Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematika didinimas

logotipas

EKA sutartis Nr. 4000115691/15/NL/NDe

Mokytojų sutikimas bendradarbiauti projekte SPACEOLYMP (užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą formą siųsti el. paštu - s.lapienis@lic.lt)

Projekto dalyvių bendradarbiavimas socialiniame tinkle FaceBook - https://www.facebook.com/SPACEOLYMP/

 

Uždavinynai* (QR kodų lentelė)

1. EKA 50: Matematika, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPMatematika prezentacija)

 M 
  MT    8M    8M(T)   9M    9M(T)    10M    10M(T)    11M    11M(T)    12M    12M(T)  

Atsiliepimai apie matematikos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

2. EKA 50: Fizika, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPFizika prezentacija)

 F   P    FT    8F   P    8F(T)    9F   P    9F(T)    10F   P    10F(T)    11F   P    11F(T)    12F   P    12F(T)  

Atsiliepimai apie fizikos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

3. EKA 50: Chemija, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPChemija prezentacija)

 C   P    CT    8C   P    8C(T)    9C   P    9C(T)    10C   P    10C(T)    11C   P    11C(T)    12C   P    12C(T)  

Atsiliepimai apie chemijos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

4. EKA 50: Informatika, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPInformatika prezentacija)

 I   P    IT    8I   P    8I(T)    9I   P    9I(T)    10I   P    10I(T)    11I   P    11I(T)    12I   P    12I(T)  

Atsiliepimai apie informatikos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

5. EKA 50: Biologija, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPBiologija prezentacija)

   P    BT    8B   P    8B(T)    9B   P    9B(T)    10B   P    10B(T)    11B   P    11B(T)    12B   P    12B(T)  

Atsiliepimai apie biologijos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

6. EKA 50: Astronomija, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPAstronomija prezentacija)

 A   P    AT    8A   P    8A(T)    9A   P    9A(T)    10A   P    10A(T)    11A   P    11A(T)    12A   P    12A(T)  

Atsiliepimai apie astronomijos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

7. EKA 50: Geografija, Kosmosas, Inovacijos (projekto SPACEOLYMPGeografija prezentacija)

 G   P    GT    8G   P    8G(T)    9G   P    9G(T)    10G   P    10G(T)    11G   P    11G(T)    12G   P    12G(T)  

Atsiliepimai apie geografijos uždavinyną (užpildytą formą atsiųsti el. paštu)

 

* nuspalvintos raidės M (Matematika), arba F (Fizika), arba C (Chemija), arba I (Informatika), arba B (Biologija), arba A (Astronomija), arba G (Geografija) su įterptomis nuorodomis yra uždavinynai parengti pagal EKA sutartį Nr. 4000115691/15/NL/NDe

T - parsisiunčiamo atitinkamos mokslo sritoes Uždavinyno šablonas (Word dokumentas, *.docx);

Ns(T) yra parsisiunčiami "s" klasės N mokslo srities Uždavinynų šablonai T (trafaretai, Word dokumentas, *.docx) su galimybe juos patiems pasigaminti, kur "s" = M (Matematika), arba = F (Fizika), arba = C (Chemija), arba = I (Informatika), arba = B (Biologija), arba = A (Astronomija), arba = G (Geografija);

N = 8, arba = 9, arba = 10, arba = 11, arba = 12,  Uždavinynai 8, 9, 10, 11, 12 klasėms atitinkamai.

 - įkeltas "flip" tipo dokumentas-vartoma knyga, lengvai įkraunama į išmaniuosius telefonus; P - dokumentą planuojama įkelti;

 - įkeltas "flip" tipo dokumento-vartomos knygos šablonas, lengvai įkraunamas į išmaniuosius telefonus;

 

Increasing Space Motivation for Participants and International Science Olympiads

ESA Contract No. 400115691/15/NL/NDe

 

Books of Problems**(will be uploaded within 2017-2018) (Table of QR codes

Networking of project participants at FaceBook - https://www.facebook.com/SPACEOLYMP/

1. ESA 50: Mathematics, Space, Innovation

 M   P    MT    8M   P    8M(T)    9M   P    9M(T)    10M   P    10M(T)    11M   P    11M(T)    12M   P    12M(T)  

2. ESA 50: Physics, Space, Innovation

 P   P    PT    8P   P    8P(T)    9P   P    9P(T)    10P   P    10P(T)    11P   P    11P(T)    12P   P    12P(T)  

3. ESA 50: Chemistry, Space, Innovation

 C   P    CT    8C   P    8C(T)    9C   P    9C(T)    10C   P   10C(T)   11C   P    11C(T)    12C   P    12C(T)  

4. ESA 50: Informatics, Space, Innovation

 I   P    IT    8I   P    8I(T)    9  P    9I(T)    10I   P    10I(T)    11  P    11I(T)    12I   P    12I(T)  

5. ESA 50: Biology, Space, Innovation

   P    BT    8B   P    8B(T)    9B   P    9B(T)    10B   P    10B(T)    11B   P    11B(T)    12B   P    12B(T)  

6. ESA 50: Astronomy, Space, Innovation

 A   P    AT    8A   P    8A(T)    9A   P    9A(T)    10A   P    10A(T)    11A   P    11A(T)    12A   P    12A(T)  

7. ESA 50: Geography, Space, Innovation

 G   P    GT    8G   P    8G(T)   9G   P    9G(T)    10G   P    10G(T)    11G   P    11G(T)    12G   P    12G(T)  

** colored letters M (Mathematics), or P (Physics), or C (Chemistry), or I (Informatics), or B (Biology), or A (Astronomy), or G (Geography) with embedded links are downloadable Books of Problems (BoP) under the Contract No. 4000115691/15/NL/NDe;

T is downloadable, self-formable BoP accordingly (Word document, *.docx); 

Ns(T) is dowloadable and self-formable template (T) of Book of Problems in discipline N for grade "s", where

s = M (Mathematics), or = P (Physics), or = C (Chemistry), or = I (Informatics), or = B (Biology), or = A (Astronomy), or = G (Geography);

N = 8, or = 9, or = 10, or = 11, or = 12,  Books of Problems only for grades 8, 9, 10, 11, 12 accordingly.

 - uploaded downloadable "flip" book, easy readable on smart phones; P - upload of documwent is planned;

  - uploaded template of downloadable "flip" book;

 

Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT