Inovacijų valdymo tobulinimo galimybės

Sprendžiant inovacijų plėtojimo Centrinėje ir Rytų Europos šalyse problemas, labai svarbu suvokti esmines nuostatas, kurių reikėtų laikytis, formuojant ir įgyvendinant atitinkamas valdymo tobulinimo priemones. Tokių nuostatų suvokimas ir realizavimas yra pagrindas konstruktyviai plėtoti inovacinę veiklą ir efektyviai spręsti politinės, ekonominės, technologinės raidos klausimus.

Svarbiausios su inovacijų valdymo tobulinimu susijusios nuostatos yra šios:

1.             Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į intelektualiosios veiklos prioritetus, suvokiant, kad:

  • inovacijos savo kryptingumu ir tikslingumu turi būti siejamos su visuomenės intelektualizavimu ir su intelektualiosios veiklos poveikio visuomenės raidai stiprinimu,
  • inovacijų formavimo procesai vis didesniu mastu turi apimti intelektualiąją veiklą, o inovacijų turinys vis didesniu mastu turi pasižymėti intelektualiaisiais pradais,
  • inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į intelektualiosios veiklos inovatyvumą visose visuomenės raidos srityse.

2. Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į visuomenės demokratizavimą, humanistinių idealų bei žmogaus teisių įgyvendinimą.

3. Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į visuomenės raidos ekologizavimą, suvoktiną kaip:

  • sukūrimas ir įgyvendinimas tokių visuomenės raidos mechanizmų, kurie leistų realiai apsaugoti biosocialinę visuomenės raidos aplinką,
  • skatinimas inovacijų, skirtų biosocialinės aplinkos apsaugai ir šios aplinkos pritaikymui, atsižvelgiant į visuomenės reikmes.

4. Inovacijų valdymas bei valdymo tobulinimas turi būti grindžiami informacinių technologijų bei modernių komunikacinių priemonių taikymu.

5. Inovacijų valdymas bei valdymo tobulinimas turi būti orientuojami į vidinės darnos visuomenėje palaikymą ir kūrybingo psichologinio klimato sukūrimą ir plėtojimą.

Išvardytosios nuostatos atspindi svarbiausius inovacijų bei jų valdymo tobulinimo prioritetus: šių prioritetų įgyvendinimas yra pagrindas nukreipti inovacijų procesus konstruktyviai spręsti aktualias politinės, ekonominės, socialinės, technologinės raidos problemas.

Tolesni inovacijų valdymo Centrinės ir Rytų Europos šalyse problemų tyrimai ir šių problemų sprendimas yra svarbi ir reikšminga transformacijų grandis.

Apibendrinant išdėstytus teiginius galima patvirtinti išvadą, jog inovacijų procesai yra itin svarbus šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdo bei visuomenės transformacijų požymis, pasireiškiantis globalizacijos ir socialinės ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos internacionalizavimo sąlygomis. Inovacijų plėtojimo bei inovacinės veiklos aktyvinimo galimybės ir perspektyvos yra nagrinėtinos globalizacijos ir įvairialypių internacionalizavimo procesų kontekste.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-14
KOVzfihKMMsbXtyai
I will be putting this dazlinzg insight to good use in no time.
2016-05-09
jOoVUaVYJe49
Hey there! Would you mind if I share your blog with mytwitter group? Th12#&e8re7;s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you
2016-08-08
1HeWOxtd
Thought it wodl\'nut to give it a shot. I was right.
Inovacijos ir internacionalizacija
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT