Skelbimas

Skelbdami, kad ieškote partnerio, turėsite pristatyti idėją, pagrįsti argumentais, kodėl kita organizacija turėtų prisijungti ir kokios naudos jai tikėtis. Kviečiame pasinaudoti partnerystės užklausos pildymo įrankiu , kuris padės Jums teisingai suformuluoti kompetencijos pasiūlymą ir (arba) aprašyti reikalingo partnerio profilį.

Užpildę „Partnerystės užklausos“ formą, vienu spustelėjimu galite įkelti skelbimą į „Skelbimų lentą“, kurioje rasite informaciją apie galimybes užmegzti partnerystę su Lietuvos organizacijomis ar prisijungti prie vystomų projektų.

Be to, suformulavę partnerystės užklausą ir kreipęsi į paramos organizacijas galite išplatinti turimą idėją arba ieškoti partnerių per įvairias partnerystės paieškos sistemas tiek Lietuvoje , tiek užsienyje .