Inovacijų paramos žemėlapis / Finansinė parama inovacijoms / Rizikos kapitalas
 
 Rizikos kapitalas

Investavimo į verslą forma (angl. Venture capital), kai rizikos kapitalo fondai išperka įmonės naujai išleistų akcijų emisiją. Nauji finansiniai ištekliai yra panaudojami verslo plėtrai. Lietuvoje, daugeliu atvejų, tai investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą. Lietuvoje šis investicijų pritraukimo būdas dar nėra labai išplėtotas, tačiau valstybė, skatindama įvairių finansinių šaltinių atsiradimą, yra numačiusi rizikos kapitalo investicijoms 28 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų. Privatūs fondai, administruojantys šias lėšas pritrauks papildomai 30 procentų privačių investuotojų lėšų. Numatomas fondų gyvavimo laikotarpis – 10 metų. Lėšas išskolinti privalu per 4-5 metus.

 

Rizikos kapitalo fondai lėšas pritraukia iš privačių ir institucinių investuotojų, kurie siekia didesnės kapitalo grąžos prisiimdami didesnę investicinę riziką. Dažnai tokių fondų valdytojai yra verslininkai ar asmenys, dirbę finansų srityje – rizikos kapitalo fondo partneriai, kolegialiai priimantys sprendimą dėl investicijų.

 

Galimybių investuoti fondai ieško skirtingais, kartais labai specifiniais būdais. Dalis jų specializuojasi konkrečiose srityse, šalyse arba ieško naujai įsikūrusių įmonių, turinčių didelį augimo potencialą (anglų k. - fast growing companies).

 

Labai dažnai rizikos kapitalo investuotojai aktyviai dalyvauja įmonės valdyme tapdami įmonės valdybos nariais. Tokiu būdu jie gali įtakoti investicijų pobūdį, keisti veiklos strategiją.

 

Atrankos procesas yra pakankamai griežtas, todėl investicijoms yra atrenkama tik nedidelė dalis įmonių.

Rizikos kapitalo veiklos ypatumai

 • Paprastai RKI įsigyja nedominuojančią įmonės akcijų dalį, padeda išvystyti įmonę, vėliau savo dalį parduoda (dažniausiai esamiems akcininkams), siekdama uždirbti pelno iš akcijų pardavimo.
 • Rizikos kapitalas finansuoja įmonių įsigijimus, perėmimus, plėtrą, akcijų paketų įsigijimą ir išpirkimą, verslo restruktūrizavimą ir kitus projektus, kurių trukmė gali būti nuo 3 mėn. iki 5 m.
 • RKI nesiekia aktyviai dalyvauti įmonės valdyme. Jų tikslas – įmonės finansavimas bei tolesnė savo investicijos priežiūra.
 • Pasaulinė RKI praktika rodo, kad: 
  • ne visos investicijos į mažų įmonių akcijas būna sėkmingos;
  • mažos bendrovės dažnai neturi ilgalaikės veiklos istorijos, todėl tiksliai prognozuoti ateities perspektyvas yra sudėtinga;
  • greitai augančios mažos įmonės susiduria su didesnėmis veiklos rizikomis, nei vidutinės ir didelės įmonės

 

Dėl padidintos investicijų rizikos RKI reikalaujama investicijų metinė grąža yra apie 20–30 proc.


Rizikos kapitalo įtaka ekonomikai:

 • Pasaulinė praktika rodo, kad be RKI investicijų ankstyvoje įmonės augimo stadijoje, 70 proc. įmonių nebūtų išlikusios.
 • 2006 m. Rizikos kapitalas Europoje investavo 17,3 mlrd. eurų į 5 590 mažų ir vidutinio dydžio kompanijų.
 • 2005 m. 78 proc. visų investicijų Europoje RKI investavo į įmones, kurių darbuotojų skaičius – mažesnis, nei 100.

 

ES parama verslui - rizikos kapitalo fondai

 

Įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą buvo įsteigti du JEREMIE ir INVEGA kontroliuojantieji fondai, kurie padidina galimybes skolintis finansinius išteklius verslui priimtinomis sąlygomis. Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondus ieškokite čia: http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/rizikos_kapitalo_fondai

 

JEREMIE fondo valdytojas – Europos investicinis fondas (EIF). Šiam fondui skirta 725 mln. ES fondų lėšų. Per šį fondą šiuo metu įgyvendinamos 3 priemonės:

 

• Kreditų teikimas SVV per Europos investicinį fondą (daugiau informacijos čia)

• Rizikos kapitalo fondai

 

Papildoma informacija:

 

Rizikos kapitalo naujienos