių pranešimu „Internationalisation of small and medium-sized enterprises - opportunities of EC BaSIC project - network of innovative centers of the Baltic Sea Region" Rusijos verslo įmonėms. „Sankt Peterburgo smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo" kvietimu šiame renginyje dalyvavo dauguma BaSIC projekto partnerių iš Vokietijos, Suomijos, Švedijos (Kista Science City AB), Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos, bei pristatė BaSIC projekto inovacijų centrų teikiamas paslaugas Baltijos jūros regione. Savo ruožtu VšĮ „Saulėtekio slėnis" darbuotojai pristatė „Saulėtekio slė nio mokslo ir technologijų parką" kaip inovacijų centrą, kuris turi galimybes padėti Vilniuje kurtis tarptautinėms verslo įmonėms ir partnerystės ryšiais plėtoti savo verslus Europos Sąjungos teritorijoje. Pristatymo metu buvo trumpai pristatytos „slėnyje" plėtojamos įvairių sričių technologijos, pavyzdžiui, šviesos, optinės ir lazerinės technologijos, IT ir programinės įrangos, nanotechnologijos, medicinos, biotechnologijų, civilės inžinerijos ir kt.

Parodos metu buvo demonstruojamos įvairaus profilio naujausi Rusijos pramonės pasiekimai ir technologijos. Nemažą parodos dalį užėmė su visuomenės aptarnavimu susijusios technologijos, tokiose srityse kaip oro ir erdvės stebėsenos, aplinkosaugos, sveikatos, energetikos, statybos, pramoninės technikos ir kt. Daug dėmesio buvo skirta pramoninių ir industrinių parkų plėtrai Rusijos teritorijoje, kas siūloma kaip viena iš pagrindinių investicinių programų tarptautinėms kompanijoms. Vis tik parodos atidarymo metu užsienio ekspertai pažymėjo, kad inovacijų plėtra visuomenėje paprastai nepriklauso nuo „teritorijos dydžio ar mąsto", o labiausiai priklauso nuo sugebėjimo įtraukti visuomenę į inovacinius procesus, sudaryti motyvacines sąlygas kurti ir pritaikyti inovacijas savo kasdieninėje veikloje. Todėl nenuostabu, kad didžiausiai pasaulyje valstybei gali taip ir nepavykti pasiekti Europos inovacijų vidurkio, jeigu pastaroji vykdys projektus nesiremdama elementaria inovacijų plėtros filosofija bei tarptautine patirtimi.

Daugiau informacijos žr. svetainėje: http://enforum.spbinno.ru

Pranešimą parengė VšĮ „Saulėtekio slėnis"

 

  

 

 

Rekomenduojami skaitiniai

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

http://www.iliustruotasismokslas.ltmėnesinį žurnalą „Iliustruotasis mokslas" - Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti.

Jau pats pavadinimas atskleidžia, kad žurnalas gausiai iliustruotas, dažnai unikaliais piešiniais, informacine grafika ir rinktinėmis pačių geriausių pasaulio fotografų nuotraukomis, straipsnių tekstai parašyti lengvu, intriguojančiu stiliumi, juose daug mažai žinomų, neretai sensacingų faktų.

Leidėjai džiaugiasi ir didžiuojasi galėdami pateikti Lietuvai šį leidinį - žurnalą, kurį gali skaityti ir paauglys, ir prakutęs verslininkas, ir daug gyvenime pasiekęs senjoras.

 

 

 

Naudingos nuorodos

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

http://mokslofestivalis.eu/lt/mokslo-naujienos

 http://mokslofestivalis.eu - mokslo naujienų portalas, kur pateikiama mokslo naujovės Lietuvoje ir pasaulyje, pristatomos naujos technologijos ir inovacijos, aptariamos vyraujančios tendencijos šioje srityje.
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

Nariai:

 

        

      

        

 

           

 

Remia Lietuvos Respublika.
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


InoTinklo naujienų redaktorius
Tomas Černevičius, KTU regioninis mokslo parkas
el.p. ctomas@ktc.lt

InoTinklo naujienų archyvą galite rasti čia...


Gerbiame Jūsų privatumą ir laiką, tad atsiprašome, jei tokio pobūdžio informacija Jūsų nedomina. Jei nepageidaujate ateityje gauti InoTinklo naujienlaiškio, prašome atsiųsti žinutę su žodžiu „Nesiųsti" adresu inotinklas@ktc.lt