Rugsėjo 20 d.

Euro grupėje siekiama galutinio susitarimo dėl ESM reformos

2019-12-06 07:55 Dalintis:

Gruodžio 4-5 d. Briuselyje vyks Euro grupės bei Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžiai, kuriuose dalyvaus Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento direktorius Darius Trakelis. Euro grupėje didžiausias dėmesys bus skiriamas Europos stabilumo mechanizmui (ESM) bei Europos indėlių draudimo sistemai (EDIS), ECOFIN posėdyje – Europos finansavimo vystymuisi ir tvarios ekonomikos skatinimui.

Euro grupės posėdyje bus siekiama pasiruošti gruodžio mėn. vyksiančiam Europos Sąjungos vadovų (angl. Euro Summit) susitikimui. Š. m. birželį Euro grupė pasiekė principinį susitarimą dėl ESM sutarties pakeitimų. Pakeitimais siekiama sustiprinti ESM vaidmenį krizės prevencijos ir finansinės pagalbos programų įgyvendinimo srityse. Tikimasi, kad susitikimo metu bus pasiektas susitarimas dėl susijusių papildančių teisės aktų ir kitų metų pradžioje nebeliks kliūčių tarpvalstybinio susitarimo dėl ESM sutarties pakeitimo pasirašymui.

Posėdyje taip pat bus aptarta pažanga diskusijose dėl EDIS siekiant susitarti dėl tolesnių žingsnių, po-programinė priežiūra Graikijoje, Kipre, Ispanijoje bei Euro grupės darbotvarkė pirmam 2020 m. pusmečiui.

ECOFIN posėdžio metu planuojama priimti Tarybos išvadas dėl Europos finansinės architektūros vystymuisi stiprinimo. Išvadose pateikiamos trumpojo laikotarpio priemonės ir veiksmai, kurių ketinama imtis siekiant tobulinti Europos finansinę architektūrą vystymuisi ilguoju laikotarpiu.

Posėdyje taip pat bus diskutuoja apie tvarius finansus. Siekiama sukurti Europos finansų sistemą, kuri skatintų tvarią ekonomiką, įtrauktų ambicingus socialinius ir aplinkosaugos reikalavimus, o ne greito pelno ir trumpalaikės naudos siekimą.

ECOFIN posėdyje bus tvirtinamas Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas dėl stabiliųjų kriptovaliutų (angl. stablecoins). ES Taryba ir Europos Komisija laikosi pozicijos, kad joks globalus stabiliųjų kriptovaliutų projektas negali pradėti veiklos ES, kol nebus tinkamai įvertintos ir išspręstos teisinės, reguliacinės ir priežiūros rizikos.

Taip pat ECOFIN metu planuojama priimti Tarybos išvadas dėl kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimo strateginių prioritetų (valstybės narės raginamos kaip įmanoma skubiau perkelti į nacionalinę teisę visus ES pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ir sustiprinti jų efektyvų įgyvendinimą) bei dėl Kapitalo rinkų sąjungos stiprinimo (raginama sukurti labiau integruotas kapitalo rinkas, kurios galėtų papildyti ES bankų sektorių teikiant finansavimą ir tokiu būdu paremtų Europos ekonomiką ir užtikrintų finansų sistemos atsparumą ir finansinį stabilumą).

Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location