Inovacijų centrai ir verslo inkubatoriai inovacijų plėtojimo sistemoje

Inovacijų centrai ir verslo inkubatoriai inovacijų plėtojimo sistemoje. Inovacijų centrai ir verslo inkubatoriai, kaip organizacijos, yra labai reikšmingos plėtojant inovacijas visuose šiuolaikinio verslo ir netgi viešuose sektoriuose. Būtent šios organizacijos gali būti vertinamos kaip itin svarbi grandis, būdinga inovacijoms plėtoti skirtiems tinklams, įskaitant ir veikiančius tarptautiniu mastu: inovacijų centrų ir verslo inkubatorių funkcijos gali būti suvokiamos kaip svarbiausios funkcijos, vykdytinos norint generuoti inovacijas, kurti, plėtoti ir modernizuoti verslą.

Maža to, inovacijų centrai bei verslo inkubatoriai gali būti suvokiami ir kaip elementarios grandys, būdingos šiuolaikinėms tinklų sistemoms, veikiančioms plėtojant socialinę, ekonominę, politinę, taip pat mokslo ir technologijų pažangą visose šiuolaikinio gyvenimo srityse.

Inovacijų centras gali būti apibūdinamas kaip organizacija, kurios paskirtis – įvairiomis konsultavimo bei projektavimo darbų formomis skatinti inovacijų kūrimą ir rengti projektus, programas bei planus, skirtus inovacijoms įgyvendinti ir skleisti. Inovacijų centrai, kaip organizacijos, gali veikti tiek kaip įvairiomis formomis funkcionuojančios savarankiškos ar autonomiškos įstaigos arba įmonės, tiek ir kaip atskiros tarnybos ar padaliniai įstaigų ar įmonių struktūroje (beje, inovacijų centrai gali itin efektyviai veikti universitetų, taip pat į aukštųjų technologijų kūrimą orientuotų įmonių, investicinių fondų ir kitų organizacijų struktūroje).

Inovacijų centras, kaip organizacija, realizuoja sinergetinių efektų paieškų, gavimo ir panaudojimo idėją: inovacijų centro atliekamos konsultavimo, projektavimo, programavimo ir planavimo funkcijos savo turiniu išreiškia įvairaus pobūdžio veiklų bei šioms veikloms vykdyti reikalingų potencijų sujungimą į bendrą sistemą, orientuotą į kokybiškai naujus rezultatus.

Inovacijų centrai gali pasižymėti savo veiklos formų ir specializacijų įvairove: jie gali būti tiek siaurai specializuoti konkrečioje socialinės, ekonominės ar technologijų pažangos srityje, tiek ir orientuoti į plataus profilio veiklą. Be to, inovacijų centrai gali jungtis (gali būti jungiami) į tinklus tiek su kitais inovacijų centrais, tiek ir su kitokiomis organizacijomis, įstaigomis bei įmonėmis, suvokiant, jog tokiu būdu gali būti surandama papildomų galimybių sinergetiniams efektams gauti ir rezultatams panaudoti, taip pat ir – inovacijoms kurti, skleisti ir įgyvendinti.

Verslo inkubatorius gali būti apibūdinamas kaip organizacija, kurios paskirtis – remti inovatyvaus verslo sukūrimą, sudarant ir išugdant perspektyvius verslo subjektus bei pradiniuose jų veiklos etapuose lengvatinėmis sąlygomis teikiant jiems įvairias mokymo, konsultavimo, informavimo, taip pat juridinio, marketinginio aptarnavimo paslaugas bei paslaugas apskaitos, personalo vadybos, biuro administravimo ir kitose srityse. Verslo inkubatoriai, kaip organizacijos, gali veikti įvairiomis formomis: ir kaip savarankiškos ar autonomiškos organizacijos, įmonės ar įstaigos, ir kaip struktūriniai padaliniai kitose organizacijose; be to, verslo inkubatoriai gali veikti tiek kaip fizine prasme viena organizacija, kurioje sutelkiama visų inkubuojamų verslo subjektų veikla (tokiais atvejais verslo inkubatorius suvokiamas kaip veikiantis visiems inkubuojamiems subjektams bendroje fizinėje erdvėje, pavyzdžiui – bendrame pastate), tiek ir kaip virtuali organizacija (tokiais atvejais verslo inkubatorius tiesiogine prasme tampa inkubuojamų verslo subjektų tinklu). Savaime suprantama, verslo inkubatoriai gali pasižymėti ne tik veiklos formų, bet ir savo specializacijos galimybių bei pobūdžio ypatumų įvairove.

Verslo inkubatorius, kaip organizacija, įgyvendina sinergetinių efektų paieškos, gavimo ir panaudojimo idėją keliais atžvilgiais:

  • verslo inkubatoriuje yra sujungiamos naujos idėjos, kad jos virstų verslu, reikalingas verslo infrastruktūros potencialas, taip sudarant prielaidas kurti ir plėtoti inovacijas,
  • verslo inkubatoriuje į bendrą sistemą gali būti sujungiami skirtingo pobūdžio ir didele įvairove pasižyminčių verslo subjektų inkubavimo procesai: taip gali susidaryti prielaidos tarpusavyje sąveikaujantiems verslo subjektams inkubuoti, taip pat ir papildomoms inovacijoms kurti.

Beje, verslo inkubatoriai, kaip organizacijos, gali būti suvokiami ne tik kaip organizacijos, kuriose yra inkubuojami nauji verslo subjektai, bet ir kaip naujai inkubuojamų verslo subjektų organizacijos, atliekančios tolesnio naujų verslo subjektų inkubavimo funkciją: toks požiūris į verslo inkubatorius leidžia išryškinti ypatingą jų vaidmenį kuriant, skleidžiant ir įgyvendinant inovacijas.

Inovacijų skatinimo bei verslo kūrimo ir plėtojimo praktikoje gali būti įgyvendinami įvairūs inovacijų centrų ir verslo inkubatorių, kaip organizacijų, deriniai:

  • verslo inkubatoriai gali veikti inovacijų centrų struktūroje,
  • inovacijų centrai gali veikti verslo inkubatorių struktūroje,
  • inovacijų centrai ir verslo inkubatoriai gali veikti bendruose tinkluose ir sudaryti bendras organizacijas.

Pastebėtina, kad inovacijų centrų ir verslo inkubatorių funkcijos ar veiklos požymiai įvairiu pavidalu yra būdingi ir tokioms inovacijų skatinimo bei verslo kūrimo ir plėtojimo srityje veikiančioms organizacijoms, kaip įvairios regioninės ir sektorinės verslo plėtros agentūros, centrai ir kitokios panašaus profilio organizacijos: beje, pastarosios organizacijos veikia kaip tinklų tipo organizacijos ir yra vertintinos kaip svarbi inovacijų skatinimo bei verslo paramos infrastruktūros dalis.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2011-08-24
CxgbNbFnXcPIOJaOZUK
It\'s like you\'re on a msisoin to save me time and money!
2011-08-24
ZjAGJNdstbwjQ
rtQBtV <a href=\"http://jcmrqdldtjzj.com/\">jcmrqdldtjzj</a>
2011-08-25
RSBcrBlhvCVDXTprjLf
1XZZoq , [url=http://srqsuonjamej.com/]srqsuonjamej[/url], [link=http://wesvcdjxjxvc.com/]wesvcdjxjxvc[/link], http://ansczudrotoh.com/
2011-08-27
mJLInrsfPExNCaKnLTa
A6SmJ0 <a href=\"http://grprzdowtcxm.com/\">grprzdowtcxm</a>
Inovatyvios organizacinės formos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT