Tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijas

Tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijas, kaip esminis prioritetas šiuolaikinės socialinės ir ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos sąlygomis. Globalizacijos procesai bei žiniomis grindžiamos visuomenės formavimasis sąlygoja naujus iššūkius ir reikalavimus, į kuriuos turi būti sugebama reaguoti visose šiuolaikinei visuomenei būdingose socialinės ir ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos srityse.

Reagavimas į globalizacijos bei į žiniomis grindžiamos visuomenės formavimosi procesų sąlygojamus iššūkius bei reikalavimus gali būti labai daugialypis ir apimti įvairias kryptis. Ypač svarbi kryptis yra šiuolaikinės tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijų plėtojimą ir skleidimą: būtent ji gali būti vertinama kaip esminis prioritetas spartinant šiuolaikinės visuomenės pažangą svarbiausiose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse.

Tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijas šiuolaikinėmis socialinės ir ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų pažangos sąlygomis yra laikytinas esminiu prioritetu dėl kelių priežasčių.

Pirma, akivaizdu, jog svarbiausieji iššūkiai, kylantys šiuolaikinėmis sąlygomis socialinei ir ekonominei raidai bei mokslo ir technologijų pažangai, iš esmės yra sąlygojami globalizacijos procesų: būtent globalizacijos procesų yra nulemiamos visų svarbiausių šiuolaikinei visuomenei būdingų pokyčių kryptys ir trajektorijos. Suvokiant, jog globalizacijos aplinkoje turi būti plėtojama į naujausius iššūkius orientuota tarptautinė vadyba, gebėjimas tarptautinės vadybos priemonėmis reaguoti į globalizacijos procesų lemiamus iššūkius gali būti vertinamas kaip itin svarbi prielaida sėkmingai plėtoti socialinę, ekonominę bei technologijų pažangą. Be to, reagavimas į globalizacijos aplinkoje spartėjančius pokyčius nulemia būtinumą plėtojant ir tobulinant tarptautinę vadybą daugiausia dėmesio skirti būtent inovacijoms: tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijas kartu išreiškia pačios tarptautinės vadybos aktualizavimą ir jos pritaikymą globalizacijos aplinkoje besiklostantiems naujiems reikalavimams.

Antra, akivaizdu, jog tolesnę šiuolaikinės visuomenės pažangą daug lemia pačios visuomenės gebėjimai transformuotis ir realiai įgyvendinti žiniomis grindžiamos visuomenės idealus, vertybes ir gyvenimo būdo modelius. Siekimas sukurti žiniomis grindžiamą visuomenę yra vertintinas kaip esminis socialinės, ekonominės bei technologijų pažangos prioritetas: suvokiant, jog žiniomis grindžiamos visuomenės sukūrimas yra įmanomas tik įvairiapusiškai plėtojant internacionalizavimo procesus bei skatinant inovacijas, galima tvirtinti, jog tarptautinės vadybos orientavimas į inovacijas yra vertintinas kaip labai svarbi prielaida sukurti žiniomis grindžiamą visuomenę.

Taigi, siekiant sėkmingai ir efektyviai reaguoti tiek į globalizacijos, tiek ir į žiniomis grindžiamos visuomenės sukūrimo iššūkius, būtini atitinkami poslinkiai modernizuojant šiuolaikinės tarptautinės vadybos sampratą. Būtina suvokti, jog:

–        šiuolaikinės vadybos bei vadybinės veiklos sistemoje visose be išimties socialinės, ekonominės raidos bei technologijų pažangos srityse itin svarbiu sektoriumi turi būti laikomas tarptautinės vadybos sektorius,

–        tarptautinės vadybos plėtojimo bei jos prioritetiškumo svarbą nulemia globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės formavimosi procesai, nes būtent globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės formavimasis sąlygoja svarbiausius iššūkius, kylančius socialinės, ekonominės raidos ir technologijų pažangos srityse,

–        tarptautinė vadyba bei jos plėtojimas šiuolaikinėmis sąlygomis turi būti prioritetiškai orientuojami į įvairiapusiškas inovacijas, į inovacijų sklaidą bei galimai platesnį panaudojimą, nes būtent orientavimas į inovacijas gali sudaryti prielaidas tarptautinės vadybos priemonėmis realiai plėtoti socialinę, ekonominę raidą bei technologijų pažangą atsižvelgiant į globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės sąlygojamus iššūkius.

Šiuolaikinės tarptautinės vadybos orientavimo į inovacijas svarbos ir reikšmingumo suvokimas taip pat nulemia poreikius atskleisti ir panaudoti praktikoje naujas tokio orientavimo galimybes. Būtina papildomai įsigilinti į įvairius inovacijų kūrimo, skatinimo bei skleidimo būdus ir įvertinti galimybes tokius būdus pritaikyti šiuolaikinėje globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės formavimosi procesų sąlygojamoje aplinkoje.

Ieškant galimybių įgyvendinti siekį sėkmingai ir efektyviai orientuoti šiuolaikinę tarptautinę vadybą į inovacijas, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas įvairaus pobūdžio sinergetinių efektų paieškos, gavimo bei rezultatų panaudojimo problemoms: tokių problemų suvokimas ir sprendimas gali sudaryti prielaidas inovacijų aktyvinimui visose šiuolaikinės visuomenės gyvenimo srityse.

Apibendrinant išdėstytus teiginius galima pažymėti, jog rūpinantis šiuolaikinės socialinės ir ekonominės raida bei mokslo ir technologijų pažanga, ypač atsižvelgiant į globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės formavimosi iššūkius, turi būti visapusiškai plėtojama ir tobulinama tarptautinė vadyba, prioritetiškumą teikiant tarptautinės vadybos orientavimui į inovacijas. Teorinės prielaidos plėtoti ir tobulinti tarptautinę vadybą bei sėkmingai ir efektyviai orientuoti tarptautinę vadybą į inovacijas galėtų būti sudaromos remiantis atitinkamais sinergetinių efektų paieškos, gavimo bei rezultatų panaudojimo problemų sprendimais: pastaroji aplinkybė nulemia poreikį detaliai aptarti sinergetinių efektų paieškos, gavimo bei rezultatų panaudojimo klausimus bendresniame tarptautinės vadybos orientavimo į inovacijas kontekste.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-13
NIqYQiuYXjkVWk
Also die Werbung die ich letztens dabei hatte war recht gut ^_^Ffcr alsrolteps.deAberi ch finds bei den Einnahmen von Amazon echt fcbertrieben, dass dann noch Werbung dazukommt...
2012-12-13
YhBSpvuG
Kq6hi0 <a href=\"http://ericbwsilzxv.com/\">ericbwsilzxv</a>
2012-12-14
FiFVSSsVvNq
ePMe04 , [url=http://bxjymfyhbsyg.com/]bxjymfyhbsyg[/url], [link=http://vmuxahafsbxo.com/]vmuxahafsbxo[/link], http://ukjbagfsmctx.com/
2012-12-16
gjnrsStnTiacDbpwVOU
zLOqgX <a href=\"http://ugtycmuvkwbf.com/\">ugtycmuvkwbf</a>
2017-01-30
wPn4XFUO
What a great reoscrue this text is.
2017-02-01
IRMdaP7GBCZw
Good job <a href=\"http://bqdwoulf.com\">mainkg</a> it appear easy.
2017-02-01
rB4D1gbBIXv
Hey, kiellr job on that one you guys! http://lpqfvrdodvz.com [url=http://eautajki.com]eautajki[/url] [link=http://vfhrbnl.com]vfhrbnl[/link]
2017-02-04
CV6odlpjIT
If I <a href=\"http://ewttlshx.com\">coctmnimaued</a> I could thank you enough for this, I\'d be lying.
2017-02-06
91uRYGZHzt
Your post has lifetd the level of debate http://ubuuctajsr.com [url=http://iydjrfz.com]iydjrfz[/url] [link=http://komgmhkmt.com]komgmhkmt[/link]
Tarptautinio verslo ir vadybos orientavimas į inovacijas
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT