2016-07-12

Pasiūlymai dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimo efektyvumo didinimo

2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos pagrindinis siekis – kuo efektyviau panaudoti investicijas, užtikrinant Lietuvos spartų ir tvarų augimą bei mažinant šalies išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio. Ypač svarbu, kad investavimo efektyvumas būtų pagrįstas bei matuojamas, o priimami sprendimai dėl investavimo sietųsi su atsakomybe.

Lietuvos inovacijų centras, kartu su į inovacijas orientuotomis verslo asocijuotomis struktūromis: asociacija "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Lietuvos lazerių asociacija, Lietuvos robotikos asociacija, Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, išreiškė susirūpinimą, kad pastaruoju metu pastebima tendencija, kad atliekant ES fondų investicinių projektų naudos ir kokybės vertinimą, skiriant finansavimą pagal atitinkamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 ir 3 prioritetų priemones, vis dažniau nustatomi projektų atrankos kriterijai, už kurių nepasiekimą projekto vykdytojai neįpareigoti prisiimti atsakomybės,  pavyzdžiui:

1.     2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės:

Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos klasterio pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su projektui skirta ES fondų investicijų lėšų suma. Suteikiama 30 balų iš 100.

-     Visų klasterio narių patirtų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau - MTEP) per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo ir projekto vykdymo metu skirtumas su visų klasterio narių patirtomis išlaidomis MTEP paraiškos pateikimo metais. Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis (kuriamų produktų naujumo lygis). Suteikiama 30 balų iš 100.

-     Projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas (kuriamų produktų stadija pagal TPL., pateikimo į rinką terminai). Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

-     Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis (kuriamų produktų naujumo lygis). Suteikiama 40 balų iš 100.

 

2.     2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės:

Nr. 03.2.1-LPVA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Verslo klasterio narių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) pardavimo pajamų augimas. Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

-     Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų). Suteikiami 25 balai iš 100.

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 22 skirsnio „Stebėsenos rodikliai“ nuostatomis, yra numatytos atitinkamos sankcijos projektų vykdytojams tik už prisiimtų stebėsenos rodiklių, kurie ne visada koreliuoja su projektų vertinimo kriterijais, pasiekimą.

Pateiktuose pavyzdžiuose įvardintų projektų atrankos kriterijų svoris siekiant gauti finansavimą yra labai didelis, todėl susidaro dviprasmiškos situacijos, kai pareiškėjai rengiant projektą gali nusimatyti kaip įmanoma didesnes atrankos kriterijų reikšmes, nesibaiminant sankcijų už jų nepasiekimą. Tokia situacija paprastai naudojasi pareiškėjai, nesivadovaujantys auštais verslo standartais.

 

Be to, nesant įsipareigojimų siekti nusimatytų projektų atrankos kriterijų rodiklių, atsiranda  paskatos neobjektyvumui projektų vertinimo metu, nes planuojamų rodiklių pasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas subjektyviai, nesibaiminant pasekmių.

Siekiant efektyvaus 2014–2020 metų ES fondų lėšų investavimo ir stengiantis išvengti galimo projektų vykdytojų ir projektų vertintojų piktnaudžiavimo, siūlome revizuoti projektų atrankos kriterijus bei visais atvejais numatyti projekto vykdytojų atsakomybę už atitinkamų rodiklių, kurie lėmė balų suteikimą projektų naudos ir kokybės vertinimo metu, nepasiekimą.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2016-08-08
uG2Dh5I2X
What an awesome way to explain this-now I know evheytring!
2016-08-08
pwxZATyg
A <a href="http://vlnotuxw.com">plageinsly</a> rational answer. Good to hear from you.
2016-08-09
tv1wGfy3Vyr
<a href="http://cdodkghvy.com">Unpelarlaled</a> accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!
2016-08-10
RVOgegjJg
My prolebm was a wall until I read this, then I smashed it. http://rwemaiq.com [url=http://kakmfnnhbjh.com]kakmfnnhbjh[/url] [link=http://sanlqmzoeyq.com]sanlqmzoeyq[/link]
Naujienos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT
2016-07-12

Pasiūlymai dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimo efektyvumo didinimo

2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos pagrindinis siekis – kuo efektyviau panaudoti investicijas, užtikrinant Lietuvos spartų ir tvarų augimą bei mažinant šalies išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio. Ypač svarbu, kad investavimo efektyvumas būtų pagrįstas bei matuojamas, o priimami sprendimai dėl investavimo sietųsi su atsakomybe.

Lietuvos inovacijų centras, kartu su į inovacijas orientuotomis verslo asocijuotomis struktūromis: asociacija "Žinių ekonomikos forumas", Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos "Linpra", Lietuvos lazerių asociacija, Lietuvos robotikos asociacija, Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacija, išreiškė susirūpinimą, kad pastaruoju metu pastebima tendencija, kad atliekant ES fondų investicinių projektų naudos ir kokybės vertinimą, skiriant finansavimą pagal atitinkamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 ir 3 prioritetų priemones, vis dažniau nustatomi projektų atrankos kriterijai, už kurių nepasiekimą projekto vykdytojai neįpareigoti prisiimti atsakomybės,  pavyzdžiui:

1.     2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės:

Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos klasterio pajamų, gautų iš įgyvendinant projektą ir tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su projektui skirta ES fondų investicijų lėšų suma. Suteikiama 30 balų iš 100.

-     Visų klasterio narių patirtų išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau - MTEP) per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo ir projekto vykdymo metu skirtumas su visų klasterio narių patirtomis išlaidomis MTEP paraiškos pateikimo metais. Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis (kuriamų produktų naujumo lygis). Suteikiama 30 balų iš 100.

-     Projekto metu sukurtų produktų komercinimo potencialas (kuriamų produktų stadija pagal TPL., pateikimo į rinką terminai). Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

-     Projekto metu sukurto(s) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis (kuriamų produktų naujumo lygis). Suteikiama 40 balų iš 100.

 

2.     2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės:

Nr. 03.2.1-LPVA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

-     Verslo klasterio narių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau –MVĮ) pardavimo pajamų augimas. Suteikiama 30 balų iš 100.

Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1

-     Įgyvendinus projektą mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų). Suteikiami 25 balai iš 100.

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 22 skirsnio „Stebėsenos rodikliai“ nuostatomis, yra numatytos atitinkamos sankcijos projektų vykdytojams tik už prisiimtų stebėsenos rodiklių, kurie ne visada koreliuoja su projektų vertinimo kriterijais, pasiekimą.

Pateiktuose pavyzdžiuose įvardintų projektų atrankos kriterijų svoris siekiant gauti finansavimą yra labai didelis, todėl susidaro dviprasmiškos situacijos, kai pareiškėjai rengiant projektą gali nusimatyti kaip įmanoma didesnes atrankos kriterijų reikšmes, nesibaiminant sankcijų už jų nepasiekimą. Tokia situacija paprastai naudojasi pareiškėjai, nesivadovaujantys auštais verslo standartais.

 

Be to, nesant įsipareigojimų siekti nusimatytų projektų atrankos kriterijų rodiklių, atsiranda  paskatos neobjektyvumui projektų vertinimo metu, nes planuojamų rodiklių pasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas subjektyviai, nesibaiminant pasekmių.

Siekiant efektyvaus 2014–2020 metų ES fondų lėšų investavimo ir stengiantis išvengti galimo projektų vykdytojų ir projektų vertintojų piktnaudžiavimo, siūlome revizuoti projektų atrankos kriterijus bei visais atvejais numatyti projekto vykdytojų atsakomybę už atitinkamų rodiklių, kurie lėmė balų suteikimą projektų naudos ir kokybės vertinimo metu, nepasiekimą.