Europos horizontas

Nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. „Europos horizontas“ apima tris veiklos sritis (angl. Pillars). Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atvirojo mokslo bei partnerystės horizontaliaisiais principais. Šiai programai įgyvendinti planuojama skirti beveik 95,5 mlrd. eurų.

Europos partnerystės yra vienas iš metodų, siekiant įgyvendinti programoje „Europos horizontas“ numatytus tikslus. Partnerystėmis papildoma esama politikos sistema, sprendžianti pasaulinius ir Europos Sąjungos uždavinius, dėl kurių įgyvendinimo susitaria ir įsipareigoja atitinkami sektoriai. Sprendžiant klimato ir aplinkos kaitos uždavinius, siekiant Europos technologinės lyderystės ir atviros strateginės autonomijos bei užtikrinant tvarų ir integracinį ekonomikos atsigavimą, nenuoseklios mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pastangos turi būti nukreiptos į bendrą pertvarkos procesą.  

Daugiau informacijos

 

or