InoTinklo naujienos Nr. 2

New Page 1

Jei nematote paveikslėlių ar matote iškraipytą vaizdą, prašome savo naršyklėje įvesti šį adresą: http://www.ktc.lt/9403


Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

 

Gerbiami skaitytojai,

Jūs gavote antrąjį inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" elektroninio naujienų biuletenio numerį.

Šešios tinklo organizacijos - Lietuvos inovacijų centras, "Saulėtekio slėnis", KTU regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, ŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas - kiekviename naujienlaiškyje pateikia Jums naujas ir aktualias inovacijų ir technologijų plėtros tendencijas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kalbina inovacijų paramos sistemos dalyvius, skelbia jų nuomones. Naujienlaiškį leidžiame du kartus per mėnesį.

Taip pat tikimės aktyvaus Jūsų bendradarbiavimo plėtojant diskusijas Jums aktualiais klausimais. Tikimės, kad ši InoTinklo iniciatyva suteiks Jums naujų žinių, o laikas, praleistas skaitant pateikiamą informaciją, bus naudingas.

Inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" komanda .


Jie investuoja tada, kai niekas kitas nesiryžta

Jei skolinti pinigai yra ekonomikos kraujas, tai verslo angelų investicijos dar yra ir smegenys, be kurių dienos šviesos neišvystų žymi dalis inovatyvių bendrovių. „Angelai" investuoja įmonės veiklos pradžioje (kartais duodami pradinį kapitalą įmonės steigimuisi) savo asmeninius pinigus ir dalyvauja įmonės valdyme. Juos, visų pirma, skatina galimybė realizuoti save, perteikti savo patirtį mažiau patyrusiems, galimybė kurti pridėtinę vertę bei grąžinti visuomenei dalį to, ką jie pasiekė sėkmingai vystydami savo verslą. Be moralinio pasitenkinimo labai svarbi investicijų teikiama grąža, nes „angelai" linkę investuoti į labai rizikingas, bet ir labai pelningas verslo idėjas.

„Angelai" paprastai jungiasi į tam tikras asocijuotas struktūras - verslo angelų tinklus (VAT), kurie vykdo investicinių pasiūlymų pirminę atranką, jų pristatymą „angelams", organizuoja mokymus, viešinimo veiklas ir pan. Tokie tinklai jau ne vieną dešimtmetį veikia įvairiose pasaulio šalyse, žymiai prisidėdami prie inovatyvių (ir rizikingų) verslo planų įgyvendinimo. Lietuvoje apie tokio tinklo poreikį daugiau pradėta kalbėti 2006 metais, kai LR Ūkio ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas dėl VAT plėtros. 2007 metais VšĮ „Saulėtekio slėnis" iniciavo pirmojo Lietuvoje VAT sukūrimą, o šių metų pradžioje startuoja kartu su „angelais" ES struktūrinių fondų lėšas investuojantis fondas, valdomas UAB "Strata" ir UAB "Mes Invest".

Verslo angelų skaičius ir jų aktyvumas tiesiogiai siejasi su bendra verslumo dvasia šalyje - trūkstant apgalvotų investicinių pasiūlymų, sunkiau pritraukti naujus VAT narius. Kaip rodo pasaulinė patirtis, tam būtini mokymai ir švietimas nuo mokyklos suolo, nes šiuo metu itin trūksta globalaus mąstymo ir pasitikėjimo „angelais" (pavogs idėją, t.t.).

Tiek angelai, tiek pradedantieji verslininkai nepakankamai žino apie viešojo sektoriaus paramą naujoms įmonėms (ko-investuojantys fondai, verslo inkubatoriai, verslumo mokyklos, technologijų perdavimo centrai, mokslo ir technologijų parkai ir pan.). Tikimės, kad InoTinklo projektas prisidės prie investavimo kultūros kėlimo, o projekte dalyvaujantys parkai ilgainiui taps pagrindiniu investicinių pasiūlymų šaltiniu.

Andrius Bagdonas
VšĮ „Saulėtekio slėnis" direktorius

Nr. 2,
2010 m. sausio mėn.

Turinys

Jie investuoja tada, kai niekas kitas nesiryžta
 

Mėnesio interviu

Naujovės skinasi kelią kaime

Klaipėdos viešajame transporte - naujos inovacijos

Jaunų verslininkų dėmesiui

Verta žinoti

Renginiai

Kvietimai

Mėnesio klausimas

Rekomenduojami skaitiniai

Naudingos nuorodos

Apie InoTinklą

 

 

 

 

Mėnesio interviu

Inovacijų partnerystė - klasteriai Lietuvoje

Šio mėnesio interviu su Milda Garmute - VšĮ Lietuvos inovacijų centro (LIC) projektų vadybininke, turinčia 10 metų patirties, skatinant vietinę ir tarptautinę partnerystę. Šiuo metu specialistė kuruoja dvi pagrindines sritis: tarptautinę inovacijų partnerystę ir inovacijų klasterius.

Partnerystės forma - klasteris

Klasteriai - tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, tiekėjų ir mokslo institucijų santalka vienoje vietovėje, siekianti didinti produktyvumą, dalintis technologine, marketingo ir finansine kompetencija, taip pat siekianti integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus.

„Klasteryje kiekvienas narys specializuojasi tam tikroje produkto, paslaugos ar technologijos kūrimo grandinėje, visa tai leidžia pasiekti pagrindinį tikslą - uždirbti pelną" - sako M. Garmutė.


„Klasteryje kiekvienas narys specializuojasi tam tikroje produkto, paslaugos ar technologijos kūrimo grandinėje, visa tai leidžia pasiekti pagrindinį tikslą - uždirbti pelną" - sako M. Garmutė. Taip atsiranda jungtinė veikla, kitaip tariant, partnerystė - kuomet kuriamas produktas, kurio viena įmonė be kitų klasterio narių nesukurtų.

Parama klasteriam kurti

Dabar yra paskelbtas tęstinis kvietimas dviems paramos schemoms, skirtoms klasterių kūrimui Lietuvoje finansuoti: „Inoklaster LT" ir „Inoklaster LT+". Pirmoji priemonė skirta klasterių funkcionavimui stiprinti, o antroji - investicijoms į klasterio infrastruktūrą: mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūrą. Pagal pirmąją priemonę parama galima iki 1,5 mln. litų (paramos intensyvumas iki 50%), o pagal antrąją - parama gali būti skiriama iki 40 mln. litų (p aramos intensyvumas iki 50-70%).

Pagal „Inoklaster LT" priemonę parama skiriama klasterio rinkodaros priemonėms naujiems nariams pritraukti, mokslinėms studijoms ir tyrimams, klasterio nariams mokyti ir tarpusavio ryšiams stiprinti bei viešosios prieigos prie infrastruktūros administravimui organizuoti. Pagal „Inoklaster LT+" priemonę parama skiriama projektinei dokumentacijai parengti, statybos išlaidoms, mokslinių tyrimų laboratorijoms bei mokymų centrams įrengti. „Pagal pirmąją priemonę planuojama, kad parama turėtų pasinaudoti 20 - 25 klasterių iniciatyvos, o antrąja - iki 10 iniciatyvų" - teigia M. Garmutė.

Klasterių tendencijos Lietuvoje

Šiuo metu aktyviai vyksta organizavimasis į klasterius. Nuo 2009 metų Lietuvoje yra apie 10 iniciatyvų, kuomet įmonės nusprendė burtis į klasterius bei pasinaudoti Struktūrinių fondų parama. Klasterių sektorių spektras gan platus: nuo tradicinių maisto pramonės iki netradicinių kūrybinių industrijų.

„Ir tai yra ne tiek klasterių kūrimasis „nuo nulio", bet įmonės įvertinusios savo verslo aplinką su tiekėjais, klientais, mokslinėmis institucijomis, mato, kad yra nemažai prielaidų atsirasti klasteriui" - pabrėžia ji. Specialistė teigia, kad šiandieninės rinkos sąlygomis dauguma įmonių turi partnerius užsienyje, jungiasi į tarptautinius projektus, o klasteriai - tai visų pirma bendradarbiavimas su šalia esa nčiais partneriais.

Įmonės, svarstančios apie klasterio kūrimą Lietuvoje, gali kreiptis į Lietuvos inovacijų centro konsultantus, kurie nemokamai patars, kaip steigti klasterį Lietuvoje, susirasti partnerių, pretenduoti į paramą, detaliau atskleis klasterio teikiamą naudą verslui.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbino Justas Jaskonis, Lietuvos inovacijų centro komunikacijos koordinatorius

 

Verta žinoti

 

Galimybė inovatyvioms įmonėms mokėti mažiau pelno mokesčio 

 

Į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) investavusios įmonės šiemet gali pasinaudoti lengvatomis ir mokėti mažiau pelno mokesčio. Pelno mokesčio lengvatos investicijoms į MTEP orientuotos į įmones, kurios pačios kuria aukštos pridėtinės vertės naujoves - naujus produktus, naujas medžiagas, technologijas ir pan. Investicijoms į MTEP taikomos šios lengvatos: leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas, patirtas atliekant MTEP, taip pat įsigyjant nustatytose užsienio valstybėse atliktas MTEP paslaugas. Be to, leidžiama į sąnaudas nurašyti MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus, o ne per 3-5 metus. Tai reali galimybė, sutaupytas lėšas panaudoti konkurencingumo didinimui.

Dėl konsultacijų galima kreiptis į Lietuvos inovacijų centrą (
www.lic.lt) arba į bet kurią „InoTiklo" (žr. žemiau) organizaciją.

Inopagalba - norintiems žinoti apie paramą inovacijoms versle


Sausio 18 d. startuoja nauja internetinė duomenų bazė InoPagalba. Ši svetainė yra skirta visiems, norintiems sužinoti svarbius faktus ir naujienas apie viešąją paramą inovacijomis grįstam verslui Lietuvoje. Svetainėje galite rasti statistikos, leidinių, kontaktų ir patarimų rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, bei naudotis institucijų duomenų baze.

Daugiau informacijos galite rasti: www.inovacijos.lt/inopagalba

 

Naujovės skinasi kelią kaime

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parkas (MTP) dešimt metų padeda diegti naujoves kaime. Šalyje gerai žinomos LŽŪU rengiamos žemės ūkio parodos, MTP specialistai tapo vieni iš lyderių, kuomet reikia konsultuoti sudėtingais LEADER programos įgyvendinimo klausimais.

LEADER programa propaguoja naują kaimo plėtros požiūrį, skatinantį kaimo problemas spręsti remiantis vietos ištekliais, į procesą būtinai įtraukiant ir vietos gyventojus. ES viešoji parama skiriama naujų konkurencingumo formų, apimančių visas teritorijos veiklas, paieškai. Vienas iš pagrindinių šios programos principų yra novatoriškumas. Nauja ir tai, kad reikalaujama sukurti partnerystės organizacijas - vietos veiklos grupes (VVG), kurios parengtų vietos plėtros strategijas.

Visų Lietuvos VVG strategijoms įgyvendinti iki 2015 m. yra skirta 435 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramos. Tokių finansinių plėtros galimybių iki šiol Lietuvos kaimas neturėjo. MTP 2007-2009 m. laikotarpiu padėjo parengti kokybiškas strategijas keliolikai Lietuvos VVG ir konsultuoja jas įgyvendinant.

Potencialiems projektų pareiškėjams šiuo metu reikia apsispręsti, kokias projektų idėjas verta realizuoti. Projektai gali būti patys įvairiausi, priklausomai nuo strategijų pobūdžio: kaimų atnaujinimo, gyventojų verslumo skatinimo, verslo kūrimo ir plėtros, vietos tradicijų puoselėjimo ir t.t. Prioritetas teikiamas daugiatiksliams ir novatoriškiems projektams, kuriuos nėra lengva parengti. Viena vertus, stinga gyvybingų idėjų, kita vertus - žmonių tikėjimo, kad savo originalius sumanymus galima įgyvendinti.

MTP šiuo metu teikia pagalbą, organizuodamas konsultacijas ir mokymus. Džiugina tai, kad apsijungus į inovacijų paramos organizacijų tinklą „InoTinklas", atsiranda galimybė siūlyti kvalifikuotas inovacijų diegimo konsultacijas pagal „vieno langelio" principą. Tai reiškia, kad nuo šiol kaimo verslininkai ir bendruomenės, kurie pasiryš rengti novatoriškus projektus, galės pasitelkti šalies geriausius specialistus ir gauti kompleksiškas konsultacijas.

 

 

 

 

 

Klaipėdos viešajame transporte - naujos inovacijos

Uostamiestyje bus įgyvendintas Klaipėdos mokslo ir technologijų parko vykdomo projekto „EŽIS" iniciatyva atsiradęs pilotinis „EuroAd" projektas. Juo siekiama mokslo atstovus įtraukti į visuomeninę veiklą, naudingą verslui ir aplinkos apsaugai. Projekto metu bus matuojamas keleivinio transporto išmetamųjų dujų kiekis bei kuro sąnaudų pokytis pritaikius „EuroAd" produktą.

Projekto organizatoriai: švediško kapitalo bendrovė UAB „Primigena", Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos keleivinis transportas bei Klaipėdos savivaldybė. Remiantis užsieny je atliktais tyrimais, tikimasi, jog projekto rezultatai parodys apie 10% sumažėjusias kuro sąnaudas.

„EuroAda" - tai kuro priedas, Amerikos rinkoje platinamas jau daugiau kaip 6 metus. Švedų į Europą importuotą produktą, norima pateikti ir Lietuvos rinkai. Šis priedas, galintis būti skysto arba tablečių pavidalo, atlieka tris pagrindines kombinuotas funkcijas: mažina emisijų kiekį, mažina kuro sąnaudas ir technines išlaidas. Užsienyje jis naudojamas ne tik keleiviniame transporte, privačiose kompanijose, bet ir laivuose bei traukiniuose.

Prieš pradedant naudoti šį produktą užsienyje, buvo atlikta daugybė įvairių testavimų ir tyrimų, kurių rezultatai patvirtinti ir pripažinti. Ruošiantis produktą pateikti Lietuvos rinkai, taip pat bus atliekami matavimai suinteresuotose gaminio naudojimu transporto įmonėse. „Mūsų bendrovė orientuojasi į didmeninę Lietuvos rinką. Tod l „EuroAd‘as" pirmiausia pradėtas siūlyti didelėms transporto kompanijoms, kurioms tai yra aktualiausia.

Mūsų strategijoje numatytas bendradarbiavimas ir su viešojo transporto parkais. Didėjant ES spaudimui emisijų mažinimo klausimu, keleivinio transporto parkai suinteresuoti šiuo produkto naudojimu ne tik dėl mažesnių kuro sąnaudų, bet ir dėl miesto taršos mažinimo", - sakė UAB „Primigena" direktorius Julius Klisch.

 

  

Renginiai

 

Diskusijų forumas "Mokslo parkų vaidmuo įgyvendinant 2009-2013 inovacijų versle programą"

Sausio 28-29 d. vyks projekto „Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose) „InoTinklas" diskusijų forumas „Mokslo parkų vaidmuo įgyvendinant 2009-2013 m. Inovacijų versle programą". Renginio vieta: "Roko sodyba" (Stasiūnų kaimas, Kaišiadorių rajonas).

Į minėtą renginį atvyks beveik visų Lietuvoje veikiančių mokslo ir technologijų parkų bei inovacijų centrų, LR Ūkio ministerijos padalinių atstovai. Manome, kad tai puiki proga aptarti šių institucijų veiklos galimybes, naujus iššūkius. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti bendroje diskusijoje apie inovacijų paramos institucijų veiklos efektyvumo didinimą, paslaugų kokybę.


Seminaras apie paraškų teikimą MTTP programoms Kaune

Seminaras-mokymai vyks 2010 m. sausio 22 d. Kaune, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų konferencijų salėje (K. Donelaičio g. 8, Kaunas).
Renginio pradžia 10.00 val.
Dalyvavimas nemokamas.

Renginys skirtas pramonės ir verslo bei mokslo ir studijų institucijų atstovams.

Daugiau informacijos apie renginį ir registraciją rasite čia...

Kviečiame įmones į Info dieną

VšĮ Lietuvos inovacijų centras kviečia Alytaus įmones į Informacijos dieną ES finansavimo (pagal programas: „Lyderis LT" "Idėja LT", "Intelektas LT", "Intelektas LT+") klausimais. Informacijos diena vyks 2010 m. sausio 28 d. Alytaus verslo inkubatoriuje, adresu Merkinės g. 2a, Alytus.
Kviečiame iš anksto registruotis konsultacijoms, el. paštu: a.baltrene@lic.lt 

Kvietimai

Europos biomasės konferencija ir paroda Prancūzijoje

2010 m. gegužės 5-7 d. Lione (Prancūzija) įvyks Europos biomasės konferencija ir paroda. Informaciją apie konferenciją ir parodą rasite čia...
Autoriai, kuriuos domina galimybė pateikti pranešimą turėtų pateikti santrauką iki 2010 m. sausio 25 d.

Tarptautinė inžinerijos ir meta-inžinerijos konferencija

Paskelbtas kvietimas teikti pranešimus/ santraukas tarptautinei Inžinerijos ir meta-inžinerijos konferencijai (Engineering and Meta-engineering, ICME 2010) kuri vyks 2010 balandžio 6-9 d. Orlando, Florida (JAV).
Daugiau informacijos rasite
čia

 

 

 

 

Mėnesio klausimas


Praeitame leidinyje klausėme: "Kokią rubriką dar norėtumėte matyti InoTinklo naujienlaiškyje?". Gavome vieną Jūsų pageidavimą, kurį pasistengsime ateityje įgyvendinti. Pageidavimo tekstas buvo toks (kalba netaisyta):


"Manau, kad būtų įdomu išgirsti apie paprastų verslininkų teigiamą patirtį su inovacijomis, InoTinklo dalyvių suteiktomis paslaugomis. Provincijos verslininkai dažnai net negalvoja apie inovacijas, tarsi toks dalykas tinka tik didmiesčių verslininkams. O kaip tik provincijos verslininkai gali pritaikyti jau atrastą dviratį savo verslo problemoms spręsti. Verslo slėnis, inovacijų centras, mokslo įstaigos atrodo taip nutolę nuo provincijos verslo aplinkos, kai iš tikrųjų to neturėtų būti. O kaip pavadinti rubriką? „Iš apkasų"? „Inovacijos paprastai"? „Pažanga kolūkiui"? (Juokauju.) „Inovacijos šalia Jūsų"?"

 

Šiandien klausiame:

Ką galvojate apie mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) iniciatyvas ir jų programas?

Atsakymus ir pasiūlymus siųskite adresu inotinklas@ktc.lt

 

Jaunų verslininkų dėmesiui

Projekto „JaUnųjų VErslininkų kūrybiškumo ir iNovatyvumo ugdymo Erdvė" trumpinys JUVENE lotynų kalba reiškia jaunimas. Šiuo projektu siekiama sukurti ir pagerinti aplinką, kuri padrąsintų jaunus žmones domėtis verslo galimybės, generuoti inovatyvias idėjas, mokytis, kurti ir savarankiškai pradėti verslą. Juvene - tai trijų metų trukmės projektas, prasidėjęs 2009 m. spalio mėn., iš dalies finansuojamas ES SF lėšomis pagal priemonę Inogeb LT. Projekto metu numatyta sukurti jaunimo verslumo skatinimo priemonių, supažindinti juos su verslo kūrimo galimybėmis bei visapusiškai padėti įsisteigti 5 įmonėms.

Š.m. vasario 4-6 dienomis Litexpo organizuojamoje parodo je Mokslas Studijos Karjera (Vilnius) vyks projekto Juvene pristatymas. Tikimasi, jog parodoje apsilankys daugiausiai tikslinės grupės atstovų - esamų ar potencialių jaunųjų verslininkų. Parodos metu bus teikiama išsami informacija, dalyviai kviečiami registruotis Juvene tinkle, susipažinti su netrukus prasidėsiančiais verslo idėjų konkursais bei pasinaudoti projekto teikiama parama.

Daugiau informacijos el.p. juvene@ktc.lt  

 

 

 

 

Rekomenduojami skaitiniai


Šioje rubrikoje pateiksime literatūros šaltinius ir naujų knygų inovacijų ir technologijų skatinimo tematika su trumpa santrauka


Šį mėnesį rekomenduojame:


Arthur B. VanGundy, Naujovių link, UAB Verslo žinios, 2008
Naujovių ir kūrybos specialistas Arthuras VanGundy iš daugeliui įmonių padėjo nustatyti didžiausius jų iššūkius - o tai yra pirmasis žingsnis naujovių link. Jis gali padėti ir jums - šis išsamus vadovas leis originaliau ir tinkamiau kelti idėjas užduodant taiklius, prasmingus klausimus apie savo organizaciją, klientus, prekės ženklą, rinkas, tikslus, konkurentus, finansus, gaminius, procesus ir taip toliau.
Senų nuostatų ir paplitusio požiūrio „mes visada taip darydavome" atsikratyti padedanti knyga yra tarsi detalus puikių idėjų žemėlapis, galintis vesti organizaciją pirmyn ir padedantis įveikti pakeliui pasitaikančias kliūtis. Knyga Naujovių link padeda atsirinkti klausimus, skatinančius kūrybinį mąstymą ir naujoves visoje jūsų organizacijoje.

 

 

Naudingos nuorodos


Šioje rubrikoje pateiksime internetinių šaltinių adresus inovacijų ir technologijų skatinimo tematika su trumpa santrauka


Šį mėnesį rekomenduojame:

 

Šiuo adresu galite rasti naujausias žinias, susijusias su inovacijų ir technologijų plėtra.
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

Nariai:

 

        

      

        

 

           

 

Remia Lietuvos Respublika.
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


InoTinklo naujienas leidžia tinklo narys
KTU regioninis mokslo parkas

InoTinklo naujienų redaktorius
Tomas Černevičius, KTU regioninis mokslo parkas
el.p. ctomas@ktc.lt


Gerbiame Jūsų privatumą ir laiką, tad atsiprašome, jei tokio pobūdžio informacija Jūsų nedomina. Jei nepageidaujate ateityje gauti InoTinklo naujienlaiškio, prašome atsiųsti žinutę su žodžiu „Nesiųsti" adresu inotinklas@ktc.lt