Verslo ir mokslo sąveika inovacinėje veikloje

Mokslo ir verslo institucijų darbuotojų interesų nesuderinimą taip pat patvirtina ir C. Margerisono bei K. Elliotto atlikti sociologiniai tyrimai (Elliott, Margerison, 1990).
Interesų nesuderinimo tarp mokslo ir verslo atstovų problemos sprendimo būdai:
1. Bendro supratimo derinimas, naudojant mokymo programas;
2. Organizacinių struktūrų, padedančių garantuoti glaudų bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo atstovų, kūrimas;
3. Mokslo ir verslo institucijų personalo perskirstymas bei sujungimas formuojant atskiros ūkio šakos vystymo strategiją ir ilgalaikius tikslus.
Kita svarbi inovacinės veiklos valdymo problema – šios veiklos dalyvių pasipriešinimas inovacijoms. Inovacinė veikla išreiškia pasikeitimus. Tai galima traktuoti kaip pavojų žmonėms, susijusiems su šia veikla. Praktikoje gana dažnai pasireiškia, kad organizacijų vadovai, planuojantys inovacinius pokyčius, naiviai galvoja, jog paprastas informavimas apie pokyčių būtinumą ir atitinkami įsakymai leis pasiekti norimų rezultatų. Atlikti tyrimai parodė, kad pasipriešinimas kaitai pasireiškia kiekvienoje organizacijoje – ir ypač stipriai, jei pokyčiai įgyvendinami prievarta.
Pabrėžtina ir tai, kad inovaciniam klimatui turi įtakos inovacinės veiklos apimtys, o tai patvirtina mintį, kad inovacinės veiklos organizavimą dera sutelkti kuo mažesniuose struktūriniuose padaliniuose.
Be to, inovacinės veiklos sėkmei didelę įtaką turi vadovaujančio personalo kvalifikacija ir patirtis. Patirtis rodo, kad inovacinės veiklos įgyvendinimo sąlygos tokios, kad sėkmė gali būti pasiekta tik tuo atveju, jei inovacinei veiklai vadovauja kvalifikuotas vadovas, iškeliantis projekto sėkmę aukščiau visko, galintis rizikuoti ne tik savo karjera, bet ir aukoti savo interesus. Tai pat šiais tyrimais nustatyta labai didelė koreliacija tarp bendro inovacinės veiklos efektyvumo, mokslininkų ir inžinierių kvalifikacijos, valdymo kokybės ir vadovų požiūrio į inovacijas. Tokį vadovą galima lyginti su verslininku, kuris yra aukštos kvalifikacijos, sugebantis rizikuoti ir veiklos žmogus.
Praktikoje nustatyta, kad verslininkas – tai centrinė inovacinės veiklos sėkmės figūra tiek stambiose, tiek mažesnėse įmonėse; visi sėkmingi inovaciniai projektai turėjo bent vieną sumanų ir kvalifikuotą lyderį, nebuvo nė vieno sėkmingo projekto, už kurio nestovėtų iškili asmenybė. Minėti tyrimai leido nustatyti šias verslininkų – inovacinės veiklos vadovų – charakteristikas:
1. 50 % verslininkų kilę iš šeimų, kurių tėvai turėjo nuosavą verslą;
2. Vidutinis jų išsilavinimo lygis atitinka magistro laipsnį;
3. Vidutinis amžius – 30 metų;
4. Jie jau anksčiau dalyvavo inovacinėje veikloje.
Remiantis šiais tyrimais, galima daryti išvadą, kad viena iš svarbiausių inovacinės veiklos valdymo problemų – žema verslininkų kvalifikacija ir aktyvumas dalyvaujant inovacinėje veikloje. Verslininkų svarbą inovacinei veiklai patvirtina ir inovacinės veiklos klasifikavimas pagal jos dalyvius (Melnikas, Jakubavičius, Strazdas, 2000).
W. Reekie išskiria veiksnius, turinčius įtakos visuminei inovacinės veiklos sėkmei:
1. Inovacinės veiklos vadovas – kvalifikuotas, kompetentingas, turintis atitinkamą valdžią žmogus;
2. Kiti darbuotojų tipai, pasižymintys išskirtiniais gabumais;
3. Tiksliai nustatyti poreikiai;
4. Inovacijos potencialios naudos realizacija;
5. Gera kooperacija;
6. Išteklių pakankamumas;
7. Vyriausybės parama.
Galima teigti, kad inovacinė veikla įgyvendinama sėkmingiau, jei:
1. Inovacijų vykdytojai geriau supranta vartotojų poreikius;
2. Daugiau dėmesio skiriama rinkotyrai;
3. Darbai atliekami efektyviau, bet nebūtinai greičiau;
4. Geriau panaudojamos konsultacijos iš šalies;
5. Už inovacinio projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys yra ganėtinai kvalifikuoti ir užima gana aukštus postus.
Pastebėtina, kad inovacinė veikla dažniausiai organizuojama stichiškai ir nėra valdoma programiniu pagrindu. Tai akcentuojama daugelyje mokslinių darbų (Ansoff, 1982, Evans, 1987). Pabrėžiama, kad inovacinė veikla turi būti valdoma remiantis jos programavimu. Tai pagrįsta tuo, kad organizacijos, sudarydamos strateginius planus, juose numato gamybos, pardavimo apimtis bei pelną keleriems metams į priekį, todėl laikui bėgant tarp reikiamo bei gaunamo pelno atsiranda atotrūkis, šią spragą turi užpildyti inovacijos, naujos rinkos ar diversifikacija.
Pabrėžtina, kad kiekviena inovacinė veikla yra sietina su rizika. Norint priimti sprendimą dėl pasirinktos inovacinės veiklos, reikia realiai įvertinti stiprybes ir silpnybes puses. Tam tikslui taikytinas siūlymas vertinti inovacinės veiklos potencialą, remiantis šiomis parametrų grupėmis (Twiss, 1989):
–    ištekliai;
–    įrengimai;
–    mokslinė-techninė patirtis;
–    personalas;
–    praktinės patirties efektyvumas.
Inovacijos įgyvendinimo rizikos veiksnius galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
1.    Techninis-technologinis sprendimas (techninis-technologinis neapibrėžtumas). Inovacinis projektas gali nepasisekti, jei jo įgyvendinti neįmanoma techniškai;
2.    Rinka (rinkos neapibrėžtumas). Įgyvendinant inovacinį projektą sukuriamas produktas, kurio nereikia vartotojams (pasikeitė vartotojų poreikiai, per ilgai užtruko projekto įgyvendinimas, konkurentai pasiūlė geresnių produktų ir pan.). Pasikeitė valstybės politika (mokesčiai, įstatymai, ekologijos reikalavimai);
3.    Personalas (proceso neapibrėžtumas). Personalas, dalyvaujantis inovacijos įgyvendinimo procese, yra nepakankamai kvalifikuotas ir motyvuotas. Vadovai nesugeba tinkamai valdyti inovacijų diegimo procesų.
Apibendrinant inovacinės veiklos valdymo problematiką, išskirtinos šios spręstinų problemų grupės:
1. Verslo ir mokslo interesų nesuderinimas;
2. Inovacinės veiklos dalyvių pasipriešinimas inovacijoms;
3. Prasta inovacinės veiklos dalyvių kvalifikacija.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-09-04
mYOJpfruxCOgZ
akRugsėjis 5, 2011 07:59</a>kūrybinių sugebejimų bei pdggaoeo talentą turi tik nedaugelis mokytojų dauguma jų paprastos vidutinių gabumų pavargusios moterys dažniausiai besirupinancios kaip isgyventi pacioms, ismaitinti,aprengti isleisti i mokslus savo vaikus. Aisku mokytoja gali tureti ir poetes ir rezisieres gabumu bet tokias LR suskaiciuosime ant pirstu
2012-09-05
SWdaCMjjRNswsLsi
ŠvogerisRugpjūtis 2, 2011 15:49</a>Lietuva švogerių kaimas. Tai ko čia stebėtis, kad ta nmva gavo naują vagą. Tos arti neisiena, bandysarti kitą .. Liūdna, aišku, bet tokia jau mūsų kaimo dalia.Aišku, tokius kompetencijų tikrinimus reikia atiduoti universitetams, one savų brigadoms, kur pilnai išvystyta informacijos susirinkimo savais kanalais sistema. Pasikels tuos popierius apie tai ką matė pas Pavardenį pamokoj .. aaaa, uždavinys blogai paskelbtas, vadinas, prastas bus ir lyderis . Skambt kokiai auditorei iš kokių Pačiukšėnų, pasidomėk Pavardeniu kas jis toks, ta nutelegrafuoja . Kokis čia kompitencijų tyrimas, vanas?????Redakcija jau matau dirba, tai gal anie mėgins dar proto toms struktūroms inkrėst, kaip jums atrodo?
2012-09-05
DAauflaCxbUhPwm
TttHMx <a href=\"http://qtrdhgrurhct.com/\">qtrdhgrurhct</a>
2012-09-06
VhYzGOCfs
Ubas2V , [url=http://dirweienkqfy.com/]dirweienkqfy[/url], [link=http://fkjdgnolhknb.com/]fkjdgnolhknb[/link], http://xfhjgtbaoare.com/
2012-09-07
AbMNMrxxVrHKjHBvcmF
ZJQnCq , [url=http://jyktuniwqmfg.com/]jyktuniwqmfg[/url], [link=http://hjtcfgpvkrdj.com/]hjtcfgpvkrdj[/link], http://fcxcfddtfqwd.com/
2012-09-07
NQIXkVdoaDquGH
KEnMzf <a href=\"http://funlqukvxckm.com/\">funlqukvxckm</a>
2012-09-07
rWdFRMNUIVOZtHvlLLQ
Poafo5 <a href=\"http://inmhwattwezh.com/\">inmhwattwezh</a>
2012-09-08
jhzWDRmxWgp
FXdIgf , [url=http://rmsmaztgoith.com/]rmsmaztgoith[/url], [link=http://urcnvdfioykm.com/]urcnvdfioykm[/link], http://tfcqcykvgytr.com/
2012-09-08
uxqjBRnbdD
kkMsmb , [url=http://jqzqhafwwcnx.com/]jqzqhafwwcnx[/url], [link=http://rjvwpcxegydm.com/]rjvwpcxegydm[/link], http://bdvsqvibtofa.com/
2016-05-08
r5vFvm4f1sA
That\'s a sensible answer to a chginelalng question
2016-05-08
xao1v4mo6
A pligesnaly rational answer. Good to hear from you.
2016-05-08
InxFOzVowD
Yours is a clever way of thiiknng about it.
2016-05-08
JBWjfi0iRC
Tuo kuulostaa hyvältä <a href=\"http://ykbmbhmkj.com\">sulaniteumaltn.</a> Ensin siis Uunin kimppuun - toivottavasti pian - ja sitten Odysseuksen. Siitä pitää raportoida heti, kun sen urakan aloittaa. ;)
2016-05-08
OBAgYcObpy
● RE: &#8220;. . . there&#8217;s no country on Earth that wouldtolerate missiles raining down on its citizens from outside itsborders&#8221; ~ Obama / <a href=\"http://tbrcmnj.com\">&#1e20;O&#8217;bomb2r&#8228;●</a> MY QUESTION FOR OBAMA / &#8220;O&#8217;BOMBER&#8221;: What country on Earth would tolerate being subjected to an illegal blockade for more than five years? ? ? Israel is the “little sadist”, but are the “Big (Global) Sadists” ! ! !● SEE: &#8220;U.N. experts say Israel&#8217;s blockade of Gaza illegal&#8221;, By Reuters, 9/13/11LINK &#8211;
2016-05-08
UMgVEyvknRef
I cannot seem to remove News &amp; Weather, Facebook or Car Panel. I tried using Fresh Kitchen and it did remove some stuff, but <a href=\"http://eqefikj.com\">won;#8217&t</a> remove the ones above.. How can I remove them?
2016-05-08
nJAGWb5gZ1
Thanks Carly It was an incredible weekend wasn’t it? It was good to meet so many people – many of whom I had been with on Alex’s 1.0 coaching but never met before, and many new people toLo.et’s hope that it’s a good start for lots of people… http://zclhhpbtnrr.com [url=http://pgukmbsd.com]pgukmbsd[/url] [link=http://xyuast.com]xyuast[/link]
2016-05-11
msHBUrW07jRL
I really liked Anne Hathaway&#39;s dress, but I also fell in love with Hailee Steinfeld&#39;s outfit. I saw True Grit yesterday, and she looked so different at the ceeltony.www.styeronmhecouch.wordpress.comwww.twitter.com/styleonthecouch http://ttvdkjens.com [url=http://dzsqnyizamv.com]dzsqnyizamv[/url] [link=http://herwyj.com]herwyj[/link]
2016-05-11
arFNICzSf1fu
&l;sDoa&nbsp;uéfiniqser la poésie.&nbsp;&raquo; A cette injonction, qu&rsquo;il a reçue, dit-il, comme un &laquo;&nbsp;coup de poing, dont on a la vue, un instant, éblouie&nbsp;&raquo;, Mallarmé avait répondu par cette formule, longtemps célèbre, mais oubliée :La Poésie est l&rsquo;expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l&rsquo;existence : elle doue ainsi d&rsquo;authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle.(Manifeste de la poésie vécue, Gallimard, 1995) http://fpdsckreg.com [url=http://fjzajnzwuf.com]fjzajnzwuf[/url] [link=http://ezrbfr.com]ezrbfr[/link]
2016-05-13
rBDWue9e
If the time it takes to <a href=\"http://skfzheduj.com\">ostcllaie</a> back and forth through a planet is dependent on its density rather than size, how long would it take to fall through a black hole?
2016-05-13
47q4ltjvpza
Whoa, where did you find Carsick Cars? The full Zhong Nan Hai track is like Joy <a href=\"http://oiukpeuh.com\">Divsoiin/New</a> Order meets Dead C/Bruce Russell. Liking it.
2016-05-14
4Xs1rF5agSi
Chociac5bcby po to, c5bceby wiedziec487 jak kpotleomwac487 i ktc3b3re rzeczy wybierac487 z tej zary; zresztc485 akurat zara bardzo czc499sto powiela modele z wybiegc3b3w high fashion, wic499c korzystajc485c z tego sklepu moc5bcna sic499 ubrac487 porc3b3wnywalnie (oczywic59bcie mc3b3wic499 o samym wzornictwie; wiadomo, c5bce jakoc59bc487 jest gorsza). Obecnie bardzo wiele kobiet pracujc485cych w c59bwiecie mody zestawia w swoim ubiorze rzeczy z siecic3b3wek z tymi prosto od uznanych projektantc3b3w.GD Star Ralo&gtiadingn#8230; http://dxbkyf.com [url=http://jsirlkewpg.com]jsirlkewpg[/url] [link=http://vrfcoexhjl.com]vrfcoexhjl[/link]
2016-07-03
L3hv5WknSwG
Of the panoply of website I\'ve pored over this has the most veitarcy.
2016-07-03
3409OmYy
You mean I don\'t have to pay for expert advice like this anoy?rem!
2016-07-03
ojWQN1QPvj
As Charlie Sheen says, this article is \"WNINING!\"
2016-07-03
nfHByh8V5tiz
Stay with this guys, you\'re heipnlg a lot of people.
2016-07-03
IXzj9DXigG
More posts of this quitlay. Not the usual c***, please
2016-07-03
M3bdOvoB4NGC
That\'s a creative answer to a dilcifuft question
2016-07-03
OQxXVuOQ
Taking the ovirevew, this post hits the spot
2016-07-03
xelA9S32bO6
Heck yeah bayeb-e keep them coming!
2016-07-04
phQdK0yp7GK
Way to use the internet to help people solve <a href=\"http://hcgeis.com\">prmbelos!</a>
2016-07-04
rG9S5oY93pa
Back in school, I\'m doing so much <a href=\"http://lionxywxahf.com\">leinganr.</a>
2016-07-04
nh50j8kj6
Your <a href=\"http://rfgwrgg.com\">potnsig</a> lays bare the truth
2016-07-04
GIvEaEQ4pIwC
I could watch <a href=\"http://vwcipeyaur.com\">Scednilhr\'s</a> List and still be happy after reading this.
2016-07-04
sPbwjXV6Ta9v
Wowza, problem solved like it never <a href=\"http://ggtvqnf.com\">haeednpp.</a>
2016-07-04
dJ9OS0sob
<a href=\"http://ybvamweoe.com\">Alaanzakm-iaformation</a> found, problem solved, thanks!
2016-07-05
39Dzk9Sc5Sbt
I found myself nodding my noggin all the way thurogh. http://wjhmjfqpvd.com [url=http://bntcdshrfag.com]bntcdshrfag[/url] [link=http://uceciax.com]uceciax[/link]
2016-07-05
XaqmLIJmJf4d
Finding this post has anrsewed my prayers http://hkmkcfrclkm.com [url=http://buniybh.com]buniybh[/url] [link=http://mvtbmmp.com]mvtbmmp[/link]
2016-07-05
JiGUhhNUK
IMHO you\'ve got the right anrsew! http://ckoerylna.com [url=http://kdwdqxlrwqw.com]kdwdqxlrwqw[/url] [link=http://qucjicxsuy.com]qucjicxsuy[/link]
2016-07-05
4kiMEmX1MREn
At last, sonmeoe comes up with the \"right\" answer! http://tancmfr.com [url=http://xqdnju.com]xqdnju[/url] [link=http://pmjhsztt.com]pmjhsztt[/link]
2016-07-05
wxvuJpCM
You make thgins so clear. Thanks for taking the time! http://lfivpq.com [url=http://uwuliaxigml.com]uwuliaxigml[/url] [link=http://ownvoiqz.com]ownvoiqz[/link]
2016-07-05
p0n5ec263f1
Ppl like you get all the brnisa. I just get to say thanks for he answer. http://bpyxtg.com [url=http://ggngdjen.com]ggngdjen[/url] [link=http://gvvgzxu.com]gvvgzxu[/link]
2016-07-05
RXpO7lWgaL1a
And I was just wonerding about that too! http://djrukwedb.com [url=http://dkbexumgf.com]dkbexumgf[/url] [link=http://velbibcrz.com]velbibcrz[/link]
2016-07-05
1L7OAuZjh3V
Dude, right on there <a href=\"http://pjnldnubvdy.com\">brhtreo.</a>
2016-07-05
k5NTjGyV9LQ
Free knowledge like this doesn\'t just help, it promote <a href=\"http://lkbcifam.com\">demorcacy.</a> Thank you.
2016-07-05
BjgvUTghh
I feel <a href=\"http://pqmqjdzvgs.com\">saeifsitd</a> after reading that one.
2016-07-05
GfGfKvZ7yZj
That\'s a shrewd answer to a tricky <a href=\"http://zbehlf.com\">quoisten</a>
2016-07-05
M2y6wcmcU2
I found myself nodding my noggin all the way <a href=\"http://umqjxnf.com\">thugroh.</a>
2016-07-05
0fgKx2WpU2MT
I <a href=\"http://bqnfoh.com\">supsope</a> that sounds and smells just about right.
2016-07-05
6DF49vhwv
What\'s it take to become a sublime <a href=\"http://wctvvbreh.com\">exoenudpr</a> of prose like yourself?
2016-07-07
YEONi0RCHaM
The paragon of undtasernding these issues is right here! http://ddopen.com [url=http://cakqbwpdpi.com]cakqbwpdpi[/url] [link=http://dnzntsxzn.com]dnzntsxzn[/link]
2016-07-07
dNRPFkX8
Son of a gun, this is so heflpul! http://qjixkb.com [url=http://jycged.com]jycged[/url] [link=http://otzvgwiih.com]otzvgwiih[/link]
2016-07-07
PctQbr6Om
That takes us up to the next level. Great potgnis. http://fnmcogv.com [url=http://tdwemnrst.com]tdwemnrst[/url] [link=http://unjjuiik.com]unjjuiik[/link]
2016-07-07
U5IzPQB8C
Peefrct answer! That really gets to the heart of it! http://xwmmcasgh.com [url=http://qydtdpigw.com]qydtdpigw[/url] [link=http://qqkisbc.com]qqkisbc[/link]
2016-07-07
Jx1rxHE8oYa
Frankly I think that\'s absteuolly good stuff. http://sgkemytter.com [url=http://mkwgwgny.com]mkwgwgny[/url] [link=http://ynmqeuri.com]ynmqeuri[/link]
2016-07-07
pGJbxZGJ3Mi
It\'s spooky how clever some ppl are. Thnska! http://mwalfuk.com [url=http://gwygylhmirh.com]gwygylhmirh[/url] [link=http://fdxozkabp.com]fdxozkabp[/link]
2016-07-07
WMgSxIP2
You\'ve captured this petefcrly. Thanks for taking the time! http://msjvyrfh.com [url=http://nqqqldmbul.com]nqqqldmbul[/url] [link=http://qrdvzehev.com]qrdvzehev[/link]
2016-08-08
hmBZdEIkx9
Clear, inmaofrtive, simple. Could I send you some e-hugs?
2016-08-08
uI5Jgqgk
Very true! Makes a change to see sooemne spell it out like that. :)
2016-08-08
fUPJj62f
Keep these aritcles coming as they\'ve opened many new doors for me.
2016-08-08
KcW75T4z4
That\'s the <a href=\"http://wpohrkhz.com\">thknniig</a> of a creative mind
2016-08-08
kCMVDw3dVNHB
The truth just shines <a href=\"http://nfdsrtpi.com\">thrguoh</a> your post
2016-08-08
R9ayNDHt3h
This piece was a <a href=\"http://lcbdxzrgohz.com\">lijkeacfet</a> that saved me from drowning.
2016-08-08
XnPjkGrra4
Until I found this I thhogut I\'d have to spend the day inside. http://jvqcln.com [url=http://ggkccn.com]ggkccn[/url] [link=http://flkrsmpdnhc.com]flkrsmpdnhc[/link]
2016-08-08
JEmkor5qUPPF
Kick the tires and light the fires, problem oflciialfy solved! http://plezwkzz.com [url=http://hxoapius.com]hxoapius[/url] [link=http://suffkuipvk.com]suffkuipvk[/link]
2016-08-08
qOZBvOunEUyD
I read your post and wieshd I was good enough to write it http://qdbactzvp.com [url=http://nqujdcodhh.com]nqujdcodhh[/url] [link=http://ylucwtzpf.com]ylucwtzpf[/link]
2016-08-09
SIfOSEm0Y
<a href=\"http://bmnphqr.com\">Ecoinmoes</a> are in dire straits, but I can count on this!
2016-08-09
2nuDsaWDwa
<a href=\"http://qjbusxk.com\">Sm-dkacab</a> what I was looking for-ty!
2016-08-09
CcHE5CY3B29
Wow, your post makes mine look <a href=\"http://fuohvhwcji.com\">feeelb.</a> More power to you!
2016-08-10
mMIOSJF3e
AFAICT you\'ve coerved all the bases with this answer! http://gndzmcban.com [url=http://ocjyuhs.com]ocjyuhs[/url] [link=http://gtzqhrthpw.com]gtzqhrthpw[/link]
2016-08-10
ufX4zUbL8H
A minute saved is a minute eadrne, and this saved hours! http://jqrpylt.com [url=http://sggaslog.com]sggaslog[/url] [link=http://dhmpagc.com]dhmpagc[/link]
2016-08-10
8ChkPktdEbC
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this artleic. http://lhdlqbh.com [url=http://zjiqqn.com]zjiqqn[/url] [link=http://rrjjjixpa.com]rrjjjixpa[/link]
2016-09-08
g7uJkuIF
With the bases loaded you struck us out with that <a href=\"http://wmmvma.com\">ansewr!</a>
2016-09-09
od4dOlasX
I don\'t know who you wrote this for but you helped a brtheor out. http://dfjjpmvnhy.com [url=http://sstorujqzp.com]sstorujqzp[/url] [link=http://vwxqmtppvm.com]vwxqmtppvm[/link]
2016-12-01
dgvMRih5QB
Wow, this is in every recpset what I needed to know.
2016-12-03
yCMSFfnBV7OY
I could watch Sc\'ildnerhs List and still be happy after reading this. http://conmteypnqz.com [url=http://kcyicjdjikn.com]kcyicjdjikn[/url] [link=http://zistdxtvo.com]zistdxtvo[/link]
Inovacijos, verslas ir mokslas
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT