Partnerių paieška
 
 Partnerių paieška

Stipriausia partnerystė ta, kuri suburia tinkamiausias ir papildančias viena kitą bendradarbiaujančias organizacijas. Pradžioje, išsiaiškinus partnerystės poreikį , svarbu

Tinkamam partneriui surasti reikia laiko ir informacijos. Duomenis apie kitą organizaciją surinksite susipažinę su metinėmis ataskaitomis, panaršę internetinį puslapį, susitikę pokalbiui ir pan. Dažnai, esant ribotiems resursams, tai tampa per brangu. Žymiai efektyviau - suformuluoti partnerystės užklausą ir išplatinti ją per partnerių paieškos sistemas .

Šiandien Lietuvos konkurencingumą vis labiau įtakoja nebe pavienių įmonių, o atskirų pramonės sektorių ir šakų inovacinė veikla. Todėl labai svarbu skatinti vietos ir tarptautinę partnerystę inicijuojant bendrus projektus tiek tarp verslo subjektų, tiek tarp verslo ir mokslo, taip stiprinant inovacinius procesus ir technologijų perdavimą .