Lapkričio 13 d.


Pasienio eko-verslo forumas

2018-05-21 09:00-17:00

Innowacyjna 1, 16-400 Suvalkai, Lenkija.

Lietuvos inovacijų centras kartu su Europos įmonių tinklo partneriais Lenkijoje gegužės 21 d. organizuoja Pasienio eko-verslo forumą ir B2B susitikimus (ekoenergetika, ekologinis ūkininkavimas, eko-inovacijos ir t. t.), kuriuose dalyvaus MVĮ iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos. Forumas vyks Suvalkų mokslo ir technologijų parke. Jame MVĮ galės susirasti partnerių tarptautinėms MTEPI inciatyvoms, bus skaitomi pranešimai apie ekologinį ūkininkavimą ir ekoenergetiką, taip pat bus galimybė užmegzti ryšius su universitetais, institutais ir t. t.

Visus norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis el. paštu a.sostko@lic.l iki gegužės 18 d.

icon-search icon-time icon location