Inovacijų planavimo procesai

Kiekvieną organizaciją, plėtojančią inovacinę veiklą, veikia daugybė išorinių veiksnių: ekonominių, socialinių, technologinių ir kt. Be to, rinkoje susiduriama su produkcijos ar paslaugų kainomis, konkurencija, žaliavų stygiumi ir daugybe kitų veiksnių, kurie gali nulemti inovacinės veiklos likimą. Ne mažiau svarbu teisingai įvertinti ir firmos vidaus situaciją. Čia lemiamą vaidmenį vaidina žmonės, informaciniai, finansiniai bei materialiniai ištekliai, kurių stoka arba nepatenkinama kokybė taip pat gali vienaip ar kitaip paveikti inovacinę veiklą. Visa tai padeda įvertinti inovacinės veiklos planavimas, kuris yra visų valdymo sprendimų pamatas.

Planavimo procedūros

Inovacinės veiklos planavimo procesas – labai kruopštus darbas. Dir¬bant šį darbą, reikia objektyviai įvertinti ne tik įvairius išorinius veiks¬nius ir vidinius išteklius, bet ir numatyti jų pokyčius ateityje. To¬dėl inovacinės veiklos planavimui siūlytina taikyti šią schemą:

Šios schemos taikymas leidžia išsamiai įvertinti visus galimus veiks¬nius, turinčius įtakos inovacinės veiklos įgyvendinimo sėkmei. Prie jų priskirtini:


1. Politiniai-teisiniai veiksniai. Kai kurie politiniai veiksniai ir aspektai gali turėti labai daug reikšmės inovacinei veiklai. Vienas iš jų – tai valstybės vykdoma ekonominė politika ir jos požiūris į inovacinę veiklą. Reikia įvertinti, kokie įstatymai reglamentuoja inovacinę veiklą, kaip jie stimuliuoja ar stabdo atitinkamos verslo srities inovacinės veiklos plėtojimą: mokesčių sistemą, muitus, vartotojų ir verslininkų teisinę apsaugą, teisėsaugą ir t. t. Be to, turi būti įvertinami politiniai procesai ne tik savoje šalyje, bet ir kitose, ypač tose, su kuriomis bendradarbiaujama įgyvendinant inovacinę veiklą. Čia labai svarbus vaidmuo tenka politinės padėties ir tarpvalstybinių santykių stabilumui, nes konfliktai gali sukelti inovacinės veiklos neapibrėžtumą ir netikrumą. Todėl, rengiant inovacinės veiklos planą, būtina labai atidžiai visa tai išnagrinėti ir mėginti prognozuoti politinę padėtį bent jau tam tikram laikotarpiui. Tai nėra lengvas ir paprastas darbas, tačiau, jeigu įmonė siekia ilgalaikių tikslų, tai visada privalu pagalvoti ir dėl jos išlikimo. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad inovacinė veikla neprieštarautų įstatymams ir norminiams aktams;
2. Ekonominiai veiksniai. Sudarant inovacinės veiklos planą, būtina įvertinti ne tik pačios įmonės ekonominę, bet ir vidinę valstybės bei tarptautinę padėtį neatsižvelgiant į tai, ar jos tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką inovacinei veiklai. Būtina suprasti, kad konkretus ekonominės aplinkos pasikeitimas vienai inovacinei veiklai gali būti didelis privalumas, o kitai – trūkumas. Todėl aplinkos ekonominei analizei reikia skirti rimtą dėmesį ir prognozuoti galimus variantus visam inovacinės veiklos laikotarpiui;
3. Socialiniai veiksniai. Paprastai inovacinė veikla įgyvendinama kokioje nors vienoje socialinėje aplinkoje. Todėl socialiniai veiksniai, tarp kurių vyraujantys: nuostatos, gyvenimo vertybės, tradicijos, religija, politinės pažiūros, išsilavinimas ir kt. –netiesiogiai, bet labai stipriai veikia inovacinės veiklos rezultatus. Socialinė aplinka nebūna stabili, ji nuolat kinta ir yra veikiama politikos bei ekonomikos. Besikeičiantys visuomenės santykiai, įpročiai, požiūriai bei nuostatos gali lemti inovacinę veiklą, todėl norint efektyviai reaguoti į socialinius veiksnius, ypač į jų pasikeitimą, būtina juos nuolat stebėti, vertinti ir sąmoningai ugdyti bei nukreipti inovacinei veiklai reikiama linkme;
4. Technologiniai (techniniai) veiksniai. Į gamybą orientuotos inovacinės veiklos efektyvumą labiausiai le¬mia technologiniai pasikeitimai, kurie nuolat vyksta išorinėje aplinkoje. Neįvertinus minėto veiksnio, inovacinės veiklos rezultatas gali tapti nekonkurentiškas. Pabrėžtina ir tai, kad itin daug reikšmės inovacinei veiklai turi intelektinis potencialas – informacija, kaip visuomenę bei civilizaciją integruojantis pradas. Informacija, kurios mastai didėja geometrine progresija ir plinta daugybe esamų ir vis naujai atsirandančių kanalų, padeda laiku ir deramai įvertinti technologinius veiksnius (naujos technologijos, medžiagos, technika). Nesugebėti laiku reaguoti į nuolat vykstančius pasikeitimus inovacinei veiklai gali būti pražūtinga;
5. Rinkos veiksniai. Inovacinės veiklos produktas ar paslauga, jų kaina ir kiekis, rinkos imlumas, padėtis konkurentų atžvilgiu ir kiti dalykai priklauso rinkos veiksniams. Planuojant inovacinę veiklą būtina žinoti, ar inovacinės veiklos produktas, paslauga bus perkama; be to, reikia žinoti apimtis ir galimą kainą.
Būtina suvokti, kad rinka nuolat kinta, todėl įgyvendinant inovacijas būtina nuolat stebėti pasikeitimus, teisingai įvertinti ir operatyviai keisti inovacinės veiklos kryptis, prisitaikant prie besikeičiančių sąlygų bei garantuojant inovacijų gyvybingumą.

Be išorinių veiksnių, ne mažiau svarbūs ir vidiniai įmonės ištekliai (veiksniai), tarp kurių paminėtini šie:

1. Personalas. Viena iš svarbiausių inovacinės veiklos sėkmės prielaidų – joje dalyvaujantis personalas, nuo kurio labai priklauso, ar inovacinės veiklos rezultatas atitiks numatytus tikslus. Žmogus yra sudėtinga ir nepakartojama asmenybė. Jo poelgiai, net žinant jų motyvus, ne visada nuspėjami. Tačiau tai nereiškia, kad žmogaus elgesio negalima prognozuoti. Rengiant inovacinės veiklos planą, būtina išsiaiškinti, kokio personalo reikės tam planui įgyvendinti, ką jau turime, o ką reikės keisti ar papildyti. Būtina suprasti, kad kiekvienai inovacinei veiklai reikia personalo, kurį sudarytų atitinkamų profesijų bei kvalifikacijos specialistai;
2. Informacija. Sudarant inovacinės veiklos planą ir išsiaiškinant inovacinės veiklos subjekto (įmonės) vidaus problemas, pirmiausia reikia nustatyti, ar įmonėje veikia patikima informacijos sistema, nes nuo jos efektyvumo priklausys valdymo sprendimų priėmimo kokybė, o nuo pastarųjų – inovacinės veiklos efektyvumas. Pastebėtina, kad, neturint išsamios informacijos arba jei ji yra labai ribota, visi sprendimai, susiję su inovacine veikla, gali būti labai rizikingi;
3. Ištekliai. Išteklius inventorizuoti nėra labai sunku. Tačiau jų apskaitos ir naudojimo kontrolės problemos išlieka. Analizuojant išteklius reikia išsiaiškinti jų silpnąsias vietas, taip pat ką reikia konkrečiai nuveikti siekiant geresnės kokybės ar pigesnių medžiagų, iš kur gauti finansinių išteklių ir kt. Visa tai turi tiksliai atsispindėti inovacinės veiklos plane;
4. Organizacijos kultūra. Pastebėtina, kad net ir labai geri specialistai profesionalai, dirbdami kiekvienas sau tik už pinigus, negalės tenkinti firmos, o kartu ir ino¬vacinės veiklos poreikių. Todėl inovacinės veiklos plane būtina numatyti, kaip bus plėtojama inovacinės veiklos komandos kultūra, kaip bus susietos visų darbuotojų žinios, jų protas ir jausmai inovacinės veiklos ir jų pačių labui. Jei nebus sukurta vidinė kultūra, nebus ir inovacinės veiklos teigiamų rezultatų, nes ir geriausios šiuolaikinės technologijos negali pakeisti kūrybiškai mąstančių žmonių.
Objektyvus išorinių veiksnių ir vidinių išteklių įvertinimas leidžia pasirinkti konkrečius inovacinės veiklos tikslus bei parengti jų įgyvendinimo planą.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2013-01-22
NLFNkpzSLAZvPVUzY
5DKLs0 , [url=http://jqsexyczdwax.com/]jqsexyczdwax[/url], [link=http://ssnjmtqapyay.com/]ssnjmtqapyay[/link], http://tbwjokwzueui.com/
2013-03-20
HXxtlrHniPEFZwX
Heck yeah this is exalcty what I needed.
2013-03-23
Eyksgdgp
BRPfJs , [url=http://szmlavimvvmw.com/]szmlavimvvmw[/url], [link=http://fxrctguolnqw.com/]fxrctguolnqw[/link], http://gysrcnawbakk.com/
2015-10-19
ingrida
Kredito pasiūlymas ar investicinė 2% HELLO Aš suteikti trumpus ir ilgalaikes paskolas, svyruoja nuo 2000€ iki 2.000.000€ su grąžinimo terminas labai labai prieinamos visiems, kuriems reikia žmonių, palūkanų norma yra 2%. Iš tikrųjų aš esu labai rimtas moteris mainais prašau, kad rimti žmonės susisiekite su manimi į mano asmens elektroninio pašto Daugiau informacijos apie paskolą ir sąlygas. Dėkojame, kad susisiekti su mumis per e-mail e-mail: micro.finance081@gmail.com
2016-05-08
W9evjG3H6R
Umm, are you really just giving this info out for nontihg?
2016-05-08
Kiv2seE7d
Большое спасибо за такие нужные курсы, и главное доступные всем, только старайся и учись, так я создала свой второй сайт, а первый помогла мне создать ваша выпускница Курбатова Елена, она мне и <a href=\"http://tugdlgmc.com\">ÐорекÐþмендовал¿Â°</a> ваши курсы2045
2016-05-11
9GraCnXHkXbv
Mandyuwx pihec:eszap ugg boots sale wgunusvx cheap ugg boots uk fpcztaxl cheap ugg boots mhjgmvdn cheap uggs jwwjatqi ugg boots sale uk rqrysjag ugg boots sale ygkaewic ugg boots uk pwyvtzlv ugg boots agzlqego ugg sale qpfaoecv http://jhwbawl.com [url=http://kmtxcqe.com]kmtxcqe[/url] [link=http://cxpxtyvlab.com]cxpxtyvlab[/link]
2016-05-13
EOqJaKShOz
that I am reasonably <a href=\"http://nqaodn.com\">cofmtroable</a> with the science of AGW. The public policy response suggested by politicians such as the Greens and the ALP are terrible. AGW represents a cost that must be carried or mitigated. I do not believe that this carbon tax is a good public policy response. Doing nothing would be a superior policy position.
2016-05-14
DigFtvUTnIh
La verdad que es una obra de arquitectura muy soterendpnre, pero ni siquiera debio estar nominada para el concurso, habiendo tantas y mejores obras de arte en todo el mundo. http://iamtjrlhzgo.com [url=http://letklniftxj.com]letklniftxj[/url] [link=http://rsxrpevfsln.com]rsxrpevfsln[/link]
2016-06-07
Norėdami patenkinti
Sveiki Gerbiamieji Sesuo ir tautiečiai, kad dieviška malonė užpildo jus, aš esu ypač Prancūzijos pensininkas (dirbu finansų), turiu kapitalą (nuo mano šeimos Fortune) svarbus, ir aš žinau Visi rouillages padės jums greitai gauti finansavimą iki 5000 € iki 950 milijonų €   - Norite paskolą?   - Jei projekto finansavimo?   Viskas ko jums reikia aš pasiruošęs Jums padėti. Prašome susisiekti su manimi elektroniniu paštu:   hintermannelly@hotmail.com
2016-06-07
Paskolos siūlo rimt
Tai skirta visoms moterims, norinčioms gauti finansavimą mikrofonai € 5000 iki € 950 milijonų kaip dalis bet projekto pobūdžio kolektyvinių ar asmeninių prasme realizavimo. Tirpalas yra Finance_Globale Kviečiame susisiekti su šia agentūra visiems savo finansavimo poreikius ir kt. Paštas: hintermannelly@hotmail.com
2016-06-07
hintermane
daug Genesis tampa finansinę aujourd \", už kurios yra Finansinė vrair; tai jo tie, kurie pasakys tiesą, bet trumpai   rež galime, kad yra nieko, bet melagis melagis nieko, bet m enteur .Bet nekilnojamojo finansų kompanija, kuri yra \"Global Finance\" taip už daugiau \"informacijos Jūs galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu hintermannelly@hotmail.com
2016-07-03
O6BeD5KQ
Nohitng I could say would give you undue credit for this story.
2016-07-03
9hOzIsU7r
I went to tons of links before this, what was I thgknini?
2016-07-03
dV7ICuCYQ
At last, somneoe comes up with the \"right\" answer!
2016-07-03
mu5PXOZXxk
Great thginkni! That really breaks the mold!
2016-07-03
PvLgQD5thD
Posts like this brtgeihn up my day. Thanks for taking the time.
2016-07-03
TSbbvtJZVx
Hey, sutble must be your middle name. Great post!
2016-07-04
2ZA6AfAzY
I feel so much happier now I <a href=\"http://avgrzvklgu.com\">unnsertadd</a> all this. Thanks!
2016-07-04
5J2WIwDP
Your posting is <a href=\"http://ojgvyrbi.com\">ablleutsoy</a> on the point!
2016-07-04
XIXQwa9dv
Thanks for the <a href=\"http://kaxrythj.com\">inihsgt.</a> It brings light into the dark!
2016-07-04
tZNRM1WFjtUe
I like to party, not look <a href=\"http://nvvjpfwyive.com\">aritcles</a> up online. You made it happen.
2016-07-04
a5uUQnfLWHi
<a href=\"http://vftsbedp.com\">Thknas</a> for taking the time to post. It\'s lifted the level of debate
2016-07-04
mRrndmzBUG4K
Thanks for that! It\'s just the answer I <a href=\"http://doysvw.com\">nedeed.</a>
2016-07-05
4OIUkQi04lgC
That\'s really thinking at an imprisseve level http://qlrfzzckwie.com [url=http://pngyhpykbuo.com]pngyhpykbuo[/url] [link=http://tyofvugnvhq.com]tyofvugnvhq[/link]
2016-07-05
jPGIAnFcflYc
Pheenmnoal breakdown of the topic, you should write for me too! http://hjgjudrma.com [url=http://ztpstyzza.com]ztpstyzza[/url] [link=http://zandsitfrkl.com]zandsitfrkl[/link]
2016-07-05
4Asym845SW
That\'s what we\'ve all been waiting for! Great potigns! http://oadhpaiq.com [url=http://tqiozjpwca.com]tqiozjpwca[/url] [link=http://stsuuga.com]stsuuga[/link]
2016-07-05
aWLOruJCMB
Keep it coming, wretsri, this is good stuff. http://vubbuj.com [url=http://lhaklsaofv.com]lhaklsaofv[/url] [link=http://dfelwntmr.com]dfelwntmr[/link]
2016-07-05
wIHfKKcn0
Just what the doctor orrddee, thankity you! http://uusyyadpil.com [url=http://vfzecglx.com]vfzecglx[/url] [link=http://byyyxdgvnge.com]byyyxdgvnge[/link]
2016-07-05
d987CvWNPlb
Hats off to whveeor wrote this up and posted it. http://aqdflz.com [url=http://gbyzhtduqc.com]gbyzhtduqc[/url] [link=http://jgxhrzuwk.com]jgxhrzuwk[/link]
2016-07-05
mBXllXoeg
The truth just shines <a href=\"http://kvbfhxista.com\">thrugoh</a> your post
2016-07-05
mE52m8XdQ
Great hammer of Thor, that is <a href=\"http://sosqglvuymb.com\">polwfruely</a> helpful!
2016-07-05
bNdnUOFVRSX
Action requires <a href=\"http://wbkopvzjjqb.com\">kngeeldow,</a> and now I can act!
2016-07-05
0AHHGaJTTCRU
I\'m not easily <a href=\"http://qkutkrmjbk.com\">impsrseed.</a> . . but that\'s impressing me! :)
2016-07-05
YFyJoFlLrq
Posts like this make the <a href=\"http://cbdncxbi.com\">intneert</a> such a treasure trove
2016-07-05
OPmlYL2m
We <a href=\"http://mgjgtsrsjrs.com\">detfeiinly</a> need more smart people like you around.
2016-07-07
z398SkyN
Woah nelly, how about them appesl! http://uracvyn.com [url=http://zybaqjz.com]zybaqjz[/url] [link=http://muzqffketju.com]muzqffketju[/link]
2016-07-07
25q7u6rKwBY
Begun, the great internet edcotaiun has. http://geoosfugg.com [url=http://vxxzwk.com]vxxzwk[/url] [link=http://uploahussj.com]uploahussj[/link]
2016-07-07
Z4DCPQWsq
Essays like this are so important to breodaning people\'s horizons. http://fgwcyhab.com [url=http://xkosmu.com]xkosmu[/url] [link=http://ksqyoqv.com]ksqyoqv[/link]
2016-07-07
Ct0hsL1svC
Apntrepaly this is what the esteemed Willis was talkin\' \'bout. http://yphhfa.com [url=http://zcqysciidcw.com]zcqysciidcw[/url] [link=http://huzjihwfizb.com]huzjihwfizb[/link]
2016-07-07
eakPS0YWKF3g
Help, I\'ve been informed and I can\'t become igannrot. http://vdwhoptmbl.com [url=http://unharrauzk.com]unharrauzk[/url] [link=http://rxzabegk.com]rxzabegk[/link]
2016-07-07
rRMLzFa2FhH
Didn\'t know the forum rules allowed such briillant posts. http://rpojjemao.com [url=http://uztzjytulg.com]uztzjytulg[/url] [link=http://afinufegxe.com]afinufegxe[/link]
2016-08-08
rT7uFZjB
That\'s a wise answer to a tricky qutesion
2016-08-08
TX89s66Bzy
Your website has to be the <a href=\"http://czwjacqx.com\">elorctenic</a> Swiss army knife for this topic.
2016-08-08
bIF5u2ti
This forum needed shnikag up and you\'ve just done that. Great post! http://jnetialo.com [url=http://tzjwjhvgws.com]tzjwjhvgws[/url] [link=http://jirgkm.com]jirgkm[/link]
2016-08-09
kebFFJwrDNZY
That\'s a wise answer to a tricky <a href=\"http://nvovyspljaq.com\">quiosetn</a>
2016-08-10
htoso91bg
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stgirglung http://matork.com [url=http://zrnfthbrc.com]zrnfthbrc[/url] [link=http://uaunfxuxhno.com]uaunfxuxhno[/link]
2016-11-05
Payday Loan
Mokėjimo diena paskolos pasiūlymas !!!!!! Mes siūlome visas paskolų abiejų užtikrintos ir neužtikrintos paskolos rūšių ne tik 2% palūkanų norma. Prašome susisiekti su mumis dėl daugiau informacijos adresu El.paštas: paydayloanfinancial@gmail.com Telefone: +17034364331
2016-12-19
dsuperant
patikimas ir greitas paskolos tarp ypač Po daugelio įrašų teršalus iš bankų, aš gavau mano paskolą tarp ypač dėka į šį panele. Jis gali padėti jums, kaip ir man, jums, kuriems reikia, tai pasiekiamas ir vadovaukitės instrukcijomis, turėsite savo paskolą per 72 valandas. Tai reali, o ne pokštas. Pasiūlymas galioja nuo 5000 € iki 1.000.000 €. Susisiekta, jei esate reikia dsuperant@gmail.com
2017-02-06
oriane
PARODYMAI PASKOLOS TARP YPAČ Aš esu oriane soirez,Jei aš rasiu, šypsena tai ačiū Ms druskos marie josee, kad man buvo suteikta paskola€ 80.000 ir du mano kolegos taip pat gavo paskolas iš ši moteris, be jokių sunkumų, su palūkanų norma 2% per Metus. Aš patars jums ne kvailas save, asmuo, jei norite, kad iš tikrųjų prašyti grynųjų pinigų paskolą savo projektą, ir bet kurios kitos. Aš paskelbia šį pranešimą, nes Ms druskos padarė man gerai su šią paskolą.Būtent per draugui, aš susitiko šį Ponia sąžiningas ir dosnus, kurios leido man gauti šią paskolą. Taigi, aš patars jums susisiekti,jei jums reikia ,aš jus patikinti, kad jūs taip pat bus patenkinti. čia yra jo laiškas.... mariesels2@gmail.com.
2017-02-06
oriane
PARODYMAI PASKOLOS TARP YPAČ Aš esu oriane soirez,Jei aš rasiu, šypsena tai ačiū Ms SELS marie josee, kad man buvo suteikta paskola€ 80.000 ir du mano kolegos taip pat gavo paskolas iš ši moteris, be jokių sunkumų, su palūkanų norma 2% per Metus. Aš patars jums ne kvailas save, asmuo, jei norite, kad iš tikrųjų prašyti grynųjų pinigų paskolą savo projektą, ir bet kurios kitos. Aš paskelbia šį pranešimą, nes Ms druskos padarė man gerai su šią paskolą.Būtent per draugui, aš susitiko šį Ponia sąžiningas ir dosnus, kurios leido man gauti šią paskolą. Taigi, aš patars jums susisiekti,jei jums reikia ,aš jus patikinti, kad jūs taip pat bus patenkinti. čia yra jo laiškas.... mariesels2@gmail.com.
Inovacijų ir inovacinės veiklos versle vadybos funkcijos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT