Inovacinės veiklos organizavimas

Organizavimas suprantamas kaip organizacinė struktūra ir priemonių sistema, kurios sudaro sąlygas visų veiklos elementų veiklai efektyviai suderinti, kad tikslai būtų pasiekti laiku ir mažiausiomis sąnaudomis. Trumpai tariant, veiklos organizavimas – tai numatytų veiklos tikslų siekimas racionaliai pa¬skirs¬tant išteklius.
Veiklos tikslų pasiekimas yra svarbiausias veiksnys, nes jis apibrėžia inovacinės veiklos realizavimo vertę. Būtina vadovautis pagrįstais, vie¬nareikšmiškais ir tarpusavyje susijusiais metodais, kurių naudojimas leistų pasiekti tikslą.

Inovacinėje veikloje numatytas tikslas pasiekiamas atliekant atskirus darbus. Kiekvienam darbui atlikti sugaištama laiko bei naudojami ištekliai, kiekvienas darbas įneša savo indėlį į veiklą.

Organizavimo metu sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai:
–    valdymo (organizacinių) struktūrų nustatymas;
–    veiklos suskirstymas į operacijas;
–    gamybos priemonių išdėstymas;
–    darbo vietų suformavimas ir jų veiklos suderinimas;
–    veiklos aptarnavimas.

Darytina išvada, kad:
a)    inovacinės veiklos vykdymą reikia padalyti į atskirus darbus ir iš¬skirstyti turimus išteklius bei laiką atsižvelgiant į darbų apimtį. Darbus atlieka žmonės, kurie naudoja skirtingas technologines, technines bei materialines priemones. Žmonės bei materialinės priemonės yra pagrindiniai ištekliai veiklai vykdyti;
b)    inovacinės veiklos vadovai priima svarbiausius sprendimus, ku¬rie padeda siekti inovacinės veiklos tikslų, organizuoja kitų žmonių, priimančių mažiau svarbius sprendimus, darbą. Jie skirsto darbus, numato žmones šiems darbams vykdyti.


Sprendimų priėmimo technologija turi būti pagrįsta dviem taisyklėmis:

1) visi sprendimai turi būti nukreipti inovacinės veiklos tikslams pasiekti;
2) organizuoti galima tik likusią veiklos dalį.

Taigi inovacinės veiklos tikslai turi būti aiškūs ir priimtini visiems, kurie atsako už inovacinės veiklos vykdymą, taip pat sprendimai turi būti sutelkti į likusią inovacinės veiklos dalį.

Inovacinės veiklos plano įgyvendinimas remiasi organizacine struktūra, kuri turi būti tokia, kad leistų pasiekti numatytus tikslus.

Kiekvieną struktūrą sudaro tam tikras individualių darbo vietų, susietų ryšiais, skaičius. Kitaip tariant, struktūra – tai darbuotojų išdėstymo ir pavaldumo sistema. Darbuotojus galima suskirstyti į dvi grupes:
1.    Vadovai – tai darbuotojai, turintys bent vieną pavaldinį;
2.    Pavaldiniai – tai darbuotojai, neturintys nė vieno pavaldinio.

Yra išskiriamos įvairios organizacinės struktūros:
1.    Patriarchalinė. Ji paremta tuo, kad organizacijoje yra tik vienas vadovas. Šios struktūros taikymas pasiteisina tik nedidelėse organizacijose. Tyrimais nustatyta, kad vienas vadovas gali efektyviai vadovauti grupei, kuri neviršija 10 asmenų.
2.    Linijinė. Jos pagrindą sudaro organizacijos suskirstymas į padalinius pagal atitinkamas atskirų produktų gamybos grupes. Tokių padalinių vadovai atlieka visas veiklos valdymo funkcijas.
3.    Funkcinė. Jos pagrindą sudaro organizacijos suskirstymas į padalinius, kiekvienam priskiriant atitinkamas funkcijas.
4.    Štabinė. Šioje struktūroje yra suformuojama patarėjų ir specialistų grupė (štabas), kuri padeda priimti valdymo sprendimus.
5.    Matricinė. Ji primena tinklą. Šioje struktūroje suformuojami stiprūs horizontalūs ryšiai. Kitaip tariant, darbo grupės narys yra pavaldus ne tik šios grupės vadovui, bet ir funkcinio padalinio vadovui.
Kaip buvo minėta, organizuojant inovacinę veiklą, būtina apsirūpinti reikiamais ištekliais bei atsargomis nenumatytoms problemoms spręsti. Derėtų nepamiršti ir galimų atsitiktinumų – atsargos padės apsisaugoti nuo jų.

Parenkant atsargų kiekius, turi būti sprendžiamas optimizavimo uždavinys. Jeigu yra palikta per daug atsargų, tai inovacinės veiklos įgyvendinimas bus baigtas anksčiau laiko ir neperžengiant finansinių išteklių ribų. Bet tai bus įvertinta kaip trūkumas, nes nereikalingos atsargos visada sąlygoja papildomas sąnaudas, taip pat galimos prastovos. Sumažinus atsargas, galima geriau išnaudoti finansinius išteklius ir laiką, pavyzdžiui, daugiau pastatyti, pasiekti geresnės naujos produkcijos kokybės ir t. t.

Tačiau per mažos atsargos gali visiškai sužlugdyti inovacinę veiklą. Todėl tokiu atveju galima taikyti šias priemones:
1) kruopščiai peržiūrėti numatomas situacijas;
2) sukurti didesnes atsargas negu rekomenduojama;
3) ieškoti galimybių skolintis lėšų ir laiko iš kitų šaltinių, taip sušvelninant nenumatytų įvykių įtaką inovacinės veiklos įgyvendinimo planui.


Organizavimas vykdomas remiantis inovacinės veiklos planu, iš kurio galima sužinoti: kas ir kada turi būti padaryta, kas darys ir kaip darys, taip pat ir tai, kokių išteklių reikės kiekvienam darbui, kaip įvertintos kainos ir kiekvieno darbo trukmė, darbų eiliškumas ir jų vykdymo laikas. Tačiau praktiškai visas išsamus planas negali būti sudaromas projekto pradžioje. Atsižvelgiant į jo vykdymą bei įvertinant naują informaciją apie likusius darbus bei išorinių veiksnių pokyčius, inovacinės veiklos planas gali būti keičiamas bei taisomas.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-14
cNkeBheEIl
Galiu atsaadkyti tai, jog natūadralu, kad remiaadmasi tik motyadvais, oa0ne ekraadniadzuoadjama pažoaddžiui — kitaip būtų ne autoadriadnis režiadsieadriaus daradbas, oa0mechaadnika. Galbūt per stirpu buvo susieti tai, bet nepaadmiadnėti negaadlima — ypač kadangi “Gulbės” paremadtos to paties pavaaddiadnimo (aka Время дождя) ) Strugackių novele.
2012-12-15
ebMJrpKS
RUWFZW <a href=\"http://ohywhlfuyzrc.com/\">ohywhlfuyzrc</a>
2012-12-16
IjYKMnhIurhRCZyb
zmU1XH , [url=http://pigitxrkkoxt.com/]pigitxrkkoxt[/url], [link=http://dvuvxkfsyiiv.com/]dvuvxkfsyiiv[/link], http://bojufeluiyvg.com/
2012-12-18
kskQLQZKorxrdto
V0gwot <a href=\"http://csvrgesqvgsq.com/\">csvrgesqvgsq</a>
Inovacijų ir inovacinės veiklos versle vadybos funkcijos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT