Tauragės verslas pamažu bunda

Lankantis Tauragėje, akivaizdu, kad ir nelabai intensyviai, tačiau verslas nestovi vietoje, vyksta plėtra. Pastebima, kad vis daugiau jaunų žmonių, pasisėmusių žinių aukštojo mokslo įstaigose ar padirbusių svetur, domisi verslo kūrimu Tauragėje.
Rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. Daugiausia medienos ir baldų gamyba, maisto perdirbimas, statyba, elektronikos pramonė, plastiko gaminių gamyba, vos ne kas trečia įmonė užsiima transporto priemonių technine priežiūra ir prekyba, ir kt.
Tauragėje sėkmingai veikia, ir kartu su čia esančiais verslininkais dirba, Tauragės verslo informacinis centras (www.tbic.lt), Tauragės industrinis parkas (www.tip.lt), aktyviai verslininkus atstovauja ir Tauragės apskrities verslininkų asociacija (TAVA).
Pasak TAVA valdybos pirmininko D.Stankaus, Tauragėje siekiama pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų, užsienio kapitalo įmonių, ieškoma tarptautinio bendradarbiavimo. „TIP yra privatus industrinis parkas, kuris be valstybės paramos pritraukė užsienio ir Lietuvos kapitalą. Šiuo metu TIP vysto veiklą 30 000 m2 moderniose gamybinėse patalpose, kur sėkmingai dirba skandinaviško ir lietuviško kapitalo įmonės, kurios gamina spec.paskirties rūbus  ir techninės paskirties gumines sandarinimo juostas (UAB „Trelleborg Engineered Systems Lithuania“), vėjo jėgainių generatorių dėžes ir kitus gaminius iš stiklo plastiko (UAB „Tauraplastas“) bei žvejybos tinklus (UAB „Egersund Net“), kt.“ – teigia D.Stankus.
D.Stankui pritaria ir L.Stirbienė, Tauragės verslo informacinio centro direktorė: „Nuo seno Tauragė yra verslus regionas, kuriame plėtojama įvairių verslo šakų pramonė. Tauragės gamybos įmonės, ypatingai šiuo laikotarpiu, pradėjo didinti eksportą, ieško įvairių galimybių dirbti su užsienio partneriais“.
Pasak L.Stirbienės, viena iš pirmaujančių verslo sričių Tauragės regione yra medienos ruoša ir apdirbimas bei baldų gamyba. Siekiama, kad kuo daugiau medžio produkcijos būtų apdirbta rajone iki galutinio produkto. Viena iš to priežasčių, kad pridėtinė vertė liktų Tauragės rajono biudžete. Didelė pagamintos produkcijos dalis yra eksportuojama į užsienio šalis, kaip Daniją, Švediją, Suomiją, Norvagiją, Angliją, Prancūziją ir pan. L.Stirbienė džiaugiasi, kad šiuo sunkmečio laikotarpiu medienos ir baldų įmonės, siekdamos išsilaikyti rinkoje ir būti rinkos lyderiais, susijungė į medienos ir baldų klasterį (www.medienosirbalduklasteris.lt). Tokiu būdu įmonės siekia gauti ES SF paramos eksporto didinimui, klasterio populiarinimui užsienio šalyse ir pan.
Taip pat ir kitos, atskiros verslo įmonės, mokslo institucijos bei viešosios įstaigos sėkmingai įsisavina ES Struktūrinių fondų paramą pagal atskiras priemonių grupes. www.esparama.lt statistikos apžvalgoje teigiama, kad šiuo metu Tauragės rajone įgyvendinami 663 projektai ir įgyvendinamų projektų vertė siekia 242 501 625,28 Lt. TVIC direktorė L.Stirbienė teigia, kad projektų skaičius ES Struktūrinių fondų paramai gauti, galėtų būti ir didesnis, jei ne šiuo metu esantis sunkmetis, mat įmonės turi truputį baimės, rizikos plėstis, investuoti – kas reikalauja kartu ir „bendradarbiavimo“ su bankais. Pasak D.Stankaus, TAVA valdybos pirmininko, labiausiai Tauragės verslui trūksta vietos valdžios paramos: „ <...> kūrybiškumo ir iniciatyvumo Tauragės versle yra, tik jei vietos valdžia palaikytų iniciatyvas, viskas progresuotų ženkliai greičiau. TAVA savo ruožtu, palaikoma iniciatorių, šiuo metu, Tauragės raj. savivaldybei pateikė iniciatyvą, kur vietoje buvusio karinio dalinio būtų įrengta laisvalaikio, pramogų, sporto, meno oazė. Šiame projekte turėtų susijungti ir kartu bendradarbiauti vietos valdžia, verslas, menininkai, sportininkai, jaunimo organizacijos ir visi Tauragės gyventojai“.
Pabaigai galima daryti išvadą, kad Tauragės rajone verslas eina gera linkme ir čia yra didžiulės galimybės plėtoti verslą, tik reikia iniciatyvumo, kūrybiškumo bei nepamiršti tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.

Erika Zavackienė, www.inovacijos.lt