Kokio partnerio man reikia?
Informacija išsiųsta.

1 dalis. Ekonominiai statistiniai įmonės duomenys.

1.1. Jūsų įmonės/organizacijos dydis:1.2. Jūsų įmonės/organizacijos metinė apyvarta:

1.3. Jūsų įmonės darbuotojų skaičius:

1.4. Įmonės veiklos pobūdis:

1.5. Įmonės veiklos sektorius::

2 dalis. Įmonės esamos situacijos monitoringas.

2.1. Ar įmonė turi šiuo metu partnerius vykdydama veiklą?:

2.2. Su kokiais partneriais įmonė bendradarbiauja.:
2.3. Kokiu mąstu įmonės tiekėjai dalyvauja įmonės veikloje?:

2.4. Kokiu mąstu įmonės vartotojai/klientai dalyvauja įmonės veikloje?:

2.5. Kaip vertinate įmonės bendradarbiavimą su esamais partneriais?:

2.6. Ar bendradarbiavimo metu pasireiškė šios problemos/2.6.1. Komunikavimo tarp partnerių problemos:

2.6.2. Bendrų tikslų ir rezultatų siekimas:

2.6.3. Finansinių resursų priskyrimas projektams su partneriais:

2.6.4. Personalo dirbančio su partneriais kompetencija:

2.6.5. Techniniai/ kokybės standartai ir jų suderinimas su partneriais:

2.7.Kuriose srityse įmonė šiuo metu labiausiai jaučia kompetencijos stoką:


2.8. Ką įmonė artimiausiu metu planuoja kaip svarbiausius prioritetus (pasirinkti 2):

2.9. Įmonė labiausiai pasitiki kaip galimais partneriais:

3 dalis. Finansinių partnerių poreikio analizė.

3.1. Ar įmonė artimiausiu metu planuoja investuoti papildomą kapitalą ir ieškoti išorinių finansavimo šaltinių:

3.2. Įmonė planuoja naujus rizikingus inovacinius projektus:

3.3. Įmonė pasirengusi dalintis dalimi savo įstatinio kapitalo dalimi:

3.4. Kokiai verslo plėtros stadijai yra priskiriama įmonė/projektas:
3.5. Kokie finansavimo šaltiniai įmonei būtų patraukliausi:

3.6. Ar projektą galėtų ko-finansuoti kita (ne finansinė) įmonė:

4 dalis. Gamybinių partnerių poreikio analizė (pildo tik gamybos įmonės)

4.1. Kokiu mąstu įmonėje panaudojami gamybiniai pajėgumai:

4.2. Ar įmonė planuoja plėsti esamus gamybinius pajėgumus:

4.3. Ar įmonė planuoja tobulinti technologinį gamybos procesą:

4.4. Ar įmonė turi atitinkamą technologinių partnerių tinklą:

4.5. Ar įmonė žino apie tarptautinius technologijų perdavimo tinklus:

4 dalis. Gamybinių partnerių poreikio analizė(pildo tik paslaugų įmonės)

4.2.a. Ar įmonės paslaugų teikimo procesai yra pilnai išnaudojami ir efektyvūs:

4.3.a Ar įmonė planuoja tobulinti esamus paslaugų teikimo procesus:

4.4. a. Ar įmonė planuoja plėsti partnerių ratą:

4.5. a. Ar įmonė žino apie tarptautinius technologijų perdavimo tinklus:

5 dalis. Marketingo partnerių poreikio analizė.

5.1. Ar įmonė planuoja plėsti rinkos dalį Lietuvoje?:

5.2. Ar įmonė pati išnaudojo visas galimybes plėsti vietinę rinką?:

5.3. Ar įmonei reikalingi partneriai rinkos plėtrai Lietuvoje:

5.4. Ar įmonė planuoja užimti naują rinką užsienyje?:

5.5. Ar įmonei reikalingi partneriai rinkos plėtrai užsienyje:

5.6. Kas labiausiai gali padėti įmonei įeiti į užsienio rinką:
5.7. Kokiu mąstu įmonės tiekėjai gali prisidėti prie įėjimo į naujas rinkas?:

5.8. Kokiu mąstu įmonės klientai gali prisidėti prie įėjimo į naujas rinkas?:
5.9. Kokiu mąstu įmonės konkurentai gali prisidėti prie įėjimo į naujas rinkas?:

5.10. Ar įmonės darbuotojai turi reikiamą kompetenciją dirbant su partneriais užsienio rinkose?:

5.11. Užsienio rinkose įmonė ieško::
6 dalis. Inovacinių (naujų produktų kūrimo) partnerių tyrimas.

6.1. Ar įmonė planuoja artimiausiu metu kurti naujus produktus/paslaugas?:

6.2. Ar nauja inovacinė veikla bus vykdoma savarankiškai:

6.3. Kokio naujumo planuojami nauji produktai?:

6.4. Ar įmonė planuoja bendradarbiauti su mokslo institucijomis, kuriant naujus produktus:

6.5. Ar įmonė susipažinusi su naujausiais technologiniais ir mokslo laimėjimais savo sityje?:

6.6. Kaip vertinamas naujų idėjų generavimo procesas įmonėje?:

6.7. Kaip įmonė vertina savo sukurtų produktų/procesų patentavimą:

6.8. Ar įmonė planuoja pasinaudoti patentinėmis licenzijomis diegiant inovacijas?:

6.9. Ar įmonė galvoja apie tarpsektorines inovacijas:

6.10 Ar įmonės veiklos modelis leidžia lengvai bendradarbiauti su išorės partneriais?:

Kodas *