2016-09-08

Projektas “Higher” – regionų plėtros politikos ir programų, skirtų sumanios specializacijos įgyvendinimui ir inovacijų sistemos vystymui, tobulinimas

 

Projekto tikslas - sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti inovacinių procesų vystymui skirtų politinių instrumentų tobulinimą. 
2016 metais devynių ES šalių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti Interreg Europos programos finansuojamą projektą HIGHER, kuriuo siekiama patobulinti inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimą. Projekto metu bus analizuojami Europos šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, keičiamasi patirtimi, siekiant identifikuoti kaip efektyviausiai politinėmis priemonėmis paskatinti inovacinių projektų, grįstų verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimu, įgyvendinimą. 
Projekto metu planuojama atlikti skirtingų ES šalių politikos instrumentų, skirtų inovacinių procesų vystymui bei sumanios specializacijos įgyvendinimui analizę, identifikuojant jų silpnąsias ir stipriąsias puses, bei parengti rekomendacijas, skirtas užtikrinti didesnį instrumentų įgyvendinimo poveikį. Projekto metu taip pat vyks teminiai seminarai, patirties mainai, aukščiausio lygio politikų susitikimai.
Lietuvos inovacijų centro tikslas - stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas. Pagrindinis organizacijos dėmesys projekto metu bus nukreiptas į vieną iš 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą priemonę – “Innogeb LT”, skirtą inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimui, kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose ir kitas inovacijų paramos paslaugas. 
2007-2014 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu atitinkamos priemonės „Inogeb LT“ lėšos buvo naudojamos iš dalies kompensuoti išlaidas, susijusias su inovacijų paramos paslaugų teikimu: inovacijų skatinimu, partneryste, technologijų perdavimu ir auditu, naujų produktų rinkodara, partnerių paieška ir pan. Tačiau naujuoju finansavimo periodu, siekiant didesnio poveikio, yra susiduriama su dviem iššūkiais: planuojamų investicijų efektyvesniu panaudojimu bei kintančiais verslo, mokslo ir visuomenės poreikiais. Visa tai lemia, jog esama inovacijų paramos paslaugų sistema turi būti labiau dinamiška ir universali, o poveikis turėtų būti  didesnis. 
Siekiant spręsti šiuos uždavinius tobulinant esamus politikos įgyvendinimo instrumentus bei padėti politinių sprendimų priėmėjams atitinkamai formuoti naujas įrodymais grįstas priemones, Lietuvos inovacijų centras HIGHER projekto vykdymo metu teiks gerosiomis užsienio šalių patirtimis grįstus pasiūlymus ir rekomendacijas politikos formuotojams ir įgyvendintojams dėl priemonių, skirtų inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimui tobulinti. 

Projekto tikslas - sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti inovacinių procesų vystymui skirtų politinių instrumentų tobulinimą. 

2016 metais devynių ES šalių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti Interreg Europos programos finansuojamą projektą HIGHER, kuriuo siekiama patobulinti inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimą. Projekto metu bus analizuojami Europos šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, keičiamasi patirtimi, siekiant identifikuoti kaip efektyviausiai politinėmis priemonėmis paskatinti inovacinių projektų, grįstų verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimu, įgyvendinimą. 

Projekto metu planuojama atlikti skirtingų ES šalių politikos instrumentų, skirtų inovacinių procesų vystymui bei sumanios specializacijos įgyvendinimui analizę, identifikuojant jų silpnąsias ir stipriąsias puses, bei parengti rekomendacijas, skirtas užtikrinti didesnį instrumentų įgyvendinimo poveikį. Projekto metu taip pat vyks teminiai seminarai, patirties mainai, aukščiausio lygio politikų susitikimai.

Lietuvos inovacijų centro tikslas - stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas. Pagrindinis organizacijos dėmesys projekto metu bus nukreiptas į vieną iš 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą priemonę – “Innogeb LT”, skirtą inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimui, kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose ir kitas inovacijų paramos paslaugas. 

2007-2014 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu atitinkamos priemonės „Inogeb LT“ lėšos buvo naudojamos iš dalies kompensuoti išlaidas, susijusias su inovacijų paramos paslaugų teikimu: inovacijų skatinimu, partneryste, technologijų perdavimu ir auditu, naujų produktų rinkodara, partnerių paieška ir pan. Tačiau naujuoju finansavimo periodu, siekiant didesnio poveikio, yra susiduriama su dviem iššūkiais: planuojamų investicijų efektyvesniu panaudojimu bei kintančiais verslo, mokslo ir visuomenės poreikiais. Visa tai lemia, jog esama inovacijų paramos paslaugų sistema turi būti labiau dinamiška ir universali, o poveikis turėtų būti  didesnis. 

Siekiant spręsti šiuos uždavinius tobulinant esamus politikos įgyvendinimo instrumentus bei padėti politinių sprendimų priėmėjams atitinkamai formuoti naujas įrodymais grįstas priemones, Lietuvos inovacijų centras HIGHER projekto vykdymo metu teiks gerosiomis užsienio šalių patirtimis grįstus pasiūlymus ir rekomendacijas politikos formuotojams ir įgyvendintojams dėl priemonių, skirtų inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimui tobulinti. 

 Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Naujienos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT
2016-09-08

Projektas “Higher” – regionų plėtros politikos ir programų, skirtų sumanios specializacijos įgyvendinimui ir inovacijų sistemos vystymui, tobulinimas

 

Projekto tikslas - sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti inovacinių procesų vystymui skirtų politinių instrumentų tobulinimą. 
2016 metais devynių ES šalių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti Interreg Europos programos finansuojamą projektą HIGHER, kuriuo siekiama patobulinti inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimą. Projekto metu bus analizuojami Europos šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, keičiamasi patirtimi, siekiant identifikuoti kaip efektyviausiai politinėmis priemonėmis paskatinti inovacinių projektų, grįstų verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimu, įgyvendinimą. 
Projekto metu planuojama atlikti skirtingų ES šalių politikos instrumentų, skirtų inovacinių procesų vystymui bei sumanios specializacijos įgyvendinimui analizę, identifikuojant jų silpnąsias ir stipriąsias puses, bei parengti rekomendacijas, skirtas užtikrinti didesnį instrumentų įgyvendinimo poveikį. Projekto metu taip pat vyks teminiai seminarai, patirties mainai, aukščiausio lygio politikų susitikimai.
Lietuvos inovacijų centro tikslas - stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas. Pagrindinis organizacijos dėmesys projekto metu bus nukreiptas į vieną iš 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą priemonę – “Innogeb LT”, skirtą inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimui, kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose ir kitas inovacijų paramos paslaugas. 
2007-2014 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu atitinkamos priemonės „Inogeb LT“ lėšos buvo naudojamos iš dalies kompensuoti išlaidas, susijusias su inovacijų paramos paslaugų teikimu: inovacijų skatinimu, partneryste, technologijų perdavimu ir auditu, naujų produktų rinkodara, partnerių paieška ir pan. Tačiau naujuoju finansavimo periodu, siekiant didesnio poveikio, yra susiduriama su dviem iššūkiais: planuojamų investicijų efektyvesniu panaudojimu bei kintančiais verslo, mokslo ir visuomenės poreikiais. Visa tai lemia, jog esama inovacijų paramos paslaugų sistema turi būti labiau dinamiška ir universali, o poveikis turėtų būti  didesnis. 
Siekiant spręsti šiuos uždavinius tobulinant esamus politikos įgyvendinimo instrumentus bei padėti politinių sprendimų priėmėjams atitinkamai formuoti naujas įrodymais grįstas priemones, Lietuvos inovacijų centras HIGHER projekto vykdymo metu teiks gerosiomis užsienio šalių patirtimis grįstus pasiūlymus ir rekomendacijas politikos formuotojams ir įgyvendintojams dėl priemonių, skirtų inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimui tobulinti. 

Projekto tikslas - sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti inovacinių procesų vystymui skirtų politinių instrumentų tobulinimą. 

2016 metais devynių ES šalių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti Interreg Europos programos finansuojamą projektą HIGHER, kuriuo siekiama patobulinti inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimą. Projekto metu bus analizuojami Europos šalių gerosios praktikos pavyzdžiai, keičiamasi patirtimi, siekiant identifikuoti kaip efektyviausiai politinėmis priemonėmis paskatinti inovacinių projektų, grįstų verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimu, įgyvendinimą. 

Projekto metu planuojama atlikti skirtingų ES šalių politikos instrumentų, skirtų inovacinių procesų vystymui bei sumanios specializacijos įgyvendinimui analizę, identifikuojant jų silpnąsias ir stipriąsias puses, bei parengti rekomendacijas, skirtas užtikrinti didesnį instrumentų įgyvendinimo poveikį. Projekto metu taip pat vyks teminiai seminarai, patirties mainai, aukščiausio lygio politikų susitikimai.

Lietuvos inovacijų centro tikslas - stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas. Pagrindinis organizacijos dėmesys projekto metu bus nukreiptas į vieną iš 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą priemonę – “Innogeb LT”, skirtą inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimui, kuris apima inovacijų partnerystės skatinimą, technologijų paiešką, vertinimą ir technologijų perdavimą, konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, naujų produktų parengimo ir pateikimo į rinką, naujų inovacinių įmonių steigimo, klasterių plėtros ir augimo, įmonių dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose ir projektuose ir kitas inovacijų paramos paslaugas. 

2007-2014 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu atitinkamos priemonės „Inogeb LT“ lėšos buvo naudojamos iš dalies kompensuoti išlaidas, susijusias su inovacijų paramos paslaugų teikimu: inovacijų skatinimu, partneryste, technologijų perdavimu ir auditu, naujų produktų rinkodara, partnerių paieška ir pan. Tačiau naujuoju finansavimo periodu, siekiant didesnio poveikio, yra susiduriama su dviem iššūkiais: planuojamų investicijų efektyvesniu panaudojimu bei kintančiais verslo, mokslo ir visuomenės poreikiais. Visa tai lemia, jog esama inovacijų paramos paslaugų sistema turi būti labiau dinamiška ir universali, o poveikis turėtų būti  didesnis. 

Siekiant spręsti šiuos uždavinius tobulinant esamus politikos įgyvendinimo instrumentus bei padėti politinių sprendimų priėmėjams atitinkamai formuoti naujas įrodymais grįstas priemones, Lietuvos inovacijų centras HIGHER projekto vykdymo metu teiks gerosiomis užsienio šalių patirtimis grįstus pasiūlymus ir rekomendacijas politikos formuotojams ir įgyvendintojams dėl priemonių, skirtų inovacijų politikos bei sumanios specializacijos strategijų įgyvendinimui tobulinti.