Partnerių paieška / Kaip susikalbėti verslui su mokslu?
 
 Kaip susikalbėti verslui su mokslu?
Sąvokos Verslas Mokslas
Verslas Verslas yra labai svarbus ir
sudėtingas veiklos mechanizmas,
kuriantis pridėtinę vertę. Jį gali
vystyti tik itin gabūs verslininkai.
Mokslininkai nesupranta šios
veiklos principų, todėl
automatiškai jie nėra verslininkai
Verslas yra “juoda” veiklos sritis,
kurios pagrindinis tikslas per
trumpą laiką ką nors parduoti.
Verslui nerūpi tyrimai, kurie galbūt
galėtų išspręsti žmonijos
problemas. Mokslininkai
nepasitiki verslu.
Kaip
susikalbėti?
Verslo atstovams reikia mažiau
pabrėžti verslo svarbą ir
išskirtinumą.
Mokslininkai verslą turi vertinti,
kaip itin daug žinių reikalaujantį
procesą, kuris taip pat taiko daug
mokslinių metodų, ypač vadybos.
Mokslas Mokslas yra veikla, kurios verslas
nesupranta ir kuri dažniausiai rūpi
tik pačiam mokslininkui. Kad ir
kiek besistengtų verslas, mokslas
negirdi verslo problemų ir
nuolatos yra įlindęs į “savo keistų”
problemų sprendimą. Verslas
nevertina mokslo
Mokslas yra labai svarbus ir
sudėtingas veiklos mechanizmas,
sprendžiantis ateities žmonijos
problemas, kurį gali atlikti tik itin
gabūs mokslininkai. Verslininkai
nesupranta šios veiklos principų,
todėl automatiškai nepriklauso
mokslininkams.
Kaip
susikalbėti?
Verslas turėtų vertinti visus
mokslo pasiekimus, nepaisant jo
pritaikomumo lygio.
Mokslas turėtų labiau
marketinguoti savo pasiekimus ir
padaryti juos suprantamus verslui
Žinios Žinios yra aktyvios smegenų
veiklos pasekmė, leidžianti
uždirbti didesnį pelną.
Žinios yra aktyvios smegenų
veiklos pasekmė, leidžianti
išspręsti iki tol neišsprendžiamą
problemą.
Kaip
susikalbėti?
Mokslo žinios turi būti vertinamos
kaip svarbios, sprendžiant
žmonių problemas. Verslas ir
mokslas sprendžia žmonių
problemas
Kalbėti apie žinias kaip universalų
reiškinį būdingą visiems. Žinios
yra universalūs gebėjimai. Versle
reikalingos mokslo žinios
Inovacijos Geriausios inovacijos versle yra
tos, kurios leidžia maksimizuoti
pelną
Geriausios inovacijos moksle yra
tos, kurios leidžia spęsti iki tol
neisšsprendžiamas problemas
Kaip
susikalbėti?
Radikalios inovacijos versle
visada yra paremtos mokslo
pasiekimais, todėl kalbant apie
inovacijas, visada reikie ieškoti
galimybių pritaikyti mokslo žinias
Verslas geba mokslines
inovacijas pateikti vartotojams ir
taip jos gerina žmonių gyvenimą.
Todėl reikia gerbti verslo
gebėjimus įgyvendinti inovacijas.
Pelnas Pagrindinis verslo tikslas ir jo
jėgos šaltinis. Kiekvienas
verslininkas siekia pelno, jei jis to
nedaro, vadinasi jis yra
mokslininkas
Tikram mokslininkui svetima
sąvoka, nes pagrindinis jo tikslas
yra siekti savų mokslinių
atradimų, kurie dažnai neduoda
jokio pelno. Jeigu jie duoda pelną
ir tai tampa pagrindiniu
mokslininko tikslu - jis tampa
verslininku
Kaip
susikalbėti?
Pelnas gali būti ir tyrimų bei
plėtros variklis, o tai skatina
mokslo įgyvendinimą.
Mokslui verslo pelnas gali būti
mokslinių rezultatų ir tyrimų
plėtra.
Finansavimas Verslas žino finansavimo kainą,
nes nuolatos mina banko
slenksčius. Kiekvienas gautas
litas, turi sugrįžti su kaupu.
Mokslui visada trūksta
finansavimo, nes mokslininkai
niekada nemina banko slenksčių
ir kiekvienas gautas litas turi
padėti priartėti prie tolimo mokslo
tikslo
Kaip
susikalbėti?
Finansavimas gali būti
panaudojamas ir ateities
tyrimams, o mokslui jis gyvybiškai
būtinas
Finansavimo šaltinių
diferenciavimas gali padėti
mokslui ir verslui susikalbėti, nes
verslas gali padėti finansuoti
tyrimus
Bendradarbiavimas Verlslas ieško partnerių visur, kur
tik pamato, jog gali padidinti savo
pelną. Partneriu gali tapti ir iki tol
buvę aršūs konkurentai
Partnerystė pasitikėjimo nekelia.
Geriau tyrimus atlikti jau
pažįstamoje aplinkoje, nes
nuolatos reikia kovoti dėl mokslo
finansavimo.
Kaip
susikalbėti?
Verslui reikia padidinti
pasitikėjimą mokslo
bendruomenėje, kaip apie
patikimą, ilgalaikį partnerį
Verslas kartais turi trumpalaikius
interesus, tačiau tai nereiškia, jog
jis negali būti patikimas partneris.
Tiesiog gerai partnerystei reikia
laiko.
Rinka Vieta arba grupė vartotojų, kuri
pagrindinis pragyvenimo šaltinis
verslui
Rinka mokslui nežinoma ir jo
nedominanti sąvoka
Kaip
susikalbėti?
Mokslas gali padėti išplėst rinką,
dėka savo mokslinių tyrimų
Rinka gali padėti mokslui kurti vis
naujus atradimu. Jam reikia
rinkos, kad ir kas tai bebūtų.
Moksliniai
straipsniai
Verslui nesuprantami rašiniai,
kurie neduoda tiesioginio pelno.
Verslas nesupranta šio mokslinio
darbo rezultato
Pagrindinis mokslo darbo
rezultatas, (kitaip tariant
“pranešimas spaudai”), kuriame
pristatomi pagrindiniai daugelio
metų darbo rezultatai ir
sprendimai.
Kaip
susikalbėti?
Vertėtų daugiau pasigilinti į šią
pilkąją zoną ir pastudijuoti
mokslinius pasiekimus, tai gali
būti vertingos žinios įmonės
veiklai
Mokslas nesibaigia tik moksliniais
straipsniais, bet visgi jie gali būti
įdomūs verlsui.
Tikslinė rinka Aiški “išrinktųjų” vartotojų grupė, į
kuria verslas nukreipia
pagrindines pastangas,
stengdamasis jam parduoti savo
produktą ar paslaugas. Kuo
didesnė grupė - tuo daugiau
pajamų
Aiški “išrinktųjų” grupė, kuriai
skirti itin reti moksliniai rezultatai-
“kuo siauresnė suinteresuotų
mokslininkų grupė, tuo
sudėtingesnis ir svarbesnis
mokslas”
Kaip
susikalbėti?
Verlslui reikia naujausių mokslinių
pasiekimų tikslinės rinkos
poreikių tenkinimui. Reikia jais
naudotis.
Bet koks mokslas gali būti įdomus
visiems. Reikia plėsti tikslinę
mokslo rinką ir jis taps visiems
labiau suprantamas
Universitetai Vieta, kuri turėtų ruošti
verslininkams reikalingus
darbuotojus, tačiau niekada
neįsiklauso į verslo poreikius.
Vieta, kuri turėtų ruošti
mokslininkus, tačiau vis mažiau jų
tampa esamų mokslininkų
pamaina.
Kaip
susikalbėti?
Bendras darbas kartu, gali padėti
susikalbėti. Reikia pačiam verslui
rodyti iniciatyvą
Verslo atėjimas į mokslą gali
padaryti jį patrauklesniu. Reikia
siekti pritraukti verslą į mokslo
programas
Pinigai Aiškiai suprantama verslui
sąvoka. Juos reikia gauti
Aiškiai suprantama sąvoka
mokslui. Juos reikia įsisavinti
Dialogas tarp
verslo ir mokslo
Mokslas neklauso mūsų poreikių.
Geriausia, kad kiekvienos įmonės
problemos būtų išspręstos tuojau
pat mokslininkų
Verslininkai nesupranta mokslo
naudos. Jiems svarbu
trumpalaikis pelnas.
Kaip
susikalbėti?
Tik kalbėjimas ir vienas kito pažinimas gali padėti verslui ir mokslui susikalbėti