Ministerijos

Pagrindinės institucijos, atsakingos už sumanios specializacijos procesą, ir kurių administruojamų priemonių pagrindu įgyvendinami MTEP ir inovacijų prioritetai, yra: