Paieška
Portalo turinys
Portalą administruoja
 

  

Naujienų prenumerata
Atsiliepimai

Siųskite el. paštu
portalas@inovacijos.lt

Portalą remiaSiūlome aplankyti


Inovacijų biblioteka

Bibliotekos turinys

Verslo inkubatoriai

Verslo inkubatorius – tai vienos apskrities, vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji įstaiga, kuri inkubuojamiems ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas, techninę ir biuro įrangą, teikia verslo informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas.

Pagrindinis verslo inkubatorių veiklos tikslas – remti pradedančius verslininkus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, sumažinti veikiančių įmonių veiklos riziką ir padėti įmonėms, turinčioms gerų verslo idėjų, bet finansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, kai jos gali savarankiškai užsiimti ūkine komercine veikla ir konkuruoti rinkoje.

Siekdami šio tikslo, verslo inkubatoriai vykdo tokią veiklą:

  • nuomoja savo turtą (patalpas, biuro įrangą);
  • teikia informacijos, konsultavimo, mokymo paslaugas ir organizuoja informacijos sklaidos renginius;
  • teikia biuro (telefono, fakso, dokumentų rengimo, tekstų vertimo, dauginimo, internetinio ryšio ir pan.), reklamos paslaugas;
  • rengia parodas, pristatymus, tarpininkauja ieškant finansinių rėmėjų, užsienio partnerių.

Verslo inkubatorių patalpų, techninės ir biuro įrangos nuomos mokestis turi atitikti tos teritorijos ekonominę ir socialinę padėtį bei rinkos kainų lygį. Inkubuojamoms įmonėms, pradėjusioms veiklą verslo inkubatoriuje, pirmus trejus metus taikoma patalpų nuomos kainos nuolaida: pirmaisiais metais – 75 proc. nuomos mokesčio, antraisiais metais – 50 proc., trečiaisiais metais – 25 proc.

Ūkio subjektų inkubavimo tvarką ir atrankos kriterijus nustato verslo inkubatoriaus taisyklės. Verslo inkubatoriuje gali būti inkubuojami šie ūkio subjektai: gyventojai, įsigiję verslo liudijimą (šio verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu) mikroįmonės ir mažos įmonės. Sprendimą dėl įmonės priėmimo į inkubatorių priima dalininkų susirinkimas. Pagrindiniai kriterijai, lemiantys, ar įmonė bus priimta į verslo inkubatorių, yra šie:

  • įmonė užsiima veikla, skatinančia kurti naujas darbo vietas;
  • įmonės vadovai turi originalių idėjų, kurias realizavus bus įsisavinamos naujos veiklos sritys, teikiamos naujos paslaugos;
  • įmonė gamina eksportui tinkamus produktus, teikia miesto bei regiono gyventojams paklausias paslaugas;
  • kuriamos didelės pridėtinės vertės prekės ir paslaugos;
  • įmonė savo veikla įgyvendina mokslinius išradimus, technologines inovacijas.

Be išvardintų kriterijų, įmonei gali būti taikomi ir kiti, jei jie yra nustatyti minėtose taisyklėse.

Inkubuojamos įmonės veiklos verslo inkubatoriuje laikotarpis nustatomas sutartimi ir gali trukti iki penkerių metų. Pasibaigus sutartyje numatytam laikotarpiui, įmonė turi palikti inkubatorių. Ūkio subjektams, kurie po inkubuojamo periodo paliko verslo inkubatorių, gali būti suteiktas asocijuotų narių statusas. Asocijuotais verslo inkubatoriaus nariais taip pat gali tapti ir ūkio subjektai dar nesantys, bet norintys būti verslo inkubatoriaus nariais. Asocijuoti nariai gali naudotis kai kuriomis lengvatinėmis sąlygomis teikiamomis inkubatoriaus paslaugomis (informacija, konsultacijos, mokymai).

Lietuvoje šiuo metu veikia 7 verslo inkubatoriai:

Nr.

Verslo inkubatorius

Adresas

Telefonas Faksas

Interneto adresas

1.

VšĮ Alytaus verslo inkubatorius

Merkinės g. 2a,
LT-62252 Alytus

(315)79539

(315)79688

www.alytusvi.lt

2.

VšĮ Kauno technologijos universiteto regioninis mokslo parkas

Studentų g. 65,
LT-51369 Kaunas

(37)300818,
300808,
333040

(37)451599,
333323

www.ktc.lt 

3.

VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

S. Daukanto g. 19,
LT-69430 Kazlų Rūda

(343)98800,
98801

(343)98802

www.krvi.lt

4.

VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius

Aušros al. 66a,
LT-76233 Šiauliai

(41)595500

(41)595501

www.svi.lt

5.

VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

Sedos g. 34,
LT-87101 Telšiai

(444)69201,
69200

(444)51569

www.tavi.lt

6.

VšĮ Vilnijos verslo inkubatorius

Pramonės g. 97,
LT-11115 Vilnius

(5)2660660

(5)2660661

www.vvi.lt

7.

Ignalinos AE regiono verslo inkubatorius

Taikos pr. 7,
LT-31139 Visaginas

(386)70160,
70157,
70159

(386) 70160

www.iaeregionas.lt

Šaltinis: Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra

© 2005-2009 VšĮ Lietuvos inovacijų centras Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.