Partnerystės poreikis
 
 Partnerystės poreikis

Šiandien, šalys, regionai ir regioninės įmonės susiduria su pasaulinės rinkos keliamais iššūkiais. Vis labiau regiono konkurencingumą lemia ne atskirų įmonių, bet visos pramonės ar jos šakos inovacinė veikla.

Kita vertus, pereidamos prie atviros inovacijos koncepcijos, pastaraisiais metais tapusios inovacijų vadybos dėmesio centru, įmonės, atsigręžusios į aplinką už savo ribų, įgyja geresnę prieigą prie idėjų, žinių, technologijų ir rinkų, negu tuo atveju, kai remiasi išskirtinai nuosavais resursais.

Taigi, kalbant apie partnerystės prielaidas tampa aišku, kad visapusiškas, apimantis įvairius sektorius bendradarbiavimas ir gali užtikrinti sudėtingiausių problemų sprendimą. Kaip rodo praktika, partnerystė tame pačiame sektoriuje mažai pasiteisino, kadangi veikiant atskirai, įvairūs sektoriai vystėsi izoliuotai, neretai įmonėms konkuruojant tarpusavyje ir (arba) dubliuojant pastangas bei švaistant vertingus resursus. Dažnai izoliuotumas sukurdavo „kaltinančią kitus kultūra“, t.y. chaosas ir aplaidumas visada įvardijami kaip kažkieno kito kaltė.

Būtent partnerystė užtikrina galimybę geresniam vystymuisi – pripažįstant kiekvieno sektoriaus kompetencijas ir gebėjimus bei atrandant naujus būdus, kaip juos apjungti bendram tikslui, siekiant:

  • Rasti inovatyvius sprendimus naujiems iššūkiams
  • Sukurti mechanizmus, leidžiančius apjungti atskiriems sektoriams būdingas kompetencijas ir gebėjimus, siekiant bendrų ir papildančių vienas kitą tikslų, negu veikiant kiekvienam sektoriui atskirai
  • Prieiti prie gausesnių išteklių sutelkiant visą eilę techninių, žinių, fizinių ir finansinių resursų, o taip pat žmones iš skirtingų sektorių
  • Plėtoti dinamiškus, naujus bendradarbiavimo tinklus, suteikiančius kiekvienam sektoriui platesnius kanalus pasiekti didesnę bendruomenę ir sutelkiant gebėjimus įtakoti politinę darbotvarkę
  • Gilinti kiekvieno sektoriaus vertės, vertybių ir savybių supratimą, taip kuriant labiau integruotą ir stabilesnę visuomenę

Partnerystė esti įvairaus masto – nuo šalies ar tarptautinės strateginės partnerystės politiniame lygmenyje viename bendradarbiavimo skalės gale iki vietinės reikšmės praktinių iniciatyvų kitame. Bendra patirtis rodo, kad kūrimo ir palaikymo procesai taikytini, faktiškai, visiems partnerystės tipams.