2016-08-08

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Šiuo metu Lietuvos inovacijų centras įgyvendina projektą, skirtą Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimui ekonominės politikos tobulinimui bei integracinių reformų vykdymui pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

2014 m. Ukraina, Moldova ir Gruzija pasirašė asociacijos sutartis su ES, kurios yra nuo 2009 m. vykdomos ES Rytų partnerystės politikos rezultatas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti asociacijos sutarčių įsipareigojimus, Ukraina, Moldova ir Gruzija privalo susitelkti į ekonominį augimą. Šiuo metu minėtos šalys yra dinamiškai besivystančios, į eksportą orientuotos valstybės. Šios šalys turi stiprų intelektualinį potencialą, tačiau per mažai taiko aukštas technologijas įvairiose ūkio srityse, mokslinė techninė infrastruktūra nėra išvystyta, o neinovacinės į vidines tradicines pramonės šakas orientuotos valstybės investicijos bei biudžeto formavimo problemos neleidžia šioms valstybėms pasinaudoti moksliniu technologiniu ir inovaciniu potencialu. Todėl yra būtina stiprinti šių šalių administracinius ir institucinius gebėjimus pramonės ir verslo skatinimo, verslo aplinkos gerinimo, mokslinių tyrimų komercializavimo ir pan. srityse.

Projekto metu Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijoms Lietuvos ekspertai teiks aukšto lygio konsultacijas šalių Asociacijų susitarimų su ES įgyvendinimo klausimais, organizuojant ekspertų darbines sesijas šalyse, gerosios patirties perdavimo vizitus Lietuvoje, bei užtikrinant nuolatinę konsultacinę-ekspertinę pagalbą. Įgyvendinus projektą bus sustiprinti Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijų administraciniai ir instituciniai gebėjimai ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje bei paskatintas Europinės integracijos reformų įgyvendinimas Ukrainoje, Moldovoje ir Gruzijoje, pritaikant gerąją Lietuvos patirtį.

 Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Naujienos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT
2016-08-08

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Šiuo metu Lietuvos inovacijų centras įgyvendina projektą, skirtą Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimui ekonominės politikos tobulinimui bei integracinių reformų vykdymui pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

2014 m. Ukraina, Moldova ir Gruzija pasirašė asociacijos sutartis su ES, kurios yra nuo 2009 m. vykdomos ES Rytų partnerystės politikos rezultatas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti asociacijos sutarčių įsipareigojimus, Ukraina, Moldova ir Gruzija privalo susitelkti į ekonominį augimą. Šiuo metu minėtos šalys yra dinamiškai besivystančios, į eksportą orientuotos valstybės. Šios šalys turi stiprų intelektualinį potencialą, tačiau per mažai taiko aukštas technologijas įvairiose ūkio srityse, mokslinė techninė infrastruktūra nėra išvystyta, o neinovacinės į vidines tradicines pramonės šakas orientuotos valstybės investicijos bei biudžeto formavimo problemos neleidžia šioms valstybėms pasinaudoti moksliniu technologiniu ir inovaciniu potencialu. Todėl yra būtina stiprinti šių šalių administracinius ir institucinius gebėjimus pramonės ir verslo skatinimo, verslo aplinkos gerinimo, mokslinių tyrimų komercializavimo ir pan. srityse.

Projekto metu Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijoms Lietuvos ekspertai teiks aukšto lygio konsultacijas šalių Asociacijų susitarimų su ES įgyvendinimo klausimais, organizuojant ekspertų darbines sesijas šalyse, gerosios patirties perdavimo vizitus Lietuvoje, bei užtikrinant nuolatinę konsultacinę-ekspertinę pagalbą. Įgyvendinus projektą bus sustiprinti Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijų administraciniai ir instituciniai gebėjimai ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje bei paskatintas Europinės integracijos reformų įgyvendinimas Ukrainoje, Moldovoje ir Gruzijoje, pritaikant gerąją Lietuvos patirtį.