2016-09-08

Tikimasi įveiklinti subrandintą patirtį

 

Europos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, skaičius vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybę socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų. Naujiems iššūkiams spręsti aštuonių ES valstybių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti INTERREG Europos programos finansuojamą projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. 
Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) kartu su kitų Europos šalių partneriais – verslo vystymo ir paramos agentūromis, mokslinių tyrimų centrais, sveikatos paslaugų centrais ir kt. pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas – skatinti inovatyvius tvarios rūpybos sprendimus, sprendžiant visuomenės senėjimo problemas, identifikuotas bendradarbiaujant mokslui, verslui, valdžiai ir visuomenei. Iniciatyva yra nukreipta į regioninės plėtros politikos ir programų, susijusių su socialiniais iššūkiais tobulinimą ir įgyvendinimą, siekiant atspindėti besikeičiančios visuomenės poreikius bei paskatinti šalies konkurencingumą. 
Kaip teigia LIC direktorius M. Vilys, senėjanti visuomenė ne tik sukelia daugybę iššūkių, bet tuo pačiu sudaro ir pagyvenusių žmonių žinių bei patirties potencialą, kuris gali ir turi būti panaudotas Lietuvos gerovei kurti bei valstybės konkurencingumui didinti. „Belieka tik imtis ryžtingų veiksmų ir viešųjų valdžios institucijų iniciatyvų tam, kad šio potencialo panaudojimas duotų apčiuopiamą rezultatą“ – jam pritaria ir ilgametis Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S. Besagirskas.
„HoCare“ projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo bus atlikta regioninė analizė, identifikuota 30 gerosios praktikos pavyzdžių, vyks trys teminiai seminarai, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis. 
Siekiant, kad rengiamos rekomendacijos dėl politinių ir investicinių priemonių būtų pagrįstos visų suinteresuotų pusių (tiek paslaugos teikėjų, tiek vartotojų ar politikos įgyvendintojų) nuomone, įvairiose Europos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje buriamos darbo grupės, kurių funkcijos bus dalyvauti rengiant ir tvirtinant rekomendacijas, kuriant naujas bei tobulinant esamas politines priemones ir instrumentus, nukreiptus į senėjančios visuomenės bei socialinės rūpybos inovatyvių sprendimų skatinimą ir pan.
LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, pirmąjį darbo grupės posėdį kartu su suinteresuotų šalių atstovais organizuoja š. m. rugsėjo 29 d. LR Seime, tema “Lietuvos senėjančios visuomenės iššūkiai ir galimybės“.

Europos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, skaičius vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybę socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų. Naujiems iššūkiams spręsti aštuonių ES valstybių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti INTERREG Europos programos finansuojamą projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. 

Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) kartu su kitų Europos šalių partneriais – verslo vystymo ir paramos agentūromis, mokslinių tyrimų centrais, sveikatos paslaugų centrais ir kt. pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas – skatinti inovatyvius tvarios rūpybos sprendimus, sprendžiant visuomenės senėjimo problemas, identifikuotas bendradarbiaujant mokslui, verslui, valdžiai ir visuomenei. Iniciatyva yra nukreipta į regioninės plėtros politikos ir programų, susijusių su socialiniais iššūkiais tobulinimą ir įgyvendinimą, siekiant atspindėti besikeičiančios visuomenės poreikius bei paskatinti šalies konkurencingumą. 

Kaip teigia LIC direktorius M. Vilys, senėjanti visuomenė ne tik sukelia daugybę iššūkių, bet tuo pačiu sudaro ir pagyvenusių žmonių žinių bei patirties potencialą, kuris gali ir turi būti panaudotas Lietuvos gerovei kurti bei valstybės konkurencingumui didinti. „Belieka tik imtis ryžtingų veiksmų ir viešųjų valdžios institucijų iniciatyvų tam, kad šio potencialo panaudojimas duotų apčiuopiamą rezultatą“ – jam pritaria ir ilgametis Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S. Besagirskas.

„HoCare“ projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo bus atlikta regioninė analizė, identifikuota 30 gerosios praktikos pavyzdžių, vyks trys teminiai seminarai, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis. 

Siekiant, kad rengiamos rekomendacijos dėl politinių ir investicinių priemonių būtų pagrįstos visų suinteresuotų pusių (tiek paslaugos teikėjų, tiek vartotojų ar politikos įgyvendintojų) nuomone, įvairiose Europos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje buriamos darbo grupės, kurių funkcijos bus dalyvauti rengiant ir tvirtinant rekomendacijas, kuriant naujas bei tobulinant esamas politines priemones ir instrumentus, nukreiptus į senėjančios visuomenės bei socialinės rūpybos inovatyvių sprendimų skatinimą ir pan.

LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, pirmąjį darbo grupės posėdį kartu su suinteresuotų šalių atstovais organizuoja š. m. rugsėjo 29 d. LR Seime, tema “Lietuvos senėjančios visuomenės iššūkiai ir galimybės“.

 Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Naujienos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT
2016-09-08

Tikimasi įveiklinti subrandintą patirtį

 

Europos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, skaičius vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybę socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų. Naujiems iššūkiams spręsti aštuonių ES valstybių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti INTERREG Europos programos finansuojamą projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. 
Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) kartu su kitų Europos šalių partneriais – verslo vystymo ir paramos agentūromis, mokslinių tyrimų centrais, sveikatos paslaugų centrais ir kt. pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas – skatinti inovatyvius tvarios rūpybos sprendimus, sprendžiant visuomenės senėjimo problemas, identifikuotas bendradarbiaujant mokslui, verslui, valdžiai ir visuomenei. Iniciatyva yra nukreipta į regioninės plėtros politikos ir programų, susijusių su socialiniais iššūkiais tobulinimą ir įgyvendinimą, siekiant atspindėti besikeičiančios visuomenės poreikius bei paskatinti šalies konkurencingumą. 
Kaip teigia LIC direktorius M. Vilys, senėjanti visuomenė ne tik sukelia daugybę iššūkių, bet tuo pačiu sudaro ir pagyvenusių žmonių žinių bei patirties potencialą, kuris gali ir turi būti panaudotas Lietuvos gerovei kurti bei valstybės konkurencingumui didinti. „Belieka tik imtis ryžtingų veiksmų ir viešųjų valdžios institucijų iniciatyvų tam, kad šio potencialo panaudojimas duotų apčiuopiamą rezultatą“ – jam pritaria ir ilgametis Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S. Besagirskas.
„HoCare“ projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo bus atlikta regioninė analizė, identifikuota 30 gerosios praktikos pavyzdžių, vyks trys teminiai seminarai, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis. 
Siekiant, kad rengiamos rekomendacijos dėl politinių ir investicinių priemonių būtų pagrįstos visų suinteresuotų pusių (tiek paslaugos teikėjų, tiek vartotojų ar politikos įgyvendintojų) nuomone, įvairiose Europos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje buriamos darbo grupės, kurių funkcijos bus dalyvauti rengiant ir tvirtinant rekomendacijas, kuriant naujas bei tobulinant esamas politines priemones ir instrumentus, nukreiptus į senėjančios visuomenės bei socialinės rūpybos inovatyvių sprendimų skatinimą ir pan.
LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, pirmąjį darbo grupės posėdį kartu su suinteresuotų šalių atstovais organizuoja š. m. rugsėjo 29 d. LR Seime, tema “Lietuvos senėjančios visuomenės iššūkiai ir galimybės“.

Europos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, skaičius vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybę socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų. Naujiems iššūkiams spręsti aštuonių ES valstybių atitinkamos institucijos pradėjo įgyvendinti INTERREG Europos programos finansuojamą projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. 

Lietuvos inovacijų centras (toliau – LIC) kartu su kitų Europos šalių partneriais – verslo vystymo ir paramos agentūromis, mokslinių tyrimų centrais, sveikatos paslaugų centrais ir kt. pradėjo įgyvendinti iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas – skatinti inovatyvius tvarios rūpybos sprendimus, sprendžiant visuomenės senėjimo problemas, identifikuotas bendradarbiaujant mokslui, verslui, valdžiai ir visuomenei. Iniciatyva yra nukreipta į regioninės plėtros politikos ir programų, susijusių su socialiniais iššūkiais tobulinimą ir įgyvendinimą, siekiant atspindėti besikeičiančios visuomenės poreikius bei paskatinti šalies konkurencingumą. 

Kaip teigia LIC direktorius M. Vilys, senėjanti visuomenė ne tik sukelia daugybę iššūkių, bet tuo pačiu sudaro ir pagyvenusių žmonių žinių bei patirties potencialą, kuris gali ir turi būti panaudotas Lietuvos gerovei kurti bei valstybės konkurencingumui didinti. „Belieka tik imtis ryžtingų veiksmų ir viešųjų valdžios institucijų iniciatyvų tam, kad šio potencialo panaudojimas duotų apčiuopiamą rezultatą“ – jam pritaria ir ilgametis Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius S. Besagirskas.

„HoCare“ projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo bus atlikta regioninė analizė, identifikuota 30 gerosios praktikos pavyzdžių, vyks trys teminiai seminarai, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis. 

Siekiant, kad rengiamos rekomendacijos dėl politinių ir investicinių priemonių būtų pagrįstos visų suinteresuotų pusių (tiek paslaugos teikėjų, tiek vartotojų ar politikos įgyvendintojų) nuomone, įvairiose Europos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje buriamos darbo grupės, kurių funkcijos bus dalyvauti rengiant ir tvirtinant rekomendacijas, kuriant naujas bei tobulinant esamas politines priemones ir instrumentus, nukreiptus į senėjančios visuomenės bei socialinės rūpybos inovatyvių sprendimų skatinimą ir pan.

LIC, kaip iniciatyvos įgyvendintojas Lietuvoje, pirmąjį darbo grupės posėdį kartu su suinteresuotų šalių atstovais organizuoja š. m. rugsėjo 29 d. LR Seime, tema “Lietuvos senėjančios visuomenės iššūkiai ir galimybės“.