Vasario 08 d.

M. Roberts and K. Borgen: jūs turite būti pirmieji, į kuriuos kreipiasi politikai

2022-12-07 17:00 Dalintis:

Lapkričio pabaigoje Vyriausybės strateginės analizės centre vyko trijų dienų mokymai, skirti politikos formavimo ir rekomendacijų rengimo įgūdžių stiprinimui. Politikos ir diplomatijos studijų centro lektorių Katrin Borgen ir Michael Roberts manymu, pagrindinė STRATA stiprybė yra būtent čia telkiami ekspertai ir tyrėjai, o jų tinkamai panaudoti analitiniai ir komunikaciniai gebėjimai gali užtikrinti institucijos misijos sėkmę: teikti įrodymus viešosios politikos sprendimams.

Gerbiami Katrin ir Michael, gera matyti jus Vilniuje, kursų, kuriuos vedate Vyriausybės strateginės analizės centro tyrėjams, kontekste. Jūsų mokymai apima tiek politikos formavimo įgūdžių, tiek ataskaitų gerinimo klausimus. Gal galite trumpai pristatyti, kaip kilo šių kursų mintis ir kokių pagrindinių tikslų jais siekiate?

Katrin. Ačiū, kad mus pasikvietėte. Mums gera būti Vilniuje ir vesti mokymus, pažinti jūsų instituciją. Tai nėra mūsų pirmoji patirtis vedant mokymus Lietuvoje, teko čia būti prieš kelerius metus, taip pat Lietuvai pirmininkaujant Europos Vadovų Taryboje. Dėl to džiaugiamės galimybe čia sugrįžti ir susitikti su kolegomis. Savo mokymų metu mes akcentuojame politikos formavimo įgūdžių bei informacijos pateikimo būdų svarbą. Mokymų turinį siekiame pritaikyti pagal kliento poreikį. Dar iki kursų pradžios siekiame surinkti kiek įmanomai daugiau informacijos apie klientą. Žinoma, mes turime tam tikrą jau egzistuojančią kursų struktūrą, prie kurios pritaikome apie klientą surinktas žinias. Tai kuria papildomą šių mokymų vertę. Tuomet lieka svarbiausioji dalis – pristatyti mokymų medžiagą užsakovui.

Michael. Kartais mes susiduriame su tuo, kad žmonės, su kuriais dirbame kursų metu, yra kiek kitokie nei tie, kuriuos tikėjomės sutikti. Mes visada siekiame pasiūlyti galimybes, kurios galėtų padėti klientui ir atlieptų jo poreikį. Labiausiai esame orientuoti į praktinį veikimą. Norime suteikti žinojimą apie įgūdžius, kurie atneštų praktinę naudą. Mes mokomės iš klientų tikėdamiesi, kad, savo ruožtu, jie kažką išmoks ir iš mūsų. Unikalus dalykas, kurį turime būtent mes, tai išskirtinė mūsų patirtis, sukaupta dirbant su skirtingomis Vyriausybėmis. Viskas, ką pristatome kursų metu, kyla iš mūsų pačių darbinės patirties.

Vienas iš kursų aprašyme nurodytų tikslų yra suteikti žinių apie tai, kaip daryti įtaką politinių sprendimų galią turintiems veikėjams. Tai svarbus klausimas, susijęs su dažnai patiriamu politikų nenoru priimti svarbių, tačiau kartais politiškai nenaudingų viešosios politikos sprendimų. Koks jūsų patarimas būtų analitikams, susiduriantiems su šia problema?

Katrin. Tiesą sakant, šis klausimas susijęs su diskusija, kurią turėjome kartu su kursų dalyviais. Mes suprantame šią problemą, kylančią, kai ekspertas ar politikos analitikas pateikia informaciją klientui, politikui, užsakovui. Tuomet tyrėjas jau nebėra informacijos savininkas. Informacija keliauja į kitą lygmenį, kuriame ji koreguojama, perskaitoma ir interpretuojama kitų veikėjų, formuojančių viešąsias politikas. Tik tuomet, kai informacija keliauja per kitų rankas, ji galimai bus naudojama kaip viena iš priemonių formuojant viešąsias politikas. Dalykas, galintis pakeisti susiklosčiusią situaciją bei mažinantis politikų nenorą imtis sprendimų arba klientų abejingumą ekspertų rekomendacijoms – komunikacija. Būdas, kaip pateikiama informacija, yra labai svarbus. Kursų metu mes diskutuojame apie informacijos pateikimo struktūrą, nuoseklumą. Ji turi būti glausta, aiški, gerai atrinkta. Nagrinėjame klausimus, kokios turėtų būti išvados, kaip pateikiamos rekomendacijos.

Michael. Pirmiausia, mes norime padėti klientui, šiuo atveju jums, politikos tyrėjams. Mūsų pagalba ir kursai siekia priartinti supratimą, ką reiškia būti kitoje politikos formavimo proceso pusėje. Šiuo atveju, mes siekiame parodyti, kaip mąsto politikas, užsakovas. Tyrėjui svarbu pasimatuoti politiko batus, to, kuris naudos jo surinktą medžiagą, informaciją, skaitys tyrimo ataskaitą. STRATA kuriami produktai, politikos analizė ir atliekami tyrimai, turi būti pateikiami taip, kad politikai galėtų jais naudotis. Todėl svarbu atsižvelgti, kaip politikas skaitys tai, ką paruošė analitikas. Mūsų kursų tikslas yra padėti tyrėjams pamatyti save pačius ministrų, valstybės tarnautojų, Seimo narių, patarėjų akimis. Mums svarbu, kad politikos analitikai, dirbantys STRATA, suprastų, kaip politikos spektro gale esantys lyderiai priima ir suvokia jų tyrimų rezultatus, kokia jų sprendimų logika ir pagrindimas. Tikiu, kad, nusikėlęs į šį spektro polį, tyrėjas grįš į savąjį tašką jau turėdamas kitokį supratimą, ką reiškia būti politikos analitiku. Šis kursas, galima sakyti, apima du tos pačios virvės galus, svarbu juos tinkamai suvaldyti. Būtent tai ir yra mūsų mokymų tikslas. Apimti du skirtingus politikos lauko polius ir rasti tarp jų sąryšį.

Įprasta manyti, kad politikos vystymas yra prerogatyva, suteikta išskirtinai politikams, kurie trokšta būti perrinkti. Tuo tarpu pati politika yra suvokiama, kaip interesų, emocijų ir politinių dividendų skaičiavimo sritis. Kokia yra viešojo intereso reikšmė, kas už jį yra atsakingas? Koks vaidmuo kalbant apie atsakomybę tenka politikos tyrėjams?

Michael. Kalbėdami apie politikos formavimą ir įgyvendinimą turime suprasti, kad tiek valstybės tarnautojai, tiek politikai, visi, esantys šiame veiklos lauke, turi atsakomybę. Be to, kiek tik yra įmanoma, ta atsakomybe turi būti dalijamasi. Turime turėti ne paskirą atsakomybę ar ribas, nustatančias  atsakomybės baigtį, bet turime mąstyti apie tai, kaip ta atsakomybė vienija visus politikos lauke veikiančius asmenis. Jie yra to paties proceso dalis. Mano darbo patirtis liudija, kad veikėjų paskyrumas tik sukelia problemas, todėl reikia ne skirstyti, bet dalintis atsakomybe. Manau, nėra gerai badyti pirštu ir sakyti, tu esi atsakingas, o tu nesi. Veikla politiniame lauke yra komandinis veikimas. Valstybės tarnautojai, analizes atliekantys asmenys, teikiantys rekomendacijas apie viešųjų politikų gerinimą, taip pat tie, kurie priima sprendimus arba juos vykdo – visi turi prisiimti atsakomybę. Visus veikėjus reikia suvokti kaip tos pačios komandos narius. Ministrai, politikai, valstybės tarnautojai, analitikai – visi jūs esate komanda, kurie atskaitomybės ir atsakomybės ryšiais esate susiję, kurie gali pagrįsti žmonėms: štai, ką mes nusprendėme, štai, dėl ko priimame tokius politinius sprendimus; jūs galite mums būti dėkingi dėl to ar ano, arba mes, deja, esame atsakingi už politines klaidas, prisiimame kaltę.

Katrin. Taip pat, manau, turėtų būti suformuota aiški politinė žinutė politiniams lyderiams, kad jie suprastų, su kokiomis problemomis susiduria valstybės tarnautojai. Tai leistų jiems dėmesį sutelkti į tai, kas vyksta įvairiose politinio darinio grandyse – taip pat ir analitinėje. Supratus iššūkius, su kuriais susiduria ekspertai, politinę analizę vykdantys asmenys, bus lengviau apjungti tuos du galus į vieną.

Michael. Vienas iš pačių naudingiausių pasiūlymų, galinčių pagerinti skirtingų grandžių bendradarbiavimą, tai ministrų ir politikų kvietimas, skirtas politikos ekspertams ir analitikams, dalyvauti susitikimuose, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą. Tai padėtų žmonėms suprasti vieni kitus, suvokti bendradarbiavo galimybes, atpažinti vienas kitų indėlį formuojant politikas. Didesnis įtraukimas, reguliarūs susitikimai, padėtų matyti, kaip veikia kita pusė, išaugtų darbo kokybė, didėtų produktyvumas, pasitenkinimas darbu, visa tai atneštų geresnių rezultatų.

Katrin. Tai, ką pastebime čia, nėra vien Lietuvos problema. Daugelyje šalių matome, kad tie asmenys, kurie teikia pasiūlymus politikos formuotojams, nėra kviečiami dalyvauti tolimesniuose procesuose, yra atribojami nuo sprendimų svarstymo. Vesdami šiuos kursus kitose šalyse mes pastebime, kad šiame politikos formavimo procese kažkur dingsta elementari komunikacija ir įtraukimas.

Politikos analizė gali būti suvokiama kaip mokslinės veiklos sritis, kurioje siekiama neutralumo, atsparumo politinėms įtakoms ir interesams. Visgi, ruošdami ataskaitas, politikos analitikai negali atsiriboti nuo gėrio ir blogio kategorijų, politikos vertinimo. Mano klausimas yra, ar tikrai vertybės yra atsietos nuo politikos analizės?

Michael. Politika yra vienos iš pasirinktų galimybių rezultatas. Kartais nutinka taip, kad yra neįmanoma pasirinkti teisingų ir gerų dalykų. Tokia yra demokratijos pasekmė. Demokratija pati savaime yra viena blogiausių valdymo formų, bet geresnė už visas likusias. Mes negalime būti tyri ir visiškai nešališki kalbėdami apie politikos analizę. Mes negalime supaprastinti dalykų ir siekti tobulumo. Politikos analizė turi priimti kontekstą ir aplinką, kurioje yra vykdoma. Šią aplinką sudaro konkretūs asmenys, su savo interesais, įsitikinimais, vertybėmis. Kartais būtent dėl šių nuostatų kyla konfliktai. Politikos analitikai turi veikti tokioje konfliktiškoje aplinkoje. Taigi ir pati politika yra tai, ką tu de facto gali priimti ir įgyvendinti tokioje politinėje tikrovėje, kokia ji yra. Aš tikiu, kad šie kursai padeda pajusti politinio konteksto ir aplinkos svarbą ekspertinius gebėjimus taikantiems politikos tyrėjams. Visi, kas yra įtraukti į politikos formavimą, turi sąmoningai veikti tokioje politinėje tikrovėje, kokia faktiškai yra. Mes turime grėsmingą Rusiją, esame Baltarusijos kaimynai, NATO nariai, priklausome ES – toks yra faktinis užsienio politikos kontekstas, todėl ir kovojame su iššūkiais, kylančiais dėl energetinių ar maisto produktų kainų šuolio, infliacijos ir pan. Esamos politinės tikrovės realijos, su kuriomis susiduria paprastas žmogus, būtent ir formuoja uždavinį – ką turime daryti dabartinėje situacijoje? Ką galime padaryti dabartinės būklės sąlygomis? Mes neturime pinigų ar tiek energetinių, finansinių išteklių, kiek norėtume, todėl turime stabdyti kitus politinius procesus, kad reaguotume į dabartinį kontekstą. Klausimas, kokį sau turėtų kelti politikos tyrėjas, yra, ką esama politinė tikrovė leidžia padaryti? Ką dabartinėmis sąlygomis įmanoma pakeisti?

Katrin. Norėčiau pridurti, kad šių mokymų metu mes pristatome praktinį požiūrį. Mes nesigiliname į akademinį lauką, nežvelgiame iš šios perspektyvos. Taip yra dėl to, kad mes nesiūlome jums teorijos, o suteikiame praktinį žvilgsnį. Taigi tai, ką norime ugdyti mokymų metu, yra praktiniai įgūdžiai ir savybės, reikalingos politikos procese dalyvaujantiems tyrėjams. Tačiau vertybės šiuose klausimuose yra esminės, jų reikšmė yra didelė. Vertybės niekur neišnyko, jos yra svarbios atliekant vertimus, teikiant ekspertų įžvalgas, mes turime jas prisiminti, priminti ir sąmoningai atkreipti dėmesį į tai, kiek jos mus veikia. Politinė tikrovė yra chaotiška, joje netrūksta priešpriešų arba kontraversijų, egoistinių paskatų, todėl svarbu prisiminti ir nuolat klausti, kur tos gerosios vertybės. Demokratijoje daug netvarkos ir purvo, turime su tuo gyventi, nes visos alternatyvos yra blogesnės.

Yra didelė atskirtis tarp ekspertų ir politikų. Skiriasi jų žinių, informatyvumo ir suvokimo lygmenys. Kokie būtų svarbiausi kriterijai, padedantys mažinti šią skirtį bei prisidedantys prie sėkmingos abiejų grupių komunikacijos? Ką turėtume daryti, kad analizių rezultatai būtų lengviau pasiekiami ir suprantami politiniu lygiu?

Michael. Mano manymu, nėra prasmės vykdyti analizės, jei niekas ja nesinaudos. Mes turime galvoti apie produkto naudotoją, tuos, kurie skaitys ataskaitą. Teikiant analizę turi būti atsižvelgta į tai, kokie yra adresato poreikiai ir siekiai. šių siekių ir poreikių supratimas yra taškas, nuo kurio turėtume pradėti vykdyti bet kurią politikos analizę. Turime didinti šių dviejų grupių ryšius ir sąveiką, tarpusavio supratimą, tik tuomet produktas – kurį generuoja STRATA – turės dar didesnę ne tik ekspertinę, bet ir politinę naudą.

Katrin. Pastebėjau, kad šių mokymų metu mes siekiame pateikti kažką, kas yra naujo lyg šiol gajam mąstymui. Tai išstumia mokymų dalyvius iš komforto zonos, rodo alternatyvas galimiems sprendimams, supažindina juos su požiūriu iš išorės. Mes siekiame parodyti, kad analitikas ne tik turi pradėti analizę ir ją pabaigti, bet turi išmanyti platesnį kontekstą ir savo veikimo lauką, ypač tada, kai susiduriama su nenoru atsižvelgti į rekomendacijas ir ekspertų vertinimus. Raginu tyrėjus mąstyti taip, kaip mąsto politikai. Kaip aš galiu palengvinti jų darbotvarkę ir nenorą prisiimti tos politinių sprendimų naštos? Kaip keisti komunikaciją, ataskaitų ir kalbėjimo su politikais toną, kad jis būtų priimtinas, įtikinamas? Siekiu padėti politikos tyrėjams pamatyti, kad jie turi daryti papildomą žingsnį ir ne tik surinkti duomenis, juos vertinti, analizuoti, pateikti ataskaitose.

STRATA gali būti įvardijama kaip Lietuvos vyriausybės tyrimų centras (think tank). Kokie būtų Jūsų palinkėjimai mums, siekiant savo misijos įgyvendinamo – kuriant pamatus pagrįstiems viešosios politikos sprendimams?

Michael. Svarbu suvokti, kad jūs esate valstybės valdymo aparato dalis. Turite save suvokti kaip didesnio politinio paveikslo dalį. Labai svarbu, siekiant identifikuoti savo vietą ir misiją šiame paveiksle, matyti ir suprasti, kitų paveikslo dalių vietą ir prasmę. Mokslininkai, tyrėjai, ekspertai yra svarbūs šio paveikslo veikėjai, tačiau yra daugiau veikėjų, todėl svarbu matyti savo veiksmus ir funkcijas platesniame paveiksle. Visus vienijantis interesas – siekis, kad valdysena būtų sėkminga, turi būti aiškus. Tuo tarpu konkretus jūsų institucijos tikslas – pagerinti viešųjų politikų sprendimus, kurie tiesiogiai prisidėtų prie šalies piliečių gerovės. Visi turi prisiimti atsakomybę už jiems pavestą politinio paveikslo sritį. Kuo daugiau veikėjų jaus, kad jie priklauso tam pačiam dariniui – valdžios instrumentui, kuo daugiau jaus kolektyvinė priklausomybę, tuo geresni bus rezultatai. STRATA turi savo konkrečią funkciją politinėje tikrovėje – padėti vyriausybei priimti geriausius viešosios politikos sprendimus – ir tai svarbi misija. Visgi misija bus vykdoma tuo sėkmingiau, kuo labiau STRATA plėtos ryšius ir sąsajas su užsakovais bei kitais politinės tikrovės veikėjais – ministerijomis, vyriausybe. Tai yra kelias, kuriame visos valdysenos sėkmė taps ir STRATOS veiklos sėkmės pagrindu.

Katrin. Mano palinkėjimas būtų didinti institucijos matomumą. Reklamuokite save, parodykite, kad jūs turite geriausią ekspertizę ir turite resursų, gebėjimų šią ekspertinę veiklą vykdyti. Liudykite, kad esate linkę bendradarbiauti. Prisistatykite, kad jūs esate ta institucija, kuri žinos atsakymą, kai politiniame lygmenyje kils klausimai ir alternatyvių sprendimų galimybių vertinimai. Būkite pirmieji, į kuriuos kreipsis politikai, ministrai, valstybės tarnautojai. Jūs turite būti patikimi partneriai, su kuriais turi būti trokštama bendradarbiauti. Jūsų stipriosios pusės yra ekspertinės žinios, kurias telkiate. Jūsų didžiausias turtas yra čia dirbantys tyrėjai ir žmonės, turintys gebėjimus, turite siekti padaryti juos matomus. Tai, mano manymu, vienas pagrindinių dalykų.

Šaltinis: STRATA

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location