Paieška
Portalo turinys
Portalą administruoja
 

  

Naujienų prenumerata
Atsiliepimai

Siųskite el. paštu
portalas@inovacijos.lt

Portalą remiaSiūlome aplankyti


Inovacijų biblioteka

Bibliotekos turinys

Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkas
yra fizinė arba virtuali vieta, kurioje įsukuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą ir kurioje teikiamos specializuotos pridėtinės vertės paslaugos, tokios kaip verslo inkubavimas, konsultacijos bei technologijų perdavimas. Parkų pagrindinis tikslas yra didinti regiono ar tam tikros teritorijos konkurencingumą, skatinant kokybės ir inovacijų kultūrą tarp savo narių, organizuojant žinių ir technologijų perdavimą iš jų sukūrimo taškų į įmones ir rinką, ir aktyviai skatinant naujų inovatyvių kompanijų kūrimąsi.

Lietuvoje aktyviai veikia 9 mokslo ir technologijų parkai:

 Saulėtekio slėnio integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Mokslų ir technogijų parkas

VšĮ "Saulėtekio slėnis" yra viena iš integruoto mokslo, studijų ir verslo centro iniciatorių. Įstaiga yra atsakinga už verslo paramos infrastruktūros (mokslo ir technologijų parko, verslo inkubatoriaus, technologijų demonstravimo bei testavimo centro ir pan.) ir verslumo bei inovacijų skatinimo paslaugų plėtrą.

Įkūrimo metai: 2003 m.

Steigėjai: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Alna“, UAB „Bitė GSM“ bei UAB „Ekspla“, atstovaujanti lazerių ir šviesos technologijų verslo ir mokslinių tyrimų institucijų konsorciumą 

Slėnio vizija: "Saulėtekio slėnis" – mokslo ir studijų įstaigų, aukštųjų technologijų įmonių, šalies ir vietos valdžios institucijų dinamiškos partnerystės suformuota palankiausia Lietuvoje inovacijoms ir verslumui aplinka, kurioje kuriami aukštos pridėtinės vertės ir pasaulio rinkose konkurencingi produktai bei paslaugos.

Pagrindiniai Saulėtekio slėnio tikslai:

 • skatinti ir propaguoti žinių visuomenės ir žinių ekonomikos, pagrįstos kompetencijos ugdymu, moksliniais tyrimais, mokslui imlių technologijų ir inovacijų kūrimu bei diegimu, idėjas;
 • kurti palankias sąlygas inovacijų kūrimui, technologijų perdavimui bei naujų sparčiai augančių inovacinių įmonių atsiradimui, plėtoti palankią aplinką universitetų bei kitų mokslo institucijų mokslinių tyrimų komercializavimui;
 • inicijuoti palankių sąlygų žinių ekonomikos plėtrai ir žinių ekonomikos branduolių formavimuisi sudarymą;
 • skatinti vidaus ir užsienio kapitalo investicijas studijų, mokslo ir verslo infrastruktūrai plėsti.

Vieta ir aplinka: „Saulėtekio slėnis“ kuriasi Vilniuje, prestižiniame Antakalnio rajone, kur Saulėtekio akademiniame miestelyje (156 ha) yra įsikūrę dviejų didžiausių Lietuvos universitetų – Vilniaus universiteto (VU) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) – fakultetai, mokslinių tyrimų institutai, studentų bendrabučiai.

Žinių ekonomikos branduolio plėtrai yra rezervuota 62 ha teritorija (tame tarpe - 2.4 ha verslo paramos infrastruktūrai). Gerai išvystyta viešojo transporto sistema – patogus susisiekimas su kitais Vilniaus miesto rajonais. Nuo „Saulėtekio slėnio“ iki miesto centro yra 5 km, o iki oro uosto - 12 km.

Tyrimų kryptys:
Saulėtekio slėnio mokslinių tyrimų ir jais besinaudojančio verslo pagrindinės kryptys atitinka slėnyje sukauptą aukščiausio tarptautinio lygio mokslinį potencialą ar technologijų kompetenciją ir yra tokios:

 1. Lazeriai ir šviesos technologijos;
 2. Medžiagotyra ir nanotechnologija;
 3. Puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė elektronika;
 4. Civilinė inžinerija (aprėpianti pastatų, automobilių kelių ir geležinkelių tyrimą, projektavimą ir technologijas bei geotechniką).

Teikiamos paslaugos
Verslo paslaugų teikimas kūrybiškoje ir verslioje aplinkoje įsikūrusiems Saulėtekio slėnio verslo ūkio subjektams:

 • Verslo patalpų nuoma ir verslo inkubavimas (sekretoriato paslaugos).
 • Technologijų perdavimo paslaugos:
     o Technologijų žvalgymas ir naujumo paieška;
     o Užsakomieji tyrimai, bei intelektinės nuosavybės vadyba;
     o Technologinė partnerystė;
     o Inovacijų auditas;
     o Inovacijų ir kūrybiškumo mokymai;
 • Saulėtekio verslumo mokykla (praktiniai seminarai įmonėse, verslumo klinika, biblioteka) – www.svmm.lt;
 • Verslo angelų ir mentorių tinklai – www.businessangels.lt;
 • Pagalba rengiant ir teikiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti.

Kontaktai
VšĮ “Saulėtekio slėnis”
Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius, Lietuva/Lithuania
Mob. tel. +370 656 82567
Tel. +370 5 2500600; + 370 5 2500601;
Fax + 370 5 2500603
www.sunrisevalley.lt
www.techtransfer.lt

 Mokslo ir technologijų parkas

Įkūrimo metai: 1993

Dalininkai: Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Puslaidininkių fizikos institutas ir Fizikos institutas

Tikslai:
stiprinti ryšius tarp mokslo tyrimų ir praktikos, palengvinti tyrimų rezultatų komercializavimo kelią, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir inovacijas


Mokslo ir technologijų parke įsikūrusios įmonės dirba įvairiose srityse: telekomunikacijų, duomenų perdavimo, programinės įrangos kūrimo, lazerių ir elektroninių prietaisų projektavimo ir konstravimo, aplinkos technologijų, verslo paslaugų ir mokymo. 

Mokslo ir technologijų parko paslaugos įsikūrusioms įmonėms:

 • techninė ir technologinė ekspertizė;
 • tyrimų ir gamybos konsultacijos;
 • technologinė partnerystė;
 • ES fondai tyrimų projektams.

Mokslo ir technologijų parko paslaugos mokslo organizacijoms:

 • informacija apie ES tyrimų programas ir fondus;
 • konsultacijos ES projektų ir partnerių paieškos klausimais.

Mokslo ir technologijų parko infrastruktūra:

 • biurų ir gamybos patalpos;
 • technologinė ir gamybos įranga;
 • mokslinė tiriamoji bazė;
 • administravimo paslaugos.

Kontaktai:
VšĮ Mokslo ir technologijų parkas
A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
Tel. (8~5) 2313763
Faksas (8~5) 2626720
Interneto tinklapis – www.stp.lt Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas

Įkūrimo metai: 2002

Steigėjai: Ūkio ministerija, Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas.

Parko misija, tikslai: kurti bei diegti naujausias technologijas bei konkurencingus produktus, skatinti ir plėtoti ryšius tarp gamybinių įmonių ir mokslo bei studijų institucijų, sąlygoti ūkio plėtros strategiją, investicijų politiką bei žinių visuomenės kūrimą:

 • pritraukiant universitetų dėstytojus, studentus ir verslo atstovus į konkurencingų gaminių ir paslaugų kūrimą;
 • sudarant patrauklias sąlygas smulkioms ir vidutinėms inovacinėms įmonėms, užsiimančioms moksline, technologine ir intelektualia paslaugų veikla;
 • integruojant Lietuvos mokslinį-tiriamąjį ir verslo potencialą, atveriant kelius produktyviam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos ir kitomis šalimis.

Geografinė padėtis: Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP) įsikūręs Lietuvos energetikos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto teritorijoje adresu Breslaujos g. 3B, Kaune.

Pramonės sektoriai:
IT, automatika, atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Teikiamos paslaugos: lankytojų priėmimas, skambučių priėmimas, sekretoriato paslaugos, paštas, kopijavimas, faksas, Internetas ir e-paštas, apsauga. Nuo 2005 metų rudens numatomos teikti verslo konsultacinės paslaugos: verslo plano parengimas, finansinės konsultacijos, specialiosios konsultacijos (technologijų licenzijavimas, patentai) bei personalo apmokymo paslaugos (verslo, projektų valdymas).

Kontaktai:
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
Breslaujos g 3B, LT – 44403 Kaunas
Tel. (8 ~ 37) 491030
Faksas (8 ~ 37) 491055
Interneto tinklapis – www.techpark.lt


 Šiaurės miestelio technologijų parkas

Įkūrimo metai: 2002

Steigėjai: Ūkio ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP) – viešoji įstaiga, kurios misija yra puoselėti novatorišką dvasią ir skatinti technologinių verslo įmonių kūrimąsi bei plėtrą. Šiaurės miestelio technologijų parko tikslai:

 • plėtoti ir valdyti technologijų parką Vilniuje, Šiaurės miestelyje;
 • skatinti inovacijas technologijų parko aukštųjų technologijų verslo bendruomenėje;
 • teikti verslo inkubavimo paslaugas novatoriškoms ir akademinės kilmės įmonėms;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp universitetų, mokslo tiriamųjų organizacijų, technologinio verslo, kapitalo rinkos ir vyriausybinių organizacijų.

Paslaugos:

 • verslo paslaugų teikimas ŠMTP įsikūrusiems smulkiojo ir vidutinio verslo ūkio subjektams – informavimas, konsultavimas ir kita pagalba, padedant plėtoti mokslo rezultatams imlų verslą, ieškant projektų finansavimo šaltinių, rengiant paraiškas gauti įvairių fondų ir programų finansavimą, novatoriškų technologijų rinkos tyrimai ir novatoriškų produktų ar procesų pardavimo rinkų tyrimai, pramoninių nuosavybės teisių ir inovacijų apsauga;
 • tiesiogiai su paslaugų teikimu ŠMTP įsikūrusiems ūkio subjektams susijusių mokymų rengimas;
 • naujų paslaugų ŠMTP įsikūrusiems ir potencialiems ūkio subjektams teikimas bei diegimas;
 • informacinių ir viešinimo, ŠMTP paslaugų bei mokslinio ir pramoninio potencialo propagavimo renginių organizavimas;
 • ŠMTP paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas.

Kontaktai:
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
J. Galvydžio g. 5 / Žygio g. 96 LT-08236 Vilnius
Tel.:  +370 (5) 2745411
Faksas: +370 (5) 2745422, 2745455
Interneto tinklapis – www.smtp.lt


 Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Įkūrimo metai: 2002

Steigėjai: Ūkio ministerija, Klaipėdos universitetas

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko veiklos tikslai:

 • didinti ūkio subjektų konkurencingumą, komercializuojant mokslinių tyrimų rezultatus;
 • skatinti naujų technologinės pakraipos ir į mokslo rezultatų taikymą orientuotų ūkio subjektų kūrimąsi Vakarų Lietuvos regione;
 • populiarinti mokslinį ir pramoninį potencialą;
 • sukurti naujas darbo vietas aukštos kvalifikacijos specialistams bei mokslo darbuotojams;
 • plėtoti ekonominį ir mokslo bendradarbiavimą tarp pramonės, verslo ir mokslo institucijų gaminant aukštos kokybės produktus.

Atsižvelgiant į verslo įmonių poreikius Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas siūlo šias paslaugas:

 • technologinio verslo specializuotos konsultacijos bei informacija, partnerių paieška ir kita;
 • įvairių rūšių finansinės paramos konsultacijos;
 • informavimas, konsultavimas ir kita pagalba, ieškant projektų finansavimo šaltinių;
 • biuro patalpų nuoma, sekretoriato paslaugos, telekomunikacijos, Internetas ir kita.

Kontaktai:
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
H. Manto g. 84, LT – 92294 Klaipėda
Tel. (8 ~ 46) 310461
Faksas (8 ~ 46) 310462
Interneto tinklapis – www.kmtp.lt Visorių informacinių technologijų parkas

Įkūrimo metai: 2002

Steigėjai:
Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinės visuomenės komitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Matematikos ir informatikos institutas, privataus verslo įmonės


Pagrindinis Visorių informacinių technologijų parko siekis – sudaryti sąlygas informacinių technologijų verslo, mokslo bei studijų integracijai, kuri prisidėtų prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos.

Visorių informacinių technologijų parko veikos tikslai:

 • skatinti ir remti inovacijų pradžią bei jų inkubavimą, žiniomis pagrįstą verslą aprūpinant strateginės, techninės bei administracinės paramos priemonėmis;
 • skatinti mokslo komercializaciją per naujų technologijų kūrimą, vystant ir plėtojant smulkias ir vidutines įmones;
 • teikti informacines, mokymo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su žinių visuomenės plėtra;
 • skatinti ITT verslo produkcijos bei naujų technologijų eksportą;
 • skatinti naujų darbo vietų ITT srityje atsiradimą;
 • pritraukti į regioną tarptautinių fondų, užsienio kapitalo ir vidaus kapitalo investicijas, plečiant ITT technologijų įmonių koncentraciją;
 • stimuliuoti privačias kompanijas, įtraukti studentus ir mokslo atstovus į aktualių problemų sprendimą, tuo pačiu sukuriant naujas darbo vietas.

Kontaktai:
VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
Akademijos 2, LT-08412 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 2109256
Faksas (8 ~ 5) 2109257
Interneto tinklapis – www.vitp.lt Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas

LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paskirtis – kelti bendrą kaimo kultūros lygį propaguojant mokslo naujoves ir diegiant naujas technologijas, tobulinti žemės, vandens ir miškų ūkio specialistų ir Lietuvos ūkininkų kvalifikaciją, įgyvendinti Universiteto misiją subalanbsuotoje kaimo plėtroje.

Pagrindinės veiklos sritys

 • organizuoti tęstinį žemės, vandens ir miškų ūkio specialistų mokymą;
 • organizuoti tęstini ūkininkų mokymą;
 • skleisti pažangias žemės, vandens ir miškų ūkio technologijas;
 • organizuoti žemės ir miškų ūkio parodas;
 • rengti mokslines, gamybines konferencijas, pasitarimus, seminarus;
 • organizuoti mokslinės ir techninės kūrybos taikomųjų leidinių (metodikų, rekomendacijų) rengimą ir leidimą.

Kontaktai:
Studentų g. 11-224, Akademija, LT – 53361 Kauno r.
Tel. (8 ~ 37) 75 23 73, 75 22 68
Faksas (8 ~ 37) 75 23 73
Interneto tinklapis – www.lzuu.lt/parkas Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“


Įkūrimo metai: 2004 m.

Steigėjai: Kauno miesto savivaldybė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

MTP „TECHNOPOLIS“ veiklos esmė - inicijuoti ir koordinuoti verslo, mokslo ir savivaldos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvas kuriant palankią erdvę inovacijų kūrimui ir vystymui.

Tikslai:

 •  koordinuoti ir skatinti įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą;
 • vykdyti projektus, skatinančius taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ir inovacijas, keliančius inovacijų kultūrą;
 • vykdyti projektus, jungiančius verslą, mokslą ir studijas savo veiklos srityje (srityse);
 • kurti palankią aplinką steigti savo veiklos srities (sričių) smulkaus ir vidutinio verslo, informacinių technologijų, tiksliosios pramonės, farmacijos, mokymo, aviacijos, logistikos ir kitas žinių ekonomikos principu grįstas įmones;
 • teikti informacines, mokymo ir konsultavimo paslaugas;
 • skatinti ir koordinuoti technologijų kūrimą ir perdavimą iš mokslo verslui ir pramonei;
 • skatinti įmonių bendradarbiavimą modernizuojant naudojamas gamybos technologijas;
 • komercializuoti aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų įstaigų veiklos rezultatus;
 • sudaryti sąlygas studentams įgyti darbinės patirties, organizuoti specialistų perkvalifikavimą;
 • bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • sudaryti palankias veiklos sąlygas ir suteikti reikiamą infrastruktūrą aukštųjų technologijų įmonėms steigtis parke;
 • teikti projektus, ieškant parko veiklos finansavimo šaltinių;
 • sudaryti sąlygas naujų modernių technologijų diegimui veikloje;
 •  analizuoti mokslo ir technologijų plėtrai reikalingas investicijas ir organizuoti jų pritraukimą;
 •  organizuoti pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kursus.

 

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas inovacinių bei MTTP projektų rengimo, valdymo, įgyvendinimo klausimais;
 •  Konsultavimas novatoriškų idėjų generavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Konsultavimas teisiniais, buhalterinės apskaitos vedimo, verslo valdymo klausimais;
 • Renginių (konferencijų, seminarų, mokymų) organizavimo paslaugos;
 • Galimybių studijų, mokslinių tiriamųjų darbų, verslo planų, investicinių projektų rengimas, paraiškų rengimas ES struktūrinių fondų finansavimui gauti;
 • Koordinavimo ir administravimo paslaugos;
 • Modernios konferencijų salės su įranga nuomos paslaugos;
 • Patalpų nuomos paslaugos.

 

Geografinė padėtis: Europos pr. 121, Kaunas – Aleksotas, pietinė S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teritorijos dalis, automobiliu 5 min iki miesto centro.

 

Kontaktai:

VšĮ TECHNOPOLIS

Tel.: +370 650 52857

Faks.: +  370 37 764561

El.paštas: info@technopolis.lt

www.technopolis.lt

 Panevėžio mokslo ir technologijų parkas

Įkūrimo metai:
2006

Steigėjai:
Panevėžio miesto savivaldybė ir KTU Panevėžio institutas

Panevėžio mokslo ir technologijų parko tikslas -  sukurti į pramonę orientuoto mokslo ir technologijų infrastruktūrą ir paskatinti aukštųjų technologijų verslo vystymąsi Panevėžio mieste ir regione.

Paslaugos:

 • Konsultacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo klausimas
 • Informacijos teikimas apie ES mokslinių tyrimų programas ir fondus
 • Patalpų nuoma:
  - Biuro patalpų nuoma PMTP verslo inkubatoriuje
  - Konferencijų salės, posėdžių kambarių nuoma
 • Konferencijų įrangos nuoma

Kontaktai:
Panevėžio mokslo ir technologijų parkas
J. Žemgulio g. 46,
LT-35239 Panevėžys
Mob. tel.: (8~698) 78707
Interneto tinklapis: www.pmtp.lt 

 KTU regioninis mokslo parkas

Įkūrimo metai: 2006

Steigėjai: LR ūkio ministerija, Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno technologijos universitetas

Tikslai:

 • Skatinti SVV įmonių plėtrą Kaune ir Kauno regione;
 • Sukurti patrauklią verslui ir inovacijoms aplinką;
 • Mokslo ir technologijų pasiekimus panaudoti regiono plėtrai;
 • Išugdyti konkurentabilias ir atsparias rinkos pokyčiams įmones;
 • Skatinti verslumą aukštų technologijų srityje;
 • Skaitinti naujų verslų ir naujų darbo vietų kūrimą.

Teikiamos paslaugos:

 • lengvatinė patalpų nuoma
 • konferencijų salės (90 žm.) ir pasitarimo kambario (20 žm.) nuoma renginiams
 • konsultacijos verslo valdymo bei rinkodaros klausimais
 • tarpininkavimas gaunant finansinę paramą
 • tarpininkavimas ieškant užsienio partnerių bendrai veiklai
 • pagalba diegiant naujausias ir pažangiausias technologijas gamyboje
 • mokymų ir seminarų organizavimas
 • informacijos sklaidos renginių organizavimas
 • įmonių gaminių pristatymas tarptautinėse ir vietinėse parodose.

Kontaktai:

K.Petrausko g. 26
44156 Kaunas
Tel. (8~37) 33 30 40
Faks. (8~37) 33 33 23

Studentų g. 65
51369 Kaunas
Tel. (8~37) 30 08 08
Faks. (8~37) 45 15 99

Interneto tinklapis: www.ktc.lt


Šaltiniai:

© 2005-2009 VšĮ Lietuvos inovacijų centras Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.