Partnerystės galimybės
 
 Partnerystės galimybės

Enterprise Europe Network  – tai didžiausias verslo paramos tinklas Europoje. www.paramaverslui.eu

Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas. Taip pat informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus.

Šiuos tikslus padeda įgyvendinti apie 500, konkurso tvarka atrinktų, į konsorciumus susibūrusių organizacijų, kuriose dirba apie 4000 kvalifikuotų specialistų. 

Enterprise Europe Network veika 45-se valstybėse (tinklo veiklos geografija plečiasi ir ateityje daugiau valstybių jame dalyvaus), tai:

  • 27 Europos Sąjungos narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
  • Šalys kandidatės: Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.
  • Europos Ekonominės Erdvės šalys: Islandija, Norvegija, Šveicarija.
  • Korespondentiniai centrai veikia šiose šalyse: Armėnija, Bosnija ir Hercogovina, Čilė, Egiptas, Izraelis, JAV, Juodkalnija, Kinija, Kroatija, Pietų Korėja, Rusija, Serbija, Sirija.

Padedame surasti partnerius

Siekdami padėti Lietuvos įmonėms plėtoti savo verslą, teikiame tarptautinių partnerių paieškos paslaugas. Sėkmingą partnerių paiešką užtikrina, tai, kad Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network) veikia daugiau nei 40 šalių. Tinkle dirba apie 4000 profesionalų, kurie išmano vietines rinkas ir pažįsta regione veikiančias įmones.

Pagal siekiamos partnerystės pobūdį yra skiriamos dvi partnerių paieškos rūšys:

  • Partnerių paieška technologiniam bendradarbiavimui – ieškomi partneriai technologijų įsigijimui, pardavimui ar bendriems moksliniams tyrimams. Šio tipo partnerių paieškos paslaugas teikia VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

    Kviečiame naudotis: tarptautine technologijų duomenų baze. 

Partnerių paiešką bendrai veiklai ar technologiniam bendradarbiavimui galima vykdyti Lietuvoje arba užsienyje vykstančiuose renginiuose. Šie renginiai būna įvairių tipų: verslo kontaktų renginiai, technologijų partnerystės renginiai, verslo misijos ar technologijų misijos. Daugiau informacijos apie šiuo metu organizuojamus renginius rasite rubrikoje: Renginiai

Lietuvos garbės konsulų portalas www.honoraryconsuls.lt.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija kartu sukūrė Lietuvos garbės konsulų portalą www.honoraryconsuls.lt. Šis bendras projektas skatina Lietuvos garbės konsulų ir užsienio rinkomis besidominčių Lietuvos verslininkų bendradarbiavimą, jis palengvins verslo partnerių užsienyje paieškas.

Pasak Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Dano Arlausko, "naujasis interneto portalas - sėkmingo mūsų ligšiolinio bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatijos tarnyba tąsa. Garbės konsulai, savo rezidencijos šalyse žinomi žmonės, gali padėti Lietuvos verslui užmegzti ryšius ar gauti reikiamą informaciją. Mūsų verslui belieka šia galimybe pasinaudoti."

Interneto svetainėje www.honoraryconsuls.lt pateikiama Lietuvos garbės konsulų informacija kontaktams, pildomi duomenys apie garbės konsulams priskirtų regionų verslo aplinką, pačių garbės konsulų veiklą. Portalo lankytojai kviečiami bendrauti tiesiogiai su garbės konsulais, pateikti jiems klausimus. Didžioji informacijos dalis pateikiama anglų kalba, šia kalba vyksta ir bendravimas su garbės konsulais.

Šiuo metu užsienyje dirba 166 garbės konsulai.