2016-09-08

Projektas „SUPER“ – ekoinovacijų kūrimo, plėtros bei tarptautiškumo skatinimas

 

Visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie sustiprintą aplinkos saugojimo svarbą ir tam pasiekti būtinas naudoti priemones. Ekoinovacijos - tai įvairių formų naujovių diegimo veikla ir priemonės, kuriomis siekiama gerokai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, taip pat skatinti pramoninę simbiozę ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Ekologinės naujovės apima naujus gamybos procesus, naujus produktus ar paslaugas bei naujus valdymo ir verslo metodus. Dauguma Lietuvos verslo įmonių neišnaudoja ekoinovacijų srities galimybių, tačiau be inovacijų, naujovių panaudojimo, neįmanomas ir proveržis, o taip pat ir patekimas į tarptautines rinkas tampa sudėtingesnis. To pasakoje, Lietuva su dar aštuoniomis Europos valstybėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Europe programos finansuojamą projektą „SUPER“, kurio tikslas - vystyti, tobulinti ir taikyti tokią regioninę politiką, kuri skatintų tarptautinę mažo ir vidutinio verslo įmonių (toliau – MVĮ) kuriamų ekologiškai tvarių inovacijų ir aplinkai draugiškų produktų  komercializaciją.
Projekto metu glaudžiai bendradarbiaujant valdžios, verslo ir mokslo atstovams bus siekiama identifikuoti skirtingų šalių paramos priemonių, skirtų į aplinkosauginius sprendimus orientuotoms MVĮ, trūkumai. Taip pat bus siekiama užtikrinti efektyvesnius paramos mechanizmus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas aplinkai draugiškų produktų eksportui ir verslo įmonių konkurencingumui augti.  
Taip pat bus siekiama pagerinti MVĮ gebėjimus versle taikyti ekologiškai tvarias inovacijas. Suinteresuotos šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, sieks vystyti kooperacinius verslo paramos modelius, kuriuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas galimoms verslo vystymo priemonėms bei gebėjimams įsitraukti į ekologiniais principais grindžiamas eksporto rinkas stiprinti. Siekiant šių tikslų, bus kuriamas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, kurio dėka viešasis ir privatus sektorius galės spręsti šias problemas kartu, tobulinant politikos, nukreiptos į aplinkai draugiško verslo plėtrą, įgyvendinimą.
Lietuvos inovacijų centro (toliau - LIC)  tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas.  Siekiant šio tikslo pagrindinis organizacijos dėmesys yra nukreiptas į inovacinio verslo plėtros aktyvinimą, pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, inovacijų įgyvendinimo rizikos mažinimą teikiant inovacijų paramos paslaugas ir vykdant inovacijų skatinimo veiklas. Siekiant labiau paspartinti aplinkai draugiškų inovacijų diegimą MVĮ, naujų ekoinovacinių produktų kūrimą, jų plėtrą į tarptautines rinkas, LIC pagrindinis siekis įgyvendinant SUPER iniciatyvą – teikti ekspertinę pagalbą, įrodymus, gerosios praktikos pavyzdžius bei tarptautinio lygio ekspertų parengtas rekomendacijas politikams, siekiantiems plėtoti paramos priemones, skirtas į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ.
Šiam tikslui įgyvendinti LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, š. m. rugsėjo mėnesį organizuoja pirmąjį susitikimą kartu su šalies mokslo, verslo ir politikos atstovais, kuriame bus buriama darbo grupė iniciatyvai įgyvendinti iki 2021 m. 

Visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie sustiprintą aplinkos saugojimo svarbą ir tam pasiekti būtinas naudoti priemones. Ekoinovacijos - tai įvairių formų naujovių diegimo veikla ir priemonės, kuriomis siekiama gerokai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, taip pat skatinti pramoninę simbiozę ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Ekologinės naujovės apima naujus gamybos procesus, naujus produktus ar paslaugas bei naujus valdymo ir verslo metodus. Dauguma Lietuvos verslo įmonių neišnaudoja ekoinovacijų srities galimybių, tačiau be inovacijų, naujovių panaudojimo, neįmanomas ir proveržis, o taip pat ir patekimas į tarptautines rinkas tampa sudėtingesnis. To pasakoje, Lietuva su dar aštuoniomis Europos valstybėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Europe programos finansuojamą projektą „SUPER“, kurio tikslas - vystyti, tobulinti ir taikyti tokią regioninę politiką, kuri skatintų tarptautinę mažo ir vidutinio verslo įmonių (toliau – MVĮ) kuriamų ekologiškai tvarių inovacijų ir aplinkai draugiškų produktų  komercializaciją.

Projekto metu glaudžiai bendradarbiaujant valdžios, verslo ir mokslo atstovams bus siekiama identifikuoti skirtingų šalių paramos priemonių, skirtų į aplinkosauginius sprendimus orientuotoms MVĮ, trūkumai. Taip pat bus siekiama užtikrinti efektyvesnius paramos mechanizmus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas aplinkai draugiškų produktų eksportui ir verslo įmonių konkurencingumui augti.  

Taip pat bus siekiama pagerinti MVĮ gebėjimus versle taikyti ekologiškai tvarias inovacijas. Suinteresuotos šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, sieks vystyti kooperacinius verslo paramos modelius, kuriuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas galimoms verslo vystymo priemonėms bei gebėjimams įsitraukti į ekologiniais principais grindžiamas eksporto rinkas stiprinti. Siekiant šių tikslų, bus kuriamas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, kurio dėka viešasis ir privatus sektorius galės spręsti šias problemas kartu, tobulinant politikos, nukreiptos į aplinkai draugiško verslo plėtrą, įgyvendinimą.

Lietuvos inovacijų centro (toliau - LIC)  tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas.  Siekiant šio tikslo pagrindinis organizacijos dėmesys yra nukreiptas į inovacinio verslo plėtros aktyvinimą, pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, inovacijų įgyvendinimo rizikos mažinimą teikiant inovacijų paramos paslaugas ir vykdant inovacijų skatinimo veiklas. Siekiant labiau paspartinti aplinkai draugiškų inovacijų diegimą MVĮ, naujų ekoinovacinių produktų kūrimą, jų plėtrą į tarptautines rinkas, LIC pagrindinis siekis įgyvendinant SUPER iniciatyvą – teikti ekspertinę pagalbą, įrodymus, gerosios praktikos pavyzdžius bei tarptautinio lygio ekspertų parengtas rekomendacijas politikams, siekiantiems plėtoti paramos priemones, skirtas į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ.

Šiam tikslui įgyvendinti LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, š. m. rugsėjo mėnesį organizuoja pirmąjį susitikimą kartu su šalies mokslo, verslo ir politikos atstovais, kuriame bus buriama darbo grupė iniciatyvai įgyvendinti iki 2021 m. 

 Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Naujienos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT
2016-09-08

Projektas „SUPER“ – ekoinovacijų kūrimo, plėtros bei tarptautiškumo skatinimas

 

Visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie sustiprintą aplinkos saugojimo svarbą ir tam pasiekti būtinas naudoti priemones. Ekoinovacijos - tai įvairių formų naujovių diegimo veikla ir priemonės, kuriomis siekiama gerokai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, taip pat skatinti pramoninę simbiozę ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Ekologinės naujovės apima naujus gamybos procesus, naujus produktus ar paslaugas bei naujus valdymo ir verslo metodus. Dauguma Lietuvos verslo įmonių neišnaudoja ekoinovacijų srities galimybių, tačiau be inovacijų, naujovių panaudojimo, neįmanomas ir proveržis, o taip pat ir patekimas į tarptautines rinkas tampa sudėtingesnis. To pasakoje, Lietuva su dar aštuoniomis Europos valstybėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Europe programos finansuojamą projektą „SUPER“, kurio tikslas - vystyti, tobulinti ir taikyti tokią regioninę politiką, kuri skatintų tarptautinę mažo ir vidutinio verslo įmonių (toliau – MVĮ) kuriamų ekologiškai tvarių inovacijų ir aplinkai draugiškų produktų  komercializaciją.
Projekto metu glaudžiai bendradarbiaujant valdžios, verslo ir mokslo atstovams bus siekiama identifikuoti skirtingų šalių paramos priemonių, skirtų į aplinkosauginius sprendimus orientuotoms MVĮ, trūkumai. Taip pat bus siekiama užtikrinti efektyvesnius paramos mechanizmus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas aplinkai draugiškų produktų eksportui ir verslo įmonių konkurencingumui augti.  
Taip pat bus siekiama pagerinti MVĮ gebėjimus versle taikyti ekologiškai tvarias inovacijas. Suinteresuotos šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, sieks vystyti kooperacinius verslo paramos modelius, kuriuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas galimoms verslo vystymo priemonėms bei gebėjimams įsitraukti į ekologiniais principais grindžiamas eksporto rinkas stiprinti. Siekiant šių tikslų, bus kuriamas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, kurio dėka viešasis ir privatus sektorius galės spręsti šias problemas kartu, tobulinant politikos, nukreiptos į aplinkai draugiško verslo plėtrą, įgyvendinimą.
Lietuvos inovacijų centro (toliau - LIC)  tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas.  Siekiant šio tikslo pagrindinis organizacijos dėmesys yra nukreiptas į inovacinio verslo plėtros aktyvinimą, pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, inovacijų įgyvendinimo rizikos mažinimą teikiant inovacijų paramos paslaugas ir vykdant inovacijų skatinimo veiklas. Siekiant labiau paspartinti aplinkai draugiškų inovacijų diegimą MVĮ, naujų ekoinovacinių produktų kūrimą, jų plėtrą į tarptautines rinkas, LIC pagrindinis siekis įgyvendinant SUPER iniciatyvą – teikti ekspertinę pagalbą, įrodymus, gerosios praktikos pavyzdžius bei tarptautinio lygio ekspertų parengtas rekomendacijas politikams, siekiantiems plėtoti paramos priemones, skirtas į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ.
Šiam tikslui įgyvendinti LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, š. m. rugsėjo mėnesį organizuoja pirmąjį susitikimą kartu su šalies mokslo, verslo ir politikos atstovais, kuriame bus buriama darbo grupė iniciatyvai įgyvendinti iki 2021 m. 

Visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie sustiprintą aplinkos saugojimo svarbą ir tam pasiekti būtinas naudoti priemones. Ekoinovacijos - tai įvairių formų naujovių diegimo veikla ir priemonės, kuriomis siekiama gerokai sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, taip pat skatinti pramoninę simbiozę ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą. Ekologinės naujovės apima naujus gamybos procesus, naujus produktus ar paslaugas bei naujus valdymo ir verslo metodus. Dauguma Lietuvos verslo įmonių neišnaudoja ekoinovacijų srities galimybių, tačiau be inovacijų, naujovių panaudojimo, neįmanomas ir proveržis, o taip pat ir patekimas į tarptautines rinkas tampa sudėtingesnis. To pasakoje, Lietuva su dar aštuoniomis Europos valstybėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Europe programos finansuojamą projektą „SUPER“, kurio tikslas - vystyti, tobulinti ir taikyti tokią regioninę politiką, kuri skatintų tarptautinę mažo ir vidutinio verslo įmonių (toliau – MVĮ) kuriamų ekologiškai tvarių inovacijų ir aplinkai draugiškų produktų  komercializaciją.

Projekto metu glaudžiai bendradarbiaujant valdžios, verslo ir mokslo atstovams bus siekiama identifikuoti skirtingų šalių paramos priemonių, skirtų į aplinkosauginius sprendimus orientuotoms MVĮ, trūkumai. Taip pat bus siekiama užtikrinti efektyvesnius paramos mechanizmus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas aplinkai draugiškų produktų eksportui ir verslo įmonių konkurencingumui augti.  

Taip pat bus siekiama pagerinti MVĮ gebėjimus versle taikyti ekologiškai tvarias inovacijas. Suinteresuotos šalys, bendradarbiaudamos tarpusavyje, sieks vystyti kooperacinius verslo paramos modelius, kuriuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas galimoms verslo vystymo priemonėms bei gebėjimams įsitraukti į ekologiniais principais grindžiamas eksporto rinkas stiprinti. Siekiant šių tikslų, bus kuriamas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, kurio dėka viešasis ir privatus sektorius galės spręsti šias problemas kartu, tobulinant politikos, nukreiptos į aplinkai draugiško verslo plėtrą, įgyvendinimą.

Lietuvos inovacijų centro (toliau - LIC)  tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas.  Siekiant šio tikslo pagrindinis organizacijos dėmesys yra nukreiptas į inovacinio verslo plėtros aktyvinimą, pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, inovacijų įgyvendinimo rizikos mažinimą teikiant inovacijų paramos paslaugas ir vykdant inovacijų skatinimo veiklas. Siekiant labiau paspartinti aplinkai draugiškų inovacijų diegimą MVĮ, naujų ekoinovacinių produktų kūrimą, jų plėtrą į tarptautines rinkas, LIC pagrindinis siekis įgyvendinant SUPER iniciatyvą – teikti ekspertinę pagalbą, įrodymus, gerosios praktikos pavyzdžius bei tarptautinio lygio ekspertų parengtas rekomendacijas politikams, siekiantiems plėtoti paramos priemones, skirtas į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ.

Šiam tikslui įgyvendinti LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, š. m. rugsėjo mėnesį organizuoja pirmąjį susitikimą kartu su šalies mokslo, verslo ir politikos atstovais, kuriame bus buriama darbo grupė iniciatyvai įgyvendinti iki 2021 m.