Technologinės raidos inovacijos

Šios inovacijos gali būti suvokiamas dvejopai:

  • kaip inovacijos, išreiškiančios naujas politinės, ekonominės, socialinės ir kitokios raidos technologijas,
  • kaip inovacijos, būdingos technikos ir technologijų sričiai (technine prasme).

Inovacijos, išreiškiančios naujas politinės, ekonominės, socialinės ir kitokios raidos technologijas, iš esmės rodo naujus politinės, ekonominės, socialinės ir kitokio pobūdžio raidos būdus. Tokios inovacijos yra orientuotos į šių būdų sukūrimą ir įgyvendinimą. Rytų ir Vidurio Europos šalyse tokio tipo inovacijos yra prioritetinės.

Inovacijos, būdingos technikos ir technologijų sričiai (technine prasme), išreiškia įvairias naujų techninių ir technologinių priemonių panaudojimo galimybes bei perspektyvas. Ypač išskirtinos tos inovacijos, kurios sietinos su iš esmės naujų mokslinių idėjų formulavimu, išradimais, atradimais bei jų panaudojimu technologinėje praktikoje. Tokios inovacijos yra orientuotos į galimai spartesnį ir geresnį naujų idėjų ir žinių panaudojimą bei į naujų idėjų ir žinių formavimo bei generavimo skatinimą (Centrinės ir Rytų Europos šalyse būtent tokios inovacijos yra ypač svarbios, jos lemia modernizacijos galimybes praktiškai visuose gamybos bei aptarnavimo sektoriuose, taip pat įvairiose socialinės, politinės ir kitokio pobūdžio raidos srityse).

Galima nurodyti tokias valdymo problemas, susijusias su technologinės raidos inovacijomis:

  • naujų mokslinių ir technologinių idėjų generavimo procesų motyvavimo ir įvertinimo problemos (įvertinimo problemos yra ypač aktualios, suvokiant naujų mokslinių ir technologinių idėjų perspektyvumo, jų pažangos, realizuotumo galimybių įvardijimo bei atrankos sudėtingumą),
  • naujų mokslinių ir technologinių idėjų realizavimo procesų organizavimo ir reguliavimo problemos,
  • pažangios technologinės patirties adaptavimo ir paskleidimo procesų valdymo problemos (pažangios technologinės patirties adaptavimo ir paskleidimo problematika yra ypač aktuali Centinės ir Rytų Europos šalių visuomenei, nes glaudžiai siejasi su technologine integracija: pažangios technologinės patirties, sukauptos Vakarų kraštuose, adaptavimas ir paskleidimas Centrinėje ir Rytų Europoje bei Centrinėje ir Rytų Europoje turimos patirties adaptavimas ir paskleidimas Vakaruose yra pagrindas plėtoti integracijos procesus).

Apibūdintos technologinės raidos inovacijos rodo gana reikšmingą bendros inovacijų problematikos sritį. Šių problemų sprendimas yra svarbus plėtojant inovacijas Centrinėje ir Rytų Europoje klausimais.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Inovacijos ir internacionalizacija
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT