Birželio 14 d.

Planuojant naujas statybas – dažnesnės konsultacijos su visuomene

2024-05-27 08:00 Dalintis:

Aplinkos ministras patvirtino Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pataisas, leisiančias į statybų planavimo procedūras įtraukti ir visuomenės atstovus.

Šios pataisos, įsigaliosiančios š. m. lapkričio 1 d., parengtos įgyvendinant pasikeitusias Statybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimą.

Apraše patikslinti specialiųjų reikalavimų privalomumo atvejai, atsisakoma tiesioginio prašymo juos išduoti, paliekama galimybė prašymą teikti tik elektroninėmis priemonėmis, detalizuotas viešosios konsultacijos procedūros vykdymas bei jos terminai, nebelieka prievolės pateikti projektinius pasiūlymus, nes specialieji reikalavimai bus išduodami prieš projektinių pasiūlymų rengimą. Taip pat patikslinti atvejai, kuomet specialieji reikalavimai neišduodami.

Apraše numatyta, kad savivaldybės vyriausiasis architektas, specialiųjų architektūros reikalavimų rengimo metu nustatęs papildomos informacijos, kurią gali suteikti visuomenė, poreikį, gali su ja konsultuotis. Konsultuojantis su visuomene, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo terminas  pratęsiamas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, o apie priimtą sprendimą statytojas (užsakovas) informacinėje sistemoje „Infostatyba“ informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Specialiųjų architektūros reikalavimų projektas kartu su informacija apie konsultavimosi tvarką, susirinkimo vietą ir laiką skelbiami IS „Infostatyba“ ir savivaldybės interneto svetainėje, taip pat ši informacija išsiunčiama seniūnijos, į kurios teritoriją patenka projektuojamas statinys, seniūnams ir seniūnaičiams. Specialiųjų architektūros reikalavimų projekto viešinimas vyksta 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo IS „Infostatyba“ ir savivaldybės interneto svetainėje.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po specialiųjų architektūros reikalavimų projekto viešinimo pabaigos organizuojamas susirinkimas, kuriame pristatomas specialiųjų architektūros reikalavimų projektas ir konsultuojamasi su visuomenės atstovais dėl jame išdėstytų reikalavimų, planuojamos statybos vietos ypatybių ir kitų aspektų. Susirinkimo metu gauti visuomenės atstovų pasiūlymai  turi būti protokoluojami.

Parengtas protokolas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas savivaldybės vyriausiajam architektui, kuris išnagrinėja susirinkimo metu gautus pasiūlymus ir, esant poreikiui, koreguoja  specialiuosius architektūros reikalavimus.

Specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodomi statinių aukštis, aukštų skaičius, žemės sklypo užstatymo tankis, automobilių stovėjimo vietos, žaidimų ir kitos aikštelės, priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype bei kiti duomenys.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pasidalinkite savo nuomone

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas. Privalomi laukai pažymėti*

icon-search icon-time icon location