InoTinklo naujienos Nr. 8

Jei nematote paveikslėlių ar matote iškraipytą vaizdą, prašome savo naršyklėje įvesti šį adresą: http://www.ktc.lt/11278


Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

 

Gerbiami skaitytojai,

Jūs gavote aštuntąjį inovacijų paramos tinklo „InoTinklas" elektroninio naujienų biuletenio numerį.

Šešios tinklo organizacijos - Lietuvos inovacijų centras, "Saulėtekio slėnis", KTU regioninis mokslo parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, ŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas - kiekviename naujienlaiškyje pateikia Jums naujas ir aktualias inovacijų ir technologijų plėtros tendencijas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kalbina inovacijų paramos sistemos dalyvius, skelbia jų nuomones. Naujienlaiškį leidžiame du kartus per mėnesį.

Taip pat tikimės aktyvaus Jūsų bendradarbiavimo plėtojant diskusijas Jums aktualiais klausimais. Tikimės, kad ši InoTinklo iniciatyva suteiks Jums naujų žinių, o laikas, praleistas skaitant pateikiamą informaciją, bus naudingas.

Inovacijų paramos tinklo „InoTi nklas" komanda.


Skaitmeninės kūrybinės industrijos - pasaulinė rinka vietos talentams

Kūrybinės industrijos paprastai apibrėžiamos kaip ekonominė veikla, panaudojanti žinias intelektinės nuosavybės kūrimui. Kūrybinės industrijos siejamos su "kūrybine ekonomika", "kultūrinėmis industrijomis", tačiau bendra yra tai, jog vertinga informacija sukuriama kūrybiškumo ir inovacijų dėka. Bene labiausiai šioje srityje pažengę britai kūrybines industrijas aprašo kaip "industrijas, kurių pagrindas yra individo kūrybiškumas, įgūdžiai ir talentas, panaudojami gerbūvio ir darbo vietų kūrimui per sukauptos intelektinės nuosavybės perleidimą mainais už finansinį atlygį" (JK kultūros, žiniasklaidos ir sporto departamentas). Vis daugiau kūrybinių industrijų rezultatų perkeliama į internetą, o kai kurie produktai prieinami tik internautams. YouTube, Niujorko Metropolitan operos transliacijos kino salėse, filmų nuoma per skaitmeninę TV, žaidimai mobiliajame telefone, projektavimo ir dizaino „virtualūs kambariai" - yra tik keletas pavyzdžių, kai efektyviai panaudojamos skirtingos kompetencijos, technologijos ir industrijos.

Resursų pakanka

Lietuvoje kuriami mokslo, studijų ir verslo slėnių technologijų parkai gali tapti puikiu poligonu apjungiant įvairias studijų disciplinas, mokslinių tyrimų centrus bei TV, radijo, teatro, muzikos, kino, dizaino, leidybos, madų, architektūros, žaidimų, programinės įrangos įmones ir kuriant skaitmenines paslaugas. Nors parkai stengiasi pritraukti technologijomis grįstą verslą, tačiau juose veikia ir tokį verslą aptarnaujančios reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros įmonės, turinčios nerealizuotų idėjų ir puikų galutinių vartotojų supratimą. Parkų darbuotojai neretai yra puikūs moderatoriai ir tarpin inkai, sugebantys suvesti iš pažiūros skirtingus žmones ir technologijas. Norint paversti lietuviškos „kūrybinės klasės" produkciją eksportuojama, reikia ne tik ją skaitmenizuoti, t. y. perkelti į virtualią erdvę ir padaryti pasiekiama interneto pagalba, bet ir sukurti unikalią koncepciją bei verslo modelį, kurio pagalba apsaugoma intelektinė nuosavybė ir sukuriamas pajamas generuojantis mechanizmas (mokestis už peržiūrą, abonentinis mokestis, reklama tinklapyje ir pan.), parengiama tarptautinė rinkodaros strategija, pritraukiamas rizikos kapitalas tolimesnei plėtrai - tai vėlgi yra tipinės parkų ir parnerių teikiamos paslaugos. Lietuva pirmauja pagal mobiliojo ryšio ir optinio plačiajuosčio ryšio namų ūkiams skverbties rodiklius - tai puiki vieta kurti ir bandyti naujas paslaugas. Saulėtekio ir Santakos universitetai rengia būsimus kūrybinių industrijų specialistus - studentams siūlomos Vilniaus Gedimino techniko s universiteto kūrybinių industrijų ir Kauno technologijos universiteto žiniasklaidos informacinių technologijų (multimedia sistemų specializacija) studijų programos. Nereikia pamiršti ir lietuvių diasporos - tai gali būti bene dėkingiausi skaitmeninės produkcijos vartotojai.

Skaitmeninės kūrybos erdvė

Kaip galima panaudoti sėkmingiausio Lietuvos klasterio - krepšinio - mokyklos, režisierių Vaitkaus ir Koršunovo, Klaipėdos Jazz festivalio ir Jūros šventės rengėjų, GetJar, TeleBimBam, Kaziuko mugės, Vilniaus - Europos kultūros sostinės organizatorių patirtį bei ryšius? Ko reikia įtraukiant vietinius talentus ir paverčiant vietines „sėkmės istorijas" naujais produktais, laidų formatais, žaidimais? Beveik prieš metus bandydami atsakyti į šiuos klausimus VšĮ „Saulėtekio slėnis" kartu su partneriais iniciavo skaitmeninių kūrybinių indust rijų klasterio projektą, kurio pagrindinis tikslas yra apjungti iš pirmo žvilgsnio nesusijusiose srityse dirbančius žmones ir institucijas „skaitmeninių" naujovių paieškai bei jų kūrimui. Pagrindiniai kriterijai generuojant idėjas ir renkantis būsimus projektus - pridėtinė vertė (pvz. unikalus realybės šou formatas, žaidimų kūrimo ir testavimo platforma), skaitmenizavimo ir monetizacijos galimybės (MPEG4, XML, IP/TPC, e-bankininkystė, PayPal, SMS), tarpsektorinis bendradarbiavimas (pvz. IT, dizainas, kinas), eksporto potencialas (ar koncepciją galima greitai pritaikyti kitose rinkose, kitoms kultūroms). „Mediapolio" iniciatoriai numato rengti kūrybiškumo dienas, organizuoti geriausio scenarijaus konkursus, kūrybines dirbtuves, socialines fiestas bei bendrai veiklai technologijų parke telkti interneto, pramogų, dizaino ir susijusiose sektoriuose veikiančias įmones.

Andrius Bagdonas,
VšĮ "Saulėtekio slėnis" direktorius 

Nr. 8,
2010 m. balandžio mėn.

Turinys

Skaitmeninės kūrybinės industrijos - pasaulinė rinka vietos talentams
 

Mėnesio interviu

Parodoje "Ką pasėsi 2010..." - projekto "InoTinklas" partnerių susitikimas

IT specialybės populiarinamos nuotaikingais renginiais ir sėkmės istorijomis
 

Klaipėdiečių robotai pirmi ir Amerikoje

"Pinigų džemas" verslo pradinukams
 

Verta žinoti

Renginiai

Kvietimai

Rekomenduojami skaitiniai

Naudingos nuorodos

Apie InoTinklą

 

 

 

 

 

 

Mėnesio interviu

Inovatyvioms įmonėms - Lietuvos bankų parama

Sunkmečio metu įmonėms, kurios ketina vystyti inovatyvius projektus ar planuoja modernizaciją, į pagalbą ateina Lietuvos bankai, kurie šiuo metu jau teikia kreditus lengvatinėmis sąlygomis. Tad kalbiname vieno iš bankų - Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotoją Viktorą Budraitį apie šiuo metu teikiamas Lietuvos bankų paslaugas inovatyvioms įmonėms.

Sakykite, kokios  šiuo metu yra siūlomos jūsų banko paslaugos inovatyviam verslui?

Pagrindinis rinkos segmentas, į kurį orientuojasi Šiaulių bankas yra smulkus ir vidutinis verslas (SVV) - mūsų pagrindinė paslauga - teikti kreditus verslui.  Šiaulių bankas turi ilgalaikę patirtį dirbant su šiuo segmentu ir esame gerai žinomi Europoje.

... deja, bankas negali suteikti paslaugų šioms veikloms: negalime atidaryti kreditinių linijų, refinansuoti jau esamų įmonių paskolų, negalime suteikti kreditų darbo užmokesčiui ir mokesčiams sumokėti, negalime panaudoti kreditų faktoringui ...Mūsų kreditai SVV sudaro 63 % viso kreditų portfelio. Tad bankas stengiasi maksimaliai panaudoti priemones, kurias siūlo Lietuvos valstybė ir Europos Sąjunga: ES struktūrinių fondų parama, INVEGA garantijos, Aplinkos apsaugos investicijų fondas, Žemės ūkio paskolų fondas, palūkanų subsidijos ir kita. Šių priemonių visumoje,  kreditų sąlygos inovatyviam verslui yra patrauklesnės nei šiuo metu teikia didieji bankai.

Kokiai konkrečiai veiklai finansuoti skiriami kreditai įmonėms?

Banko teikiami kreditai iš esmės skiriami įmonių plėtrai. Bet deja, bankas negali suteikti paslaugų šioms veikloms: negalime atidaryti kreditinių linijų, refinansuoti jau esamų įmonių paskolų, negalime suteikti kreditų darbo užmokesčiui ir mokesčiams sumokėti, negalime panaudoti kreditų faktoringui. Apibendrinant, bankas turi neremtinų veiklų sąrašą, pagal kurį, dej a negali suteikti kreditų lengvatinėmis sąlygomis.

Kur įmonės gali kreiptis,  norėdamos sužinoti apie bankų siūlomas paslaugas inovatyviam verslui?

Šiaulių bankas  šiuo metu turi 52 atstovybes visoje Lietuvoje, tad verslininkai gali tiesiog kreiptis į artimiausią banko atstovybę - pageidautina su verslo planu - ir mūsų darbuotojai mielai suteiks konsultacijas dėl lengvatinių kreditų inovatyviam verslui suteikimo.

Kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui šiuo metu teikia šie Lietuvos bankai:  AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas,  UAB Medicinos bankas, AB „Swedbankas", AB SEB bankas, AB DnB Nord bankas, AB „Parex" bankas, AB Finasta bankas, AS UniCredit Bank Lietuvos skyrius, AB bankas „Snoras".

Įmonių atstovai visada gali kreiptis konsultacijų į „Inotinklo" partnerius dėl bankų paskolų su teikimo jų inovatyviai veiklai.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Justas Jaskonis,
Lietuvos inovacijų centro komunikacijos koordinatorius

 

Verta žinoti

 

Viename portale - galimybė pateikti dokumentus leidimams 100-ui institucijų

Verslininkai nuo šiol viename portale gali pateikti institucijoms dokumentus, reikalingus leidimams ir licencijoms gauti. Internetiniame puslapyje www.verslovartai.lt nemokamai galima pateikti dokumentus daugiau nei 100 institucijų, tarp jų - įvairios ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir savivaldybės.

„Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro internetiniame portale verslininkai gali susikurti pranešimų dėžutę, kuri veikia kaip elektroninio pašto sistema. Tą padaryti paprasta: tereikia identifikuoti savo asmenį ir pateikiamus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu. Taip užtikrinamas saugus, patikimas ir greitas verslininkų ir institucijų bendravimas", - teigė Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro (PGKC) direktorė Lina Sabaitienė.

Pranešimas ir visi dokumentai automatiškai keliauja į pasirinktos institucijos pranešimų dėžutę, o verslininkas informuojamas el. laišku iš karto, kai tik gauna žinią iš institucijos. Informaciją galima pateikti lietuvių ir anglų kalbomis.

Portale www.verslovartai.lt taip pat verslininkai gali rasti informaciją apie veiklai reikalingus leidimus, licencijas ar kitokius reikalavimus. Informacija suskirstyta pagal pagrindines veiklos sritis, tokias kaip aptarnavimas, gamyba, mokymo paslaugos, poilsio organizavimas, prekyba, profesinė ir techninė veikla, statyba, žemės ūkis ir pan. Gaminių skiltyje - informacija apie reikalavimus, taikomus Lietuvoje parduodamiems gaminiams, jie pateikiami pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodus.

Įsteigti kontaktinius centrus Europos Sąjungos šalis-nares įpareigojo 2009 metais įsigalioję Gaminių reglamentas ir Paslaugų direktyva. Tokie pat kontaktiniai centrai įsteigti visose 27 valstybėse-narėse, visi veikia tokiu pačiu principu, teikia panašias paslaugas. PGKC veikla finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis.

Informacijos šaltinis www.ukmin.lt

Parodoje "Ką pasėsi 2010..." - projekto "InoTinklas" partnerių susitikimas

Dalyvavo 235 įmonės ir organizacijos, taip pat virš 400 smulkiųjų verslininkų ir amatininkų, o ekspozicijas aplankė apie 75 tūkst. lankytojų - taip trumpai galima apibūdinti balandžio 8-10 dienomis Lietuvos žemės ūkio universitete vykusią 15-ąją žemės ir miškų parodą „Ką pasėsi...2010".

Dienraštis „Verslo žinios" pernai šią parodą įvertino kaip pačią didžiausią Lietuvoje. Atrodo, šiemet ji pateisino savo išsikovotą didžiausios Lietuvoje parodos statusą. Paroda kartu yra ir svarbiausias Lietuvos agrosektoriaus renginys, nes čia žemės ūkio laimėjimų demonstravimas persipina su šventinės mugės elementais ir turiningos šviečiamosios programos renginiais. Vienu iš svarbiausių šviečiamosios programos renginių tapo LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų p arko organizuotas forumas „Inovacinės veiklos plėtojimo perspektyvos Nemuno slėnio areale".

Forumo organizatorių pagrindinis tikslas buvo supažindinti „Inotinklo" partnerius su slėnio „Nemunas" potencialu ir inicijuoti diskusiją apie bendradarbiavimo galimybes teikiant inovacijų paramos paslaugas  šalies agrariniam sektoriui. Forumo dalyviai galėjo praktiškai susipažinti su parodoje demonstruojamomis žemės ūkio naujovėmis.Įvykęs renginys, kuriame pranešimus skaitė Slėnio „Nemunas" direktorius A. Kusta, Lietuvos ir agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius Z. Dabkevičius, LŽŪU Mokslo skyriaus vedėjas E. Šarauskis, projekto „InoTinklas" partneriai iš Lietuvos inovacijų centro, Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko, VšĮ „Technopolis", neabejotinai yra dar vienas žingsnis diegiant praktikoje vieno langelio principą ir užtikrinant ūkio subjektams teikiamų inovacijų paramos paslaugų kompleksiškumą.

Projekto „InoTinklas" partneriai siekia ne tik glaudžiau bendradarbiauti, bet ir kuo plačiau apie teikiamas paslaugas informuoti visuomenę. Parodos metu įvykusį forumą ir jo turinį p lačiau nušvietė laikraštis „Ūkininko patarėjas" (balandžio 15 d., Nr. 42), žurnalas „Mano ūkis" (http://www.manoukis.lt/index.php?m=2&s=10781&t=36),  laida „Gimtoji  žemė" (www. lrt.lt, žr. balandžio 17 d. archyvą).

Informaciją pateikė,
Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo ir technologijų parkas

 

 

 

 

 

 

IT specialybės populiarinamos nuotaikingais renginiais ir sėkmės istorijomis

Visą kovo mėnesį Lietuvoje vyko Europos Komisijos inicijuotas projektas „E. įgūdžių savaitė", kurio metu IT srities specialistai ir verslininkai savo sėkmės istorijomis stengėsi įkvėpti jaunus žmones rinktis šios srities studijas.

Europos Komisijos inicijuotas „E.įgūdžių savaitė" projektas vykdomas visoje Europoje. Iš viso vyksta daugiau nei 120 įvairių renginių. Lietuvoje projektą koordinuoja asociacija INFOBALT kartu su Švietimo informacinių technologijų centru (ITC), kampanijos globėjas - Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Projekto metu vyko konferencijos ir diskusijos su IT sritimi susijusiais klausimais, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos jaunimui. Jie galėjo dalyvauti „Idėjų konkurse", kuriame originaliausių idėjų autoriai apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais. Dar viena jaunimui skirta projekto dalis - „Vadovai - atgal į moky klas!". Projekto iniciatoriai vadovaujasi taisykle, kad ne vien tik blogas, bet ir geras pavyzdys gali būti užkrečiamas, tad pakvietė sėkmingus verslininkus grįžti į mokyklas ir papasakoti savo sėkmės istorijas.

Siekiant plačiau skleisti patirtį ir sėkmingas istorijas, video reportažai iš susitikimų buvo talpinami specialiame interneto tinklalapyje www.itnaktis.lt.

Susitikimai vyko visą kovo mėnesį, o kovo 28 d. Vilniaus klube „Havana Social Club" net trijose salėse vyko projekto uždarymo vakaras „IT naktis". Renginio metu moksleiviai turėjo progos neformaliai ir tiesiogiai bendrauti tiek su visa galybe bendraminčių, tiek su IT srities specialistais, sužinoti apie karjeros galimybes, darbo IT kompanijoje užkulisius ir subtilybes.

Nuotaikingame renginyje „IT naktis", kuriame dalyvavo apie du šimtus moksleivių iš skirtingų Lietuvos miestų, buvo apdov anoti „Idėjų konkurso" nugalėtojai. Pagrindinį prizą - HP namų serverį - laimėjo Edgaras Dulka. Vienuoliktokas iš Vilniaus pasiūlė sukurti „taršometrus" - įrenginius, kurie iš skirtingų šaltinių surinktų ir realiu laiku gyventojams skirtingose, judriose miesto vietose  pateiktų informaciją apie oro užterštumą. Komisijos dėmesio bei prizų sulaukė ir dar dviejų idėjų autoriai.

Viena iš apdovanotų idėjų jau netrukus po renginio sulaukė didesnio susidomėjimo. Mindaugo Pakalniškio pasiūlyta internetinio portalo koncepcija sudomino „WEB Akademijos" atstovus, kurie nusprendė šį mėnesį pristatyti idėją kitiems klubo nariams ir iš karto po šio susitikimo pradėti ruošti techninę dokumentaciją. Moksleivio pateikta aktuali idėja ir galimas sprendimas bus plėtojama toliau.

Beveik dvidešimties IT kompanijų vadovai lankėsi savo buvusiose mokyklose, kur susitiko su vyresniųjų klasių moksleiviais. Projekte „Vadovai - atgal į mokyklas!" dalyvaujantis UAB „IBM Lietuva" direktorius Irmantas Kandratavičius po susitikimo džiaugėsi dideliu mokinių susidomėjimu. Bendraudamas su mokiniais jis pabrėžė, kad IT sritis - tai ne vien programavimas ir kompiuteriniai įrenginiai, aplink mus - daugybė sričių, kurios neapsieina be IT. „Mano nuomone, turi būti kuo daugiau tokių susitikimų ir nebūtinai IT srities. Aš asmeniškai jaučiu pareigą dalintis su moksleiviais savo įgyta patirtimi", - sakė I. Kandratavičius. Nuostabos dėl didžiulio moksleivių susidomėjimo neslėpė ir UAB „Forticom" pardavimų direktorius Vilius Juraitis, ir „Tilde IT" vadovas Vaclovas Pranskūnas bei kiti jau spėję savo patirtimi pasidalinti vadovai.

„Pasaulyje tokie susitikimai vyksta, bet Lietuvoje tai yra naujiena. Atvyksta buvęs mūsų mokyklos mokiny s. Vien tai daug reiškia tiek moksleiviams, tiek jį mokiusiems mokytojams. Manau, kad jis ras įtikinamų žodžių padėsiančių moksleiviams apsispręsti ir rasti vietą gyvenime", - projekto veiksmingumu neabejojo Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Jolita Marcinkevičienė.

Informaciją pateikė
VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

  

Renginiai

 

VšĮ KTU regioninis mokslo parkas organizuoja praktinius mokymus „Įmonės prisistatymo menas". Mokymai vyks gegužės 18 d. Kaune, KTU regioninio mokslo parko konferencijų salėje (K. Petrausko g. 26). Detalią mokymų programą rasite čia.

Kvietimai

Kvietimas teikti "EUROSTARS" projektus

EUROSTARS programoje paskelbtas atviras kvietimas teikti paraiškas inovaciniams projektams vykdyti. Paraiškas gali teikti ir koordinuoti tik mažos ir vidutinės įmonės. Dalyvauti projektuose gali mokslo institucijos, taip pat mažos ir vidutinės įmonės. Paraiškų teikimo terminas baigsis 2010 m. rugsėjo 30 d. 20.00 val.

Daugiau informacijos: http://www.eurostars-eureka.eu

Kvietimas teikti ekologinių inovacijų projektus

Europos Komisija paskelbė 35 mln. EUR vertės kvietimą teikti ekologinių inovacijų projektus, finansuotinus pagal Konkurencijos ir inovacijų programą (KIP). Pagal 2010 m. KIP ekologinių inovacijų programos kvietimą teikti pasiūlymus skiriama lėšų naujiems antrinio medžiagų perdirbimo, tvarių statybos produktų, maisto ir gėrimų sektoriaus, taip pat ekologiško verslo projektams. Paraiškas teikti ypač raginamos ekologiškus gaminius gaminančios ar ekologiškas paslaugas teikiančios mažosios įmonės, kurioms reikalinga parama skverbtis į rinkas. Pasiūlymus galima teikti nuo balandžio 21 d. iki 2010 m. rugsėjo 9 d. Tikėtina, kad finansavimas bus skirtas apie 50 projektų.

Papildoma informacija
Visus su kvietimu susijusius dokumentus galima rasti:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

 

 

 

 

Klaipėdiečių robotai pirmi ir Amerikoje

Balandžio 25 dieną San Franciske, JAV pasaulio robotų čempionate „Robogames" Lietuvos robotų konstruktoriai laimėjo pirmąjį aukso medalį. Tai didžiausia pasaulyje robotų olimpiada, kurioje šiais metais dalyvavo 37 šalių atstovai. Lietuvos vardas tokioje olimpiadoje nuskambėjo pirmą kartą.

Lietuvai atstovavo ir  daugiau nei 10-yje  robotų kategorijų garbę gynė žinomas robotų inžinierius Vitalijus Rodnovas iš Klaipėdos. Jo robotas „Master of Disaster" laimėjo aukso medalį 3 kg robotų sumo rungtyje, o kitas Lietuvai atstovavęs robotas „309" šioje rungtyje užėmė trečiąją vietą.

Šių metų balandžio 23 - 25 dienomis daugiau k aip 500 robotų varžėsi 53 įvairiose kategorijose. Robotai žaidė boulingą, futbolą, ledo ritulį, dalyvavo įvairiuose įgūdžius formuojančiuose žaidimuose, taip pat varžėsi greičio, stiprumo ir „linijos sekimo" (Linefollower) rungtyse, bandė jėgas kung-fu, sumo ir dažasvydžio kovose. Romantikos turintys robotai tapė ir grojo muzikos instrumentais. Kai kuriems žiūrovams gali būti naudingas robotų - barmenų konkursas, tačiau kaip įprasta, daugiausiai adrenalino sukelia robotų mūšiai „beveik be taisyklių", kurie vyksta uždarame ringe.

Robotus kūrė beveik 700 inžinierių iš viso pasaulio.

Pastarieji dveji metai klaipėdiečiams sėkmingi. Robotika užsiimančių klaipėdiečių lyderis V. Rodnov ir jo robotas tapęs nugalėtoju 2008 metais Klaipėdos mokslo ir technologijų parke surengtame Baltijos šalių "Baltic Robot Sumo" čempionate,  šių metų kovo mėnesį Austrijoje vykusiame čempionate „RobotChallenge" tapo Europos čempionu. Dabar Amerikoje vykusiame pasauliniame robotų čempionate  Baltijos šalių atstovus lydėjo sėkmė, laimėję ne tik aukso medalį, bet ir užėmę pirmas keturias vietas įrodė, kad jie yra pasauliniai lyderiai autonominių sumo robotų klasėje.


Simona Žimkutė,
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 

 

 "Pinigų džemas" verslo pradinukams

VšĮ KTU regioninis mokslo parkas kartu su partneriais skelbia dar vieną jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvą konkursus jaunimui „VETO krizei". Iniciatyva norima palengvinti jaunųjų verslininkų kelią į rinką - pamokyti, patarti, padrąsinti, supažindinti, paremti. Konkursų „vinis" - kūrybiškumas. Šiuo tikslu „VETO krizei" konkursai organizuojami atviros konferencijos būdu - neformalus bendravimas, laisvas idėjų generavimas, diskusijos su bendraminčiais ir patyrusiais verslininkais, „smegenų audros" ir „kūrybinės sultys". Viso to rezultatas - nauji ir perspektyvūs verslo projektai Lietuvoje!

Šiuo metu (iki balandžio 30 d.) vyksta idėjų registracija ir atranka pirmajam konkursui, kuris įvyks gegužės 29 d., Vilniuje tarptautinio renginio Starp-up Jam Baltics (SJB) metu.

SJB - tai jauną verslą, kuriančių, kūrusių ir norinčių kurti entuziastų susibūrimas, kuris vyks gegužės 28-30 dienomis, Vilniaus šiuolaikinio meno centre. Šiemet, tuo pačiu metu vyksiančios Europos ir Lietuvos verslumo savaitės proga, be „VETO krizei" konkurso, SJB apjungs dar keletą iniciatyvų:

  • Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo organizuojamą jauno verslo konkursą, kurio nugalėtojai pristatys savo verslus rizikos kapitalo milžinams Accel Partners ir kitiems įtakingiems industrijos atstovams Londone;
  • „Startup kongresą" - jauno verslo vystytojų ir politikų diskusijų forumą, kaip padėti jaunam verslui;
  • Neformalias BarCamp, TechCamp, BridgeCamp konferencijas informacinių ir ryšių technologijų verslų plėtrai.

 Idėja organizuoti „VETO krizei" konkursus kilo įgyvendinant ES Struktūrinių fondų projektą „Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė - JUVENE".  Šiuo projektu kuriama geresnė aplinka, kuri padrąsins jaunus žmones domėtis verslo galimybėmis, generuoti inovatyvias idėjas, mokytis, kurti ir savarankiškai pradėti verslą.

Viso bus organizuojami trys regioniniai verslo idėjų konkursai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, iš kurių po 3 nugalėtojus pateks į finalą. Su mentorių pagalba finalistai paruoš ir komisijai pristatys savo verslo planus idėjoms įgyvendinti bei bus apdovanoti solidžiais prizais. Prizinis fondas I-ajai vietai yra iki 20 tūkst. Lt vertės, II-ajai - iki 15 tūkst., o III-iajai - iki 10 tūkst. Lt. Tačiau prizai nebus lagaminėlio su pinigais pavidalo - patirtis rodo, kad pradedančiajam verslininkui kur kas svarbiau pri statyti save rinkoje, užmegzti naujus kontaktus, surasti partnerius ir įgyti rinkos dalyvių pasitikėjimą. Todėl prizų sąrašą sudaro įmonės įvaizdžio suformavimas, nemokamos biuro patalpos 1 metams Kaune arba Vilniuje, koučingo sesijos, dalykinės ekspertų konsultacijos ir kt.

Start-up Jam Baltics metu vyks jaunųjų verslininkų idėjų pristatymai ir diskusijos, darbas su mentoriais ir apdovanojimai. Dalyviams bus išvirta „pinigų džemo" (MONEY JAM). Norite paskanauti? - Dalyvaukite JUVENE verslo idėjų konkurse VETO krizei. Dalyvavimas nekainuoja, o prizai - vilioja.

Plačiau apie renginį rasite www.juvene.lt arba www.startupjam.eu.


Informaciją pateikė
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
 

  

 

 

Rekomenduojami skaitiniai

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

Colin Barrow, Robert Brown, Liz Clarke, Verslininko kelias į sėkmę", UAB Verslo žinios, 2010 m.

Nors įsteigiama milijonai smulkių įmonių, dauguma jų gyvuoja palyginti trumpai. Apskritai įmonių gyvavimo trukmė trumpėja. Daugiau kaip pusė visų savarankiškai valdomų įmonių nustojo gyvuoti per penkerius metus nuo įsteigimo. Kadangi tik labai mažai įmonių auga pelningai, neišvengiamai kyla klausimas apie klaidas, kurios įvardintos šioje knygoje.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis skirta nustatyti, kur jūsų įmonė yra dabar, kokie jos privalumai ir trūkumai. Antroji dalis padės išsiaiškinti, kur norėtumėte nuvesti savo įmonę ir kokias strategijas galite taikyti. Trečioji dalis nagrinėja, kaip sieksite įmonės augimo tikslų, ir padeda dokumentuoti įmonės raidą n aujame verslo plane.

Visa vadybos teorija naudinga tik tiek, kiek galite pritaikyti ją savo versle siekdami pelno tikslų.

 

 

 

Naudingos nuorodos

 

Šį mėnesį rekomenduojame:

Portalą http://mokslasplius.lt

Portalas „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė" - tai iniciatyva priartinanti mokslininkus prie visuomenės, skatinanti neformalų švietimą, supažindinanti plačiąją visuomenę su mokslininkų veikla, siekianti sudominti ja žmones, ypač jaunimą, skatinti prisitaikyti prie greitų pokyčių, susipažinti su informacinių technologijų galimybėmis, skatinti diskusijas, stiprinti tarpdisciplininius ryšius tarp įvairių mokslo šakų.

Čia sužinosite apie naujus, svarbius atradimus ar kitas mokslo ar technologijų naujienas.

O gal esate mokslininkas, tyrėjas ar doktorantas? Jūs (ar jūsų kolegos) atliekate įdomius ir svarbius tyrimus? Šiame portale galite pasakokite apie tai visiems!
Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo,
studijų ir verslo centruose (slėniuose)

Nariai:

 

        

      

        

 

           

 

Remia Lietuvos Respublika.
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


InoTinklo naujienų redaktorius
Tomas Černevičius, KTU regioninis mokslo parkas
el.p. ctomas@ktc.lt


Gerbiame Jūsų privatumą ir laiką, tad atsiprašome, jei tokio pobūdžio informacija Jūsų nedomina. Jei nepageidaujate ateityje gauti InoTinklo naujienlaiškio, prašome atsiųsti žinutę su žodžiu „Nesiųsti" adresu inotinklas@ktc.lt